CISM Hungary

CISM Day - Run for Peace - Regisztráció (Budapest)

Bővebb információkért kattintson ide!

A Nemzetközi Katonai Sporttanács (Conseil International du Sport Militaire) és a Magyar Honvédség által 2018. február 16-án szervezett „CISM Day - Run for peace!” elnevezésű rendezvényen történő részvétel biztosítása céljából szükséges adatkezelést a Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság - MH HFKP (a továbbiakban: adatkezelő) végzi. A regisztrációs lapon szereplő személyes adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulást az érintett, az online regisztrációs felületen ad meg.
A regisztrációs lapon szereplő személyes adatok kezelése a rendezvény befejezését követő napig tart. A hozzájárulás indokolás nélkül bármikor visszavonható. A regisztrációs lapon szereplő adatokkal kapcsolatban az adatkezelő harmadik fél részére történő adattovábbítást nem végez. Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba betekintést csak az adatkezelő a rendezvény lebonyolításával összefüggő feladatokat ellátó munkatársa(i) nyerhet(nek), feladatának ellátáshoz szükséges ideig és mértékben. Az érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogával, (tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való jog) továbbá jogsérelem esetén bírósághoz, valamint panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu)fordulhat.

42nd CISM World Military Championship Parachute

"Provisional Schedule - 09th - 20th August 2018., Szolnok (Hungary)"

Date/TimeType of eventParticipantsLocationResponsibleRemarks
09. August
All dayArrival of teams and judgesTeam members and judgesFrom BUD Airport to Szolnok Garrison
10. August
8:30-9:30Opening ceremonyChiefs of the Missions, Competitors, Team leaders, judgesSzolnok cityTiszai hajósok tere
10:00-11:00Judges conferenceJudgesPeace Support Training Center (PSTC)
10:30-11:30Safety briefingTeam captains, Team leaders,Helicopter Base's Event Hall
11:35-12:35Preliminary meetingChiefs of the Missions, Team leaders,"Event hall of National Public University's Library (Helicopter Base)"
11:30-13:00LunchTeam members and judgesSzolnok Helicopter Base
13:30-20:00Training jumpsTeam members and judgesSzolnok-Szandaszőlős
TBD (after Training jumps)Formation skydiving drawTeam leaders, Chief judgeHelicopter Base's Event Hall
11-19. August
6:45Busses depart from team's accomodation to Helicopter BaseTeam membersTeam's accomodation venue
7:00 - 8:15BreakfastTeam members and judgesSzolnok Helicopter Base
8:30Team Leaders MeetingTeam leadersSzolnok-Szandaszőlős airfieldEach day before all competition jumps
"9:00Competition dayTeam members and judgesSzolnok-Szandaszőlős airfield and Szolnok Helicopter BaseCompetition days start with wind drift indicator jumps.
11:30-14:30LunchTeam members and judgesSzolnok Helicopter Base
19:00"Competition dayTeam members and judgesSzolnok-Szandaszőlős airfield and Szolnok Helicopter BaseCan be extended upon the decision of Meet Director till sunset!
19:30-20:30DinnerTeam members and judgesSzolnok Helicopter Base
The last competition day is 19. August 2018.!
Additional Events
18. August
15:00Open CPC meetingChiefs of the Missions, Competitors, Team leaders, judgesHelicopter Base's Event HallDate and time might change according to weather and competition progress!
20. August
9:00-11:00Closing & Final Award CeremonyChiefs of the Missions, Competitors, Team leaders, judges, Invited guestsSzolnok city"Tiszai Hajósok tere
Only Award Presentation for overall classifications will take place at the Closing Ceremony.
Additional medal ceremonies will be held in respect of some events upon the CISM representative coordination at Szolnok-Szandaszőlős Airfield during the competition days."
12:30-14:30LunchTeam members and judgesSzolnok Helicopter BaseContinuous shuttle service from Szolnok-Szandaszőlős Airfield and back from the Airbase to competition place
17:00-18:00Visit of Szolnok "Water parade"Team members and judgesSzolnok cityDisplay jumpers are preparing for Airshow jumps at the Helicopter Base.
18:00-19:00Visit of Szolnok AirshowTeam members and judgesSzolnok cityDisplay jump with nation flags.
21:00Festive fireworks viewingChiefs of the Missions, Team leaders and members, Judges, Invited guestsSzolnok's pedestrian bridge
21. August
All dayDeparture of teams and judgesTeam members and judgesFrom Szolnok Garrison to BUD Airport
All timings other than the 19th 19:00 (end of competition) can be changed due to operational reasons!