Önkéntes tartalékos katonai szolgálat

önkéntes tartalékos

Kipróbálnád magad katonaként? Ha baj van, szeretnél Te is ott leni, ahol segíthetsz és számítanak rád, de nem szeretnéd feladni munkahelyedet vagy tanulmányaidat? Ezek mellett is segíthetsz/állhatsz a Haza szolgálatában! Jelentkezz tartalékos katonának, és garantáltan száműzheted az egyhangúságot az életedből!

Béke időszakban akkor is lehetsz katona, ha ezt nem főfoglalkozásodnak szeretnéd tekinteni, hiszen a  tartalékos szolgálati forma létrehozásának az volt a fő célja, hogy kiegészítsék és olykor tehermentesítsék a hivatásos és szerződéses állományt, valamint rendkívüli állapot és megelőző védelmi helyzet esetén katonai szolgálatot teljesítsenek. Minden nemzet hadereje a hivatásos katonákon túl a felkészült és sokoldalú tartalékos állományon nyugszik. Hazánknak is szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra, akik civil foglalkozásuk vagy felsőfokú tanulmányaik mellett támogatják a honvédség munkáját, és veszélyhelyzetben sem riadnak vissza attól, hogy komoly segítséget nyújtsanak az országnak.

Az önkéntes tartalékos katonák tényleges szolgálati időtartama 3 éven belül összesen 6 hónap lehet. Amennyiben éppen nem hívják be őket – civil munkahelyeken dolgoznak, ezért a kormány arra törekedett, hogy különféle eszközökkel (például állami támogatásokkal) – motiválja a munkáltatókat az önkéntes katonai szolgálat tagjainak növelése érdekében. Az önkéntes tartalékos katonai szolgálatot támogató munkáltató a munkavállalójának fizetetlen szabadság terhe alatti tényleges katonai szolgálatteljesítési időtartamára, valamint az ezzel kapcsolatban kiadott pótszabadság időtartamára munkáltatói kompenzációra jogosult.

Az önkéntes tartalékosok (ÖT) között megkülönböztetünk önkéntes műveleti tartalékos (ÖMT) és önkéntes területvédelmi tartalékos (ÖTT), valamint önkéntes védelmi tartalékos (ÖVT) katonákat.  Bármelyikre is jelentkezik az érdeklődő, az alapvető feltételek a következők:

 • életév betöltése,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezés,
 • katonai szolgálatra egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas minősítés (szolgálati formánként eltérő módon megszerzett okmányok alapján),
 • a beosztás betöltéséhez előírt iskolai végzettség,
 • egyes alkotmányos jogainak törvény szerinti korlátozásának elfogadása,
 • valamint amennyiben a beosztás ellátáshoz nemzetbiztonsági szakvélemény megléte szükséges, akkor ennek a feltételnek történő megfelelés.

 

A jelentkező a minden megyeszékhelyen megtalálható toborzó irodák egyikén tudja elindítani a felvételi eljárás folyamatát a jelentkezési lap kitöltésével. Alapvetően a lakhelyének megfelelő toborzó irodában célszerű leadni a jelentkezést, azonban saját döntés alapján, praktikum szempontjából másik irodában is leadható.

Nem létesíthető tartalékos katonai jogviszony azzal, akinek a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítésétől számítva még nem telt el 3 év. Továbbá akkor sem, ha a bíróság közügyektől eltiltás, lefokozás, szolgálati viszony megszüntetése büntetést szabott ki, vagy ezekre fegyelmi fenyítésként került sor.

 

A három tartalékos jogviszony között vannak egyezőségek és különbségek.

 

E G Y E Z Ő S É G E K:

Mindegyik szolgálati formára igaz, hogy (a kiképzéseken és felkészítéseken túl) 3 évente – amennyiben az ÖT katona máshogyan nem rendelkezik – maximum 6 hónapra hívhatók be tényleges szolgálatteljesítésre. A szerződés megkötésére 6 hónap próbaidő kikötésével kerül sor.

 

Az ÖT-k tényleges szolgálatra történő behívására behívóparanccsal vagy bevonulási paranccsal kerülhet sor. Amennyiben van olyan időszak, amikor alkalmatlan lenne a behívás, szolgálathalasztási kérelem nyújtható be. A tényleges katonai szolgálat a kérelem alapján elhalasztható vagy átütemezhető, illetve érvényes munkáltatói megállapodás esetén az ÖT munkaadója is kérvényezheti a szolgálathalasztást.

 

Önkéntes tartalékos katonaként a szerződés megkötésekor a külföldi szolgálatteljesítést írásban kizárható, de ezt a kizárást bármikor indokolás nélkül írásban vissza is vonhatod.

 

Az ÖT szolgálatot vállaló katonát évente egyszer rendelkezésre állási díj illeti meg, melynek mértéke szolgálati formánként eltérő. A tényleges szolgálatteljesítése időtartama alatt pedig a következőkre jogosult: tényleges szolgálatért járó illetményre (időarányosan számítva), laktanyai elhelyezésre, élelmezési és ruházati ellátásra, szociális támogatásokara, valamint utazási költségeinek megtérítésére. Mindemellett pedig, amennyiben az adott évben 60 napot meghaladó tényleges szolgálatteljesítés történik, az évi 25 szabadnap időarányosan az ÖT katonának is jár, emellett igénybe veheti az egészségügyi ellátást, valamint a honvédségi vásárlási kedvezményeket is.

ÖNKÉNTES TARTALÉKOSOK HAVI ILLETMÉNYE
tényleges szolgálatteljesítés alatt
RENDFOKOZATösszes bruttóösszes nettó
közkatona203.599 forint135.393 forint
őrvezető213.411 forint141.918 forint
tizedes223.223 forint148.443 forint
szakaszvezető233.035 forint154.968 forint
őrmester291.907 forint194.118 forint
törzsőrmester309.078 forint205.537 forint
főtörzsőrmester321.343 forint213.693 forint
zászlós336.061 forint223.481 forint
törzszászlós348.326 forint231.637 forint
főtörzszászlós360.591 forint239.793 forint
hadnagy345.873 forint230.006 forint
főhadnagy370.403 forint246.318 forint
százados407.198 forint270.787 forint
őrnagy441.540 forint293.624 forint
alezredes507.771 forint337.668 forint
ezredes554.378 forint368.661 forint

 

 

 

ÖNKÉNTES MŰVELETI TARTALÉKOS

 

 

ÖNKÉNTES TERÜLETVÉDELMI TATALÉKOS

 

 

ÖNKÉNTES VÉDELMI TARTALÉKOS

 

 

 

ÖNKÉNTES MŰVELETI TARTALÉKOS (ÖMT) katonai szolgálat

 

Az ÖMT katonák a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek elsődleges tartaléka, hiszen elsősorban olyan beosztásokat hoztak létre, amelyek során hasonló feladatokat láthatnak el, mint a hivatásos vagy szerződéses katonák látnának el, azonban folyamatos vagy tényleges állománnyal történő feltöltése nem elsődleges fontosságú, vagy nem biztosított, ugyanakkor a betöltésükhöz szükséges felkészülésre már a békeidőszakban szükség van.

 

Ha önkéntes műveleti tartalékos katona leszel, tényleges szolgálatod során pótolod a humánerőforrás hiányokat. Így többek között beosztható leszel huzamosabb ideje feltöltetlen beosztásokba vagy misszióban résztvevők hazai pótlására, elláthatsz időszakosan jelentkező speciális feladatokat, vagy katonai szaktudásod és civil képzettséged, illetve alkalmasságod figyelembe vételével külszolgálati feladatokban vehetsz részt. Fontos azonban azt is megjegyezni, hogy az önkéntes műveleti tartalékosok igénybe vehetők természeti és ipari katasztrófahelyzetek elhárítására, azok megelőzésére, illetve következményeik felszámolására.

 

A tényleges szolgálatteljesítésért járó illetményen felül az önkéntes műveleti tartalékos katona szolgálati viszonya fennállása alatt, a leszolgált évet követően, évente rendelkezésre állási díjat kap, amely a mindenkori minimálbér összegének 150%-ával egyezik meg. 2021-ben ez az összeg nettó kb. 166.500 forint.

 

Az ÖMT katonai szolgálat teljesítése előtt hasonló alkalmasság-vizsgálaton kell átesni, mint a szerződéses katonai szolgálatvállalás esetén. A fő különbség a kettő között a fizikai alkalmasság során állapítható meg, hiszen itt nem 3200 méter futást, hanem 1600 méter gyorsgyaloglást kell végrehajtani. A 2-2 perc felülés és fekvőtámasz vagy húzódzkodás megegyezik, ahogyan az egészségügyi és a pszichológiai vizsgálatok is.

Az ÖMT katonák alapkiképzése legfeljebb 25 munkanapot vehet igénybe, melynek végrehajtása általában nyári hónapokban, tömbösítve történik, hasonlóképp, mint a szerződéses katonai szolgálatra jelentkezők alapkiképzése.

 

ÖNKÉNTES TERÜLETVÉDELMI TARTALÉKOS (ÖTT) katonai szolgálat

A Magyar Honvédség tartalékos rendszerének elemeként a helyi közösségekre építve létrehozta az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati formát. Az ország valamennyi járásában a területi elven szervezett önkéntes tartalékos századok megalakításának célja, hogy szükség esetén helyben álljon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő. Az ÖTT állomány tagjai az illetékes Területvédelmi Ezred parancsnokával kötik a határozott idejű szerződésüket.

Az ÖVT katona egyszeri alkalommal szerződéskötési díjra jogosult, melynek összege 2021-ben kb. 20.000 forint.

A területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések alkalmával olyan kiképzést, tudást kapnak, mely a helyi közösség védelmi képességét növeli, legyen szó honvédelmi vagy katasztrófavédelmi helyzetről. Miután protokolláris feladatai is lehetnek a tartalékos katonáknak, jelenlétükkel emelhetik helyi szinten is az ünnepi megemlékezések, koszorúzások színvonalát.

Ha eddig vonzott a katonaság, de vonakodtál a lakóhelyedtől rövidebb-hosszabb időre elszakadni, hogy kiképzésen/felkészítésen vegyél részt, akkor ez a szolgálati forma pont Neked való. A Magyar Honvédség lehetőséget ad arra, hogy lakókörnyezetedben kamatoztasd tudásodat országunk védelmében. Fontos azonban azt is megjegyezni, hogy az önkéntes területvédelmi tartalékosok igénybe vehetők természeti és ipari katasztrófahelyzetek elhárításában való részvételre, azok megelőzésére, illetve következményeik felszámolására.

 

A tényleges szolgálatteljesítésért járó illetményen felül az önkéntes műveleti tartalékos katona szolgálati viszonya fennállása alatt, a leszolgált évet követően, évente rendelkezésre állási díjat kap, amely a mindenkori minimálbér összeg 100%-ával egyezik meg. 2021-ben ez az összeg nettó kb. 111.000 forint.

 

Az ÖTT katonai szolgálat esetén a jelentkezőknek a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmasság vizsgálaton, tehát a jogszabályok szerint meghatározott II. típusú alkalmasság-vizsgálaton kell megfelelniük. Ebben az esetben az orvosi vizsgálat költségét – a toborzó irodán leadott, orvos által kiállított átutalásos számla meglétével – a Magyar Honvédség fizeti. Sőt, az is elképzelhető, hogy a toborzó iroda tud segíteni a megfelelő vizsgálatok leszervezésében is.

Korábbi katonai előképzettség hiányában 120 órás alapfelkészítésen kell részt vennie az ÖTT katonának, melynek célja az állomány felkészítése a településhez, járáshoz illetve a megyéhez kötődő honvédelmi (katonai) feladatokra (pl: rendezvények biztosítása, katasztrófavédelmi helyzet felszámolása, díszelgő és egyéb protokolláris feladatokban való részvétel, stb.). A felkészítés 10 modulra tagozódik, melyek akár egyben (20 nap), de jellemzően inkább modulonként felosztva több időpontban (akár hétvégén is) elvégezhetők. Az alapfelkészítés gépkarabély éleslövészettel zárul.

 

ÖNKÉNTES VÉDELMI TARTALÉKOS (ÖVT) katonai szolgálat

Az ÖVT katona béke idejében a HM Ei Zrt. munkavállalójaként fegyveres biztonsági őr (FBŐ) munkakörben a honvédség kijelölt objektumainak őrzés-védelmi feladatait látja el. A jelentkező a HM Ei Zrt. részére nyújtja be a pályázatát, majd pozitív elbírálás esetén az általuk szervezett sikeres üzemorvosi, valamint a fegyveres pszichológiai vizsgálatot követően munkaszerződést kötnek vele FBŐ munkakörre. Mindezek alapján tehát: ez az önkéntes tartalékos szolgálat egy speciális formája, mert itt napi 8 órás, vagy 24/72-es beosztásban állandó munkahelyed a Magyar Honvédség. Ez esetben a szerződésedet határozatlan időre kötik.

 

Az ÖVT katona egyszeri alkalommal szerződéskötési díjra jogosult, melynek összege 2021-ben kb. 20.000 forint.

Amennyiben az alkalmasság vizsgálat során is alkalmas minősítést kap, a Magyar Honvédség illetékes területvédelmi ezredének parancsnokával megköti az ÖVT katonai szerződését is. Fontos azt is megjegyezni, hogy az önkéntes védelmi tartalékosok igénybe vehetők természeti és ipari katasztrófahelyzetek elhárításában való részvételre, azok megelőzésére, illetve következményeik felszámolására.

Az ÖVT esetében, az FBŐ felkészítés és a tartalékos kiképzés végrehajtása összehangoltan, a HM Ei Zrt. szervezésében történik meg.

Az ÖVT katonai szolgálat teljesítése előtt hasonló alkalmasság-vizsgálaton kell átesni, mint a szerződéses katonai szolgálatvállalás esetén. A fő különbség a kettő között a fizikai alkalmasság során állapítható meg, hiszen itt nem 3200 méter futást, hanem 1600 méter gyorsgyaloglást kell végrehajtani. A 2-2 perc felülés és fekvőtámasz megegyezik, ahogyan az egészségügyi és a pszichológiai vizsgálatok is.

A munkáltatói ösztönző és kompenzációs rendszer célja az ÖT munkáltatójának érdekelté tétele a foglalkoztatásban, illetve a tartalékos munkahelyétől való ideiglenes távolléte idejére a munkáltatónál jelentkező személyi erőforrás-deficitből eredő következmények részleges vagy teljes ellentételezése. Amennyiben a Magyar Honvédséggel megállapodást köt, a munkáltató a tényleges katonai szolgálatteljesítés időtartamára, valamint az ezzel kapcsolatban kiadott pótszabadság időtartamára kompenzációs juttatásra jogosult.

 

Ha szerződéses katona voltál, de lejárt a szerződésed és nem akarsz hosszabbítani, attól még maradhatsz önkéntes tartalékos katona.

Mi ebben a jó neked?

 1. Nem kell egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálat. (Ha az önkéntes tartalékos szolgálati viszony létesítésére a hivatásos vagy a szerződéses szolgálati viszony megszűnésével egyidejűleg kerül sor, az önkéntes tartalékos katona egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatától el kell tekinteni, feltéve, hogy a hivatásos vagy a szerződéses szolgálati viszony nem az állomány tagjának egészségi, vagy pszichikai állapota miatt lett megszüntetve.)
 2. Nincs próbaidő. (Nem kell próbaidőt kikötni, ha az önkéntes tartalékos szolgálati viszony létesítésére a hivatásos vagy a szerződéses szolgálati viszony megszűnésével egyidejűleg kerül sor.)
 3. Egyéb juttatásokat kapsz (lásd feljebb)

Rendeltetés

Az örökség, mely kötelez! Háborúink hősei tetteikkel igazolták bátorságukat, nemzetük és bajtársaik iránti elkötelezettségüket. Az általuk megtestesített ideák gyakorlása, vagyis a hierarchia elfogadása, a parancs és az engedelmesség rendje, a harc közbeni heroizmus, a becsület és hűség, valamint az önfeláldozás erényei, időtlen értékek, melyek a nemzet létének, egységének és fennmaradásának is elengedhetetlen feltételei.

Hol találkozhatunk?

Az online térben a Központi Online Toborzó Iroda várja a jelentkezéssel kapcsolatos kérdéseidet, amit a Facebook Messengeren Irány a Sereg névre címzett új üzeneten keresztül bármikor elküldhetsz.

Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság megyei hadkiegészítő és toborzó irodáinak ügyfélfogadási időpontjai az alábbiak szerint alakulnak!

Toborzó Irodák Elérhetőségei


Ezen kívül rendezvényeinken is találkozhatsz velünk személyesen

Rendezvényeink

Jelentkezz közénk

Érdekel a katona élet? Kipróbálnád magad? Válaszolj pár kérdésünkre és tudd meg mi számodra az ideális pálya:

JELENTKEZÉS

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.

Irány a Sereg! – a Magyar Honvédség Karrieroldala