Weboldalunkon sütiket („cookies”) használunk annak érdekében, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsuk Önnek!

Megértettem Tudj meg többet


Hírlevél

Iratkozz fel hírlevelünkre!

A feliratkozás gombra való kattintással egyetértek a Magyar Honvédség Hírlevélszolgáltatással kapcsolatos adatkezelési tájékoztatójával.
BÉTA

×

Figyelem!

Az MH ID szolgáltatás jelenleg belső (BÉTA) tesztelés alatt van.
Bejelentkezés MH ID szolgáltatáson keresztül!
Jegyezz meg!
1

Többet szeretnél tudni, de nem egy szokásos iskolában?

Tedd fel bármilyen kérdésed az életről a seregben mi válaszolni fogunk!

Hogyan kerülhetek be a Magyar Honvédség képzési rendszerébe?


1. Honvéd Altisztképzés2019 évtől felfüggesztették az OKJ-s altisztképzés oktatását az MH Altiszti Akadémián. „Acélkocka” Altisztképzési Rendszer néven ugyanis egy teljesen új, alapvetően tanfolyamrendszerű felkészítés keretei közt készülhetnek szeptembertől választott életpályájukra a Magyar Honvédség leendő altisztjei. Az elméleti és a gyakorlati ismereteket két, egymástól különálló, ám mégis egymásra épülő egységben, altiszti vezetőképzés és szakmai oktatás keretében fogják elsajátítani a jövőben.
A képzésre azok jelentkezhetnek, akik már rendelkeznek a választott katonai beosztásuk ellátásához szükséges polgári végzettséggel – például egy, a gépjárműszerelő szakirányt választó korábbi autószerelő. A felkészültségük alapján nekik nem kell részt venniük az alakulatoknál szervezett féléves altiszti szakmai felkészítésen, csupán az öthetes katonai alapkiképzés, illetve a négy és fél hónapos alap altiszti tanfolyam követelményeit kell teljesíteniük. Így a júliusban bevonult társaikkal együtt vehetnek majd részt jövő év nyarán az altisztavatáson.
A polgári életből az „Acélkocka” Altisztképzési Rendszerbe felvetteknek az előzetes tervek szerint július közepén kell bevonulniuk az MH Altiszti Akadémia szervezetében új alegységként megalakuló Altisztképző Központba. Rendfokozati jelzésük nem lesz, a Magyar Honvédséggel hároméves szerződést kötnek, amelynek aláírását követően kiképzendő legénységi állományba kerülnek. A szerződésükben hat hónap próbaidő szerepel, a bevonulásuk első napjától az érettségivel rendelkező közkatonai alapilletményben, nettó 184 799 forintban részesülnek. Szentendrén a képzésük két szakaszban történik: az első öt hétben a katonai alapismereteket sajátítják el, majd egy négy és fél hónapos alap altiszti tanfolyamot fognak elvégezni.
A bevonulásuk első napjától az altiszti pályára készítjük fel leendő kollégáinkat, már a katonai alapkiképzés során is arra törekszünk, hogy kapjanak lehetőséget vezetői képességeik bizonyítására is. Rajparancsnoki feladatokat fognak például ellátni, a tevékenységüket pedig az alegység szervezetszerű parancsnoka ellenőrzi majd. A kiképzők részére ez az öt hét egyébként nagyon komoly feladatot jelent, a célunk ugyanis az, hogy a polgári életből érkező fiatalemberek a felkészítésük első szakaszának végére legalább olyan szintű katonai alapismeretekkel rendelkezzenek, amely megközelíti a két-három év szolgálati viszonnyal rendelkező tizedesek, szakaszvezetők szintjét. A sikeres elméleti és gyakorlati vizsgák után pedig kezdődik a tizennyolc hetes alap altiszti tanfolyam, amelynek során már kimondottan a raj- és a szakaszszintű vezetési eljárások, ismeretek elsajátítására készülnek fel. Fél év elteltével, a két kiképzési ciklus végén aztán mindenkinek személyre szólóan értékeljük a felkészültségét, a parancsnoki rátermettségét. Valószínűleg lesznek olyanok is, akik a hat hónap alatt nem tudják elsajátítani az altisztekkel szemben támasztott követelményeket. Ők két lehetőség közül választhatnak majd: vállalják a részükre felkínált legénységi katonai szolgálatot, s a következő években újra jelentkezhetnek az altisztképzésre, vagy a bevonuláskor aláírt szerződésben rögzített jogszabályi feltételeket teljesítve 
leszerelnek.
Az altisztek folyamatos képzésének harmadik „lépcsőfokát” a már több éve beosztásban lévők haladó altiszti tanfolyama jelenti, amelyen alapvetően magasabb vezetői és törzsismereteket tanulnak majd a résztvevők. Ennek a tanfolyamnak az elvégzése lesz a törzsőrmesterek főtörzsőrmesterré történő előléptetésének feltétele. Ezt az öthetes kurzust kitelepült tréningcsoportokkal, az érintettek leterheltségét figyelembe véve – akár több oktatási egységre bontva – az alakulatoknál fogják megszervezni.

Kapcsolat: mhaa.tanulmanyi@mil.hu


2. Honvéd Tisztképzés

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem az egyik legfiatalabb magyar felsőoktatási intézmény, melynek küldetése a közszolgálati hivatásrendek utánpótlásának biztosítása, ezzel az állam magas színvonalú működésének garantálása. Az állam által teljesítendő, Alaptörvényben szabályozott feladatok egyike a honvédelem. A haza védelme évezredek óta a legmagasztosabb és legszentebb kötelességek közé tartozik és ennek aktualitása ma is megkérdőjelezhetetlen.

A közszolgálat egy sajátos hivatásrendjét képezi a honvédtiszti hivatás, mivel a honvédtisztikar tagja arra tesz esküt, hogy a hazát élete árán is megvédi. Ezen magasztos küldetésnek csak akkor lehet eleget tenni, ha a honvédtisztek minden vezetési szinten és szakterületen olyan képzésben részesülnek, amely megfelel a nemzeti követelményeknek és nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Magyarország egyetlen honvédtisztképzést folytató karaként, a magyar tisztképzés történelmi hagyományaiból kiindulva, az elődök példáját követve, modern, tudományosan megalapozott, ugyanakkor a katonai hivatásnak megfelelő gyakorlatias képzést folytat. Az oktatási egységek csaknem az összes katonai szakterületet átfogják. A Karon folyó hadtudományi, katonai szakmai képzés lehetővé teszi, hogy a honvédtiszti hivatást választó fiatalok az érdeklődésüknek leginkább megfelelő szakterületre kerüljenek. A harckocsizótól a lövészig, a híradótól az informatikusig, a hadtápostól a technikusig, a légiirányítótól a repülőműszakiig megannyi érdekes szakma elsajátítására van lehetőség.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem küldetéséből adódóan alapfeladatként jelentkezik minden hivatásrend egységes közszolgálati felkészítése, így az Egyetemi Közös Modul a katonai szakokon is a tanterv részét képezi.

A katonai alapképzések hallgatóinak szaknyelvi felkészítését a nemzetközileg elismert Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központ hajtja végre, amivel biztosított, hogy avatás után a fiatal tisztek azonnal képesek többnemzeti műveleti környezetben beosztásukat ellátni.           

A honvédtiszt a katonai műveletek vezetésére és azok támogatására készül fel. Ez olyan integrált ismereteket, jártasságokat és készségeket igényel, amelyek elsajátításához nem elegendő az egyetemi campusok falain belüli oktatás, hanem sajátos körülmények közötti katonai felkészítést igényel. A Kar alapképzésein résztvevő honvéd tisztjelöltek a parancsnoki, az üzemeltetői, valamint a logisztikai képzések keretében sok időt töltenek a gyakorlótereken és a lőtereken. Mindezt kiegészíti a katonaélet mindennapi rutinjaira felkészítő katonai szocializációs folyamat.

A Kar négy mesterképzési szakon folytat képzést. Ezek közül három magasabb parancsnoki, illetve vezetői beosztások ellátására, míg a negyedik a polgári életben is betölthető munkakörökre készít fel.  

A küldetésből eredő feladatrendszer fontos része mindazon tanfolyami képzések megszervezése és végrehajtása, amelyek a honvédtiszti előmenetel vagy a Magyar Honvédség működőképessége szempontjából létfontosságúak. A Kar oktatási kínálatából ki kell emelni a felsővezetői (vezérkari) képzést, ami a világon mindenütt a katonai képzések csúcsát jelenti. 

A katonai felkészítés és feszes napirend szerinti tevékenységek ellenére hallgatóink részt vesznek az Egyetem közéletében is. A Tudományos Diákköri pályázatok, a szakkollégiumok, a hallgatói rendezvények és szolgáltatások a honvéd tisztjelöltek számára is nyitott lehetőségek, ugyanúgy, mint az akár egy-egy szemesztert vagy rövidebb időt magába foglaló külföldi tanulmányok folytatása. 

A Kar oktatóira és kutatóira épül az Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolája és Katonai Műszaki Doktori Iskolája, amelyek a tudományos kutatások és felkészítések szervezeti kereteit biztosítják.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tevékenysége az oktatás és a kutatás egységére épül, ezért a Kar a magyar hadtudományi és katonai műszaki kutatások meghatározó központja. Az eredmények nemzetközi igazolása és összehasonlítása érdekében a Kar olyan nemzetközi kapcsolatrendszert működtet, amely biztosítja a minőségi követelmények teljesítését. A külföldi beágyazottság lehetővé teszi nemzetközi képzési programok lebonyolítását is.

 

Kapcsolat: jobbagy.zoltan@uni-nke.hu

Tetszik az oldal? Mondd el másoknak is!
További elérhetőségek és ügyfélfogadás

A jelenlegi tartózkodási helyed alapján jelenítettük meg a hozzád legközelebbi Toborzó Irodánkat, de a címre kattintva válogathatsz a többi közül is.

KAPCSOLAT

Maradt még kérdésed? Vagy csak megosztanád velünk gondolataidat, ötleteidet? Keress minket!

Írj üzenetet Nekünk! A kiválasztott tárgynak megfelelően továbbitjuk leveledet az illetékes Bajtársainkhoz, akik
3 munkanapon belül felveszik veled a kapcsolatot!

Hátralévő karaterek száma: