Események

Mi érdekel

KATONAI IGAZGATÁS ÉS VÉDELMI IGAZGATÁS

section-89ec732
KATONAI IGAZGATÁS ÉS VÉDELMI IGAZGATÁS

A haderőnemben elérhető Fegyvernem(ek):

 • Katonai igazgatás
 • Védelmi igazgatás

„A honvédelem túlmutat a szoros értelemben vett katonai erőkön” .

A honvédelem – mint komplex rendszer – korábban is túlmutatott a szoros értelemben vett katonai erőkön. Napjainkban a hibrid hadviselés még hangsúlyosabbá tette a nem katonai eszközöket és képességeket, hiszen a koordinációt a válságkezelés egyes ágazatai, beavatkozó erői és más szereplői között egyedül a védelmi igazgatás rendszere képes hatékonyan megvalósítani" – mondta a helyettes államtitkár, hangsúlyozva, hogy mindemellett a katonai erő továbbra is az ország területi épsége és szuverenitása megőrzésének alapvető eszköze, éppen ezért a tárca elkötelezte magát a Magyar Honvédség intenzív fejlesztése mellett, amely a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programmal valósul meg.

 

Balogh András elmondta: az ország biztonságának garantálása mellett kiemelt figyelmet kell fordítani az Európai Unió és a NATO szövetségi rendszereiből adódó feladatokra is, s külön kiemelte az összkormányzati együttműködést igénylő nemzeti ellenálló képesség és a hozzá kapcsolódó civil felkészültség kérdését is.

Egy kívülálló számára talán furcsának tűnik egy közigazgatási jellegű feladatrendszert ellátó szervezetet emlegetni a fegyvernemek napja közt, ám ez is azt a tényt hangsúlyozza, hogy a védelmi igazgatás rendszere az ország honvédelmének egyik nagyon fontos pillérét alkotja.

Érdekel
Mi érdekel

HUMÁN

HUMÁN

A haderőnemben elérhető Fegyvernem(ek):

 • humán

 

A személyügy és humán szakemberek nélkül nincs hadsereg!

 

„A személyügyi és humánszolgálati szakemberek a katonai életút és a katona családjának támogatása kapcsán folyamatosan jelen vannak a katonák és hozzátartozóik életében” - fogalmazott a személyügyi igazgatás napja alkalmából írt köszöntőlevelében Benkő Tibor honvédelmi miniszter és dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka.

„A toborzók ott vannak az első lépéseknél, amikor az érdeklődő még csak ismerkedik a Magyar Honvédséggel, majd átsegítik őt az első megmérettetéseken. A személyügyi és humánszolgálati szakemberek a katonai életút és a katona családjának támogatása kapcsán folyamatosan jelen vannak a katonák és hozzátartozóik életében

 

Érdekel
Mi érdekel

TÁBORI LELKÉSZEK

TÁBORI LELKÉSZEK

A haderőnemben elérhető Fegyvernem(ek):

 • Tábori lelkészek

 

RENDELTETÉS

Magyarországon tábori lelkésznek nevezik azokat a katolikus papokat, protestáns lelkészeket és izraelita rabbikat, akik a Magyar Honvédség katonai szervezeteinél lelkipásztori szolgálatot végeznek. A tábori lelkészek (vagy katonalelkészek) a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat (HM TLSZ) keretei között végzik tevékenységüket, mely a honvédelmi tárca háttérintézménye, és katonai szolgálati alárendeltség tekintetében a honvédelmi miniszterhez (közvetlenül a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkárának felügyelete alá) tartozik.

A katolikus tábori lelkészek egyházi tekintetben – a világ 35 országához hasonlóan – Magyarországon is az Apostoli Szentszék által megalapított katonai ordinariátus tagjai, mely kánonjogilag az egyházmegyével azonos megítélés alá esik, a katonai ordinárius pedig a megyéspüspökkel megegyező jogokkal és kötelességekkel rendelkezik. A Magyarországi Katonai Ordinariátus tevékenységét az Apostoli Szentszék és a Magyarország között 1994-ben megkötött kétoldalú megegyezés (accordo vagy konkordátum), valamint a Szentszék által 1999-ben jóváhagyott szabályzat (statútum) szerint végzi. A katonalelkészek egyszerre rendelkeznek egyházi és katonai jogokkal, illetve felelősségekel.

 

FŐ FELADAT

Az Alaptörvény VII. cikke, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény, az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) kormányrendelet, valamint a bevett egyházakkal és vallásfelekezetekkel kötött megállapodásokban rögzítettek értelmében, a honvédelmi szervezetekben, a fenntartói irányítás alá tartozó köznevelési intézményekben, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen belüli vallásgyakorlás, lelki gondozás és egyházi szolgálat biztosítása az alábbiak szerint:

 • a hit- és kegyességi élet, a vallásgyakorlás biztosítása;
 • szentmise, istentisztelet, biblia- és imaórák tartása;
 • egyéni és közösségi lelki gondozás;
 • életismereti, erkölcsi oktatás, nevelés;
 • lelkipásztori, szociális, karitatív tevékenység végzése a honvédelmi tárca egészségügyi és szociális intézményeiben;
 • bizalmi fórum biztosítása a katonák számára;
 • a katonák ellátása a vallásgyakorláshoz szükséges eszközökkel, tárgyakkal, irodalommal;
 • a katonák részvételének biztosítása a hazai és nemzetközi zarándoklatokon;
 • a katonák és családtagjaik részére végzett egyházi szolgálat;
 • sebesültek és csapattársaik lelkigondozása, demoralizáló események feldolgozásának segítése, katonai események lelki feldolgozásában való segédkezés;
 • a katonák családjairól való lelkipásztori gondoskodás.
Érdekel

Online elérhető beosztások:

Rendeltetés

Az örökség, mely kötelez! Háborúink hősei tetteikkel igazolták bátorságukat, nemzetük és bajtársaik iránti elkötelezettségüket. Az általuk megtestesített ideák gyakorlása, vagyis a hierarchia elfogadása, a parancs és az engedelmesség rendje, a harc közbeni heroizmus, a becsület és hűség, valamint az önfeláldozás erényei, időtlen értékek, melyek a nemzet létének, egységének és fennmaradásának is elengedhetetlen feltételei.

Hol találkozhatunk?

Az online térben a Központi Online Toborzó Iroda várja a jelentkezéssel kapcsolatos kérdéseidet, amit a Facebook Messengeren Irány a Sereg névre címzett új üzeneten keresztül bármikor elküldhetsz.

Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság megyei hadkiegészítő és toborzó irodáinak ügyfélfogadási időpontjai az alábbiak szerint alakulnak!

Toborzó Irodák Elérhetőségei


Ezen kívül rendezvényeinken is találkozhatsz velünk személyesen

Rendezvényeink

Jelentkezz közénk

Érdekel a katona élet? Kipróbálnád magad? Válaszolj pár kérdésünkre és tudd meg mi számodra az ideális pálya:

JELENTKEZÉS

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.

Irány a Sereg! – a Magyar Honvédség Karrieroldala