Honvéd tiszt- és altiszt jelöltek

honvéd tiszt

Ha érettségi után továbbtanulásban gondolkozol, és katonai pályát szeretnél választani magadnak, két lehetőséget kínál neked a Magyar Honvédség.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara (HHK) az ország egyetlen katonai felsőoktatást végző intézménye, amely a – haderőfejlesztésnek köszönhetően egy dinamikusan fejlődő és XXI. századi haditechnikát alkalmazó – Magyar Honvédség számára képez katonai vezetőket, parancsnokokat. A kar a korszerű ismeretek átadásán túl nagy hangsúlyt helyez a katonai hagyományápolásra és erősíti a hallgatók haza iránti elkötelezettségét. A honvéd tisztjelöltek – a felvétel napjától – szerződéses katonaként a Magyar Honvédség tényleges katonai állományába tartoznak, az MH Ludovika Zászlóaljnál töltenek be szolgálati beosztást, az aktuális évfolyamnak megfelelő altiszti rendfokozatot viselnek, így tanulmányaik mellett a katonai élettel is megismerkednek. Életük szoros napirend mentén zajlik: 24 órás szolgálatokat adnak, készenléti feladatokat látnak el, és gyakorlatokon vesznek részt. A HHK honvéd tisztjelöltjei a felsőoktatásban szinte egyedülálló módon rendszeres havi illetményt (alapilletmény + tanulmányi díj) kapnak, melynek mértéke évfolyamtól és tanulmányi eredménytől függ. A hallgatók a tanulmányi napokon
ingyenes étkeztetésben (reggeli + ebéd) részesülnek, kollégiumi elhelyezésük térítésmentes, így nem kell albérletre költeniük. Tanulmányaik során eltölthetnek egy szemesztert egy hasonló képzést biztosító európai felsőoktatási intézményben is, amennyiben sikeresen
pályáznak az ERASMUS+ programban. Emellett lehetőség van külföldi hadseregek katonai tanintézetében is tanulmányokat folytatni, szakmai
gyakorlatot teljesíteni.

A Magyar Honvédség – a hallgatói jogviszony létesítésével egyidőben – szerződéses szolgálati viszonyt létesít a tisztjelöltekkel, akik a tanulmányaik sikeres befejezését követően megkapják hadnagyi rendfokozatukat és első tiszti beosztásukat. Mindezzel kötelezettséget is vállalnak: a Magyar Honvédség állományában kell szolgálatot teljesíteniük legkevesebb 10 évig.

A tisztjelöltek mindennapjait számos esemény színesíti. Ilyen például a
gólyatábor, a gólyabál, a gyűrűavató bál, a kollégiumi hét, a vetélkedőnapok és a sportnapok. A katonáktól joggal elvárt fizikai állóképesség fenntartását nagyban megkönnyítik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakosztályai. A tudományos élet ugyancsak fontos szerepet kap a kampuszon: a hallgatók szakmai konferenciákon és előadásokon, Tudományos Diákköri versenyeken vehetnek részt.

Az oktatási egységek csaknem az összes katonai szakterületet átfogják: a karon folyó hadtudományi és katonai szakmai képzés lehetővé teszi, hogy a honvédtiszti hivatást választó fiatalok az érdeklődésüknek leginkább megfelelő szakterületre kerüljenek. A harckocsizótól a lövészig, a híradótól az informatikusig, a hadtápostól a technikusig, a légiirányítótól a repülőműszakiig megannyi érdekes szakma elsajátítására van lehetőség 4 alapszak szak keretein belül:

 • katonai vezetői
 • katonai logisztika
 • állami légiközlekedés
 • katonai infokommunikáció

Az egyetemre a jelentkezést a központi felvételirendszeren keresztül lehet leadni a többi egyetemmel/főiskolával együtt, az adott évben megjelölt jelentkezési határidőig.

A jelentkezés alapfeltételei – hivatásos katonai szolgálati jogviszonyra – az alábbiak:

 • betöltött 18. életév (de a felvétel évében a 25. életévét be nem töltötte)
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • egészségi, pszichológiai, fizikai alkalmasság
 • sikeres pályaorientációs beszélgetés
 • B2 szintű komplex nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű okirat
 • hozzájárulás nemzetbiztonsági alkalmasági ellenőrzéshez
 • szerződéses katonai szolgálati viszony vállalása és fenntartása
 • repülőalkalmassági vizsga (állami légiközlekedési szak esetén)

Az egyéb információk, jelentkezési feltételek, induló ágazatok és szakirányok minden évben a https://hhk.uni-nke.hu és a https://felveteli.uni-nke.hu/hhk/ weboldalakon találhatóak meg. A felvételi eljárással kapcsolatban felmerülő további kérdéseket a következő e-mail címre küldheted el: hhk.felveteli@uni-nke.hu

Ha a szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban lenne kérdésed, keresd bizalommal bármelyik toborzó irodánkat!

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar ismertetőjét letöltheted itt.

A hivatásos altisztképzés pedig a Magyar Honvédség tanfolyamrendszerű, belső altisztképzési rendszere, mely 1 éves, nappali tagozatú jogviszonyt ad.

Az „Acélkocka” Altisztképzési Rendszerre a polgári életből a jelentkezést a megyeszékhelyen található hadkiegészítő és toborzó irodákon keresztül lehet leadni az adott évben a jelentkezési határidőig.

A jelentkezés alapfeltételei megegyeznek a katonai szolgálatra való jelentkezés alapfeltételeivel, tehát:

 • betöltött 18. életév
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezés
 • katonai szolgálatra egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas minősítés (szolgálati formánként eltérő módon megszerzett okmányok alapján)
 • legalább érettségi bizonyítvány megléte vagy annak folyó tanévben való megszerzése
 • egyes alkotmányos jogainak törvény szerinti korlátozásának elfogadása

A jelentkezőkkel pálya iránti elkötelezettségét az alkalmasság-vizsgálat részeként pályaalkalmassági orientációs beszélgetés keretében vizsgálja a felvételi bizottság.

Pozitív elbírálás után a képzés Szentendrén, az MH Altiszti Akadémián és a szakmai képzésbe bevont alakulatok helyőrségein zajlik.

Az egyéb információk, jelentkezési feltételek, induló ágazatok és szakirányok minden évben a www.mhaa.hu weboldalon találhatóak meg. A felvételi eljárással kapcsolatban felmerülő további kérdéseket a következő e-mail címre küldheted el: mhaa.tanulmanyi@mil.hu

Ha a szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban lenne kérdésed, keresd bizalommal bármelyik toborzó irodánkat!

Rendeltetés

Az örökség, mely kötelez! Háborúink hősei tetteikkel igazolták bátorságukat, nemzetük és bajtársaik iránti elkötelezettségüket. Az általuk megtestesített ideák gyakorlása, vagyis a hierarchia elfogadása, a parancs és az engedelmesség rendje, a harc közbeni heroizmus, a becsület és hűség, valamint az önfeláldozás erényei, időtlen értékek, melyek a nemzet létének, egységének és fennmaradásának is elengedhetetlen feltételei.

Hol találkozhatunk?

Az online térben a Központi Online Toborzó Iroda várja a jelentkezéssel kapcsolatos kérdéseidet, amit a Facebook Messengeren Irány a Sereg névre címzett új üzeneten keresztül bármikor elküldhetsz.

Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság megyei hadkiegészítő és toborzó irodáinak ügyfélfogadási időpontjai az alábbiak szerint alakulnak!

Toborzó Irodák Elérhetőségei


Ezen kívül rendezvényeinken is találkozhatsz velünk személyesen

Rendezvényeink

Jelentkezz közénk

Érdekel a katona élet? Kipróbálnád magad? Válaszolj pár kérdésünkre és tudd meg mi számodra az ideális pálya:

JELENTKEZÉS

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.

Irány a Sereg! – a Magyar Honvédség Karrieroldala