Weboldalunkon sütiket („cookies”) használunk annak érdekében, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsuk Önnek!

Megértettem Tudj meg többet


Hírlevél

Iratkozz fel hírlevelünkre!

A feliratkozás gombra való kattintással egyetértek a Magyar Honvédség Hírlevélszolgáltatással kapcsolatos adatkezelési tájékoztatójával.
BÉTA

×

Figyelem!

Az MH ID szolgáltatás jelenleg belső (BÉTA) tesztelés alatt van.
Bejelentkezés MH ID szolgáltatáson keresztül!
Jegyezz meg!
1

Ha a civil munkahely megtartása a célod, és szeretnéd megélni a szolgálat élményét

...akkor válaszd az önkéntes tartalékos katonai szolgálatot!

Hogyan lehetek önkéntes tartalékos katona?
Önkéntes tartalékos (a továbbiakban: ÖT) katonai szolgálatvállalásra való jelentkezés feltételei az alábbiak: betöltött 18. életév, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezés, katonai szolgálatra egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas minősítés, beosztás betöltéséhez előírt iskolai végzettség, egyes alkotmányos jogainak törvény szerinti korlátozásának elfogadása, valamint amennyiben a beosztás ellátáshoz nemzetbiztonsági szakvélemény megléte szükséges, akkor ennek a feltételnek történő megfelelés. 
Jelentkezés
A jelentkező a megyeszékhelyen található katonai igazgatási központokban, toborzó és érdekvédelmi központokban vagy katonai igazgatási és érdekvédelmi irodákban (közismert néven: toborzó iroda) tudja elindítani a felvételi eljárás folyamatát a jelentkezési lap kitöltésével (az „Irány a sereg!” weboldal mellékletében is letölthető).
A jelentkezési lap kitöltéséhez szükséges okmányok: 
- társadalombiztosítási azonosító jelet igazoló hatósági bizonyítvány (TAJ kártya), 
- adó igazolvány, 
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 
- személyazonosító igazolvány, 
- iskolai végzettségeket igazoló okmányok, 
- (gépjármű) vezetői engedély, 
- nyelvvizsga bizonyítvány, 
- egyéb végzettséget, képzettséget igazoló okmányok. 

Mikor nem lehetek ÖT katona?
Ha
a) büntetett előéletű vagyok,
 b) büntetlen előéletű vagyok, de bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 1 évet meghaladó tartamú, végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesüléstől számított 3 évig,
 c) velem szemben a bíróság lefokozás vagy szolgálati viszony megszüntetése büntetést szabott ki, az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesüléstől számított 3 évig,
 d) a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt állok,
 e) próbára bocsátás intézkedés hatálya alatt állok,
 f) lefokozásomra szolgálati viszonyomnak megszüntetésére fegyelmi fenyítésként, méltatlanság megállapítása miatt került sor, a jogerőre emelkedéstől számított 5 évig,
 g) két évnél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény gyanúja miatt büntetőeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádas eljárást – hatálya alatt állok,
 h) velem szemben a jogviszony létesítésekor jogviszony-megszűnési ok áll fenn.

Mit kell tudni az alkalmassági vizsgálatról?
Az alkalmassági vizsgálat rendjét a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015 (VII. 30) HM rendelet határozza meg. Az önkéntes tartalékosok katonai szolgálatra való alkalmasságának megállapítása (a továbbiakban: alkalmassági vizsgálat) minden esetben az MH Egészségügyi Központ Repülőorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézetban (a továbbiakban: MH EK RAVGYI) (Kecskemét, Balaton u. 17.) történik.
Az önkéntes területvédelmi tartalékos (a továbbiakban: ÖTT) katonai szolgálat esetén a jelentkezőknek a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet szerinti II. típusú alkalmasság-vizsgálaton kell megfelelniük. Ebben az esetben az orvosi vizsgálat költségét - a toborzó irodán leadott, orvos által kiállított átutalásos számla meglétével - a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) fizeti. Az alkalmasság megállapítása az ÖTT szolgálatra jelentkező által a toborzóirodán leadott orvosi igazolások alapján történik az MH EK RAVGYI-ban (személyes megjelenés nélkül).
Az önkéntes műveleti és védelmi tartalékos (a továbbiakban: ÖMT és ÖVT) katonák alkalmassági vizsgálaton vesznek részt, mely a szerződéskötés előtt kerül végrehajtásra.
A vizsgálatot az MH EK RAVGYI hajtja végre. 
Az alkalmassági vizsgálathoz az alábbi okmányok megléte szükséges: 
- társadalombiztosítási azonosító jelet igazoló hatósági bizonyítvány (TAJ kártya), 
- 1 hónapnál nem régebbi háziorvosi tájékoztató,
- 1 évnél nem régebbi negatív mellkasröntgen lelet,
- nők esetében: 3 hónapnál nem régebbi nőgyógyászati lelet és 1 éven belüli cytológia lelet
- önkéntes védelmi tartalékos állományba jelentkezők esetén a fegyverviselési engedély másolata, vagy tanúsítvány a fegyveres biztonsági őr képzés elvégzéséről, valamint szükség esetén pszichológiai szakvélemény

Mi az alkalmassági vizsgálat menete?
A beérkezés
helye: MH EK RAVGYI, Kecskemét, Balaton utca 17.
időpontja: 07:30
Az alkalmassági vizsgálat előre láthatólag 1 napot vesz igénybe.
A vizsgálatra való utazás a jelentkező saját költségén történik.
Az alkalmassági vizsgálat 3 részből áll.
a.) Egészségügyi vizsgálat:
laborvizsgálatok (kiemelten a drogteszt, a HIV-vizsgálat és nőknél a terhességi teszt);
belgyógyászat;
sebészet;
szemészet;
ideggyógyászat;
fül-orr-gégészet;
fogászat.
b.) Pszichológiai vizsgálat:
teszt;
műszeres vizsgálat;
pszichológussal történő beszélgetés.
c.) Fizikai vizsgálat:
1600 m gyorsgyaloglás;
fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás vagy húzódzkodás (2 perc alatt);
hanyattfekvésből felülés hajlított térddel (2 perc alatt).
A fizikai alkalmassági vizsgálathoz az alábbi felszerelés szükséges: 
- évszaknak megfelelő sportfelszerelés,
- tisztálkodó eszköz,
- íróeszköz.
Milyen jogorvoslatra van lehetőségem, ha alkalmatlan minősítést kapok első fokon vagy másodfokon?
Az első fokú minősítésről szóló tájékoztatást a toborzó irodától kapom meg. Abban az esetben, ha alkalmatlan minősítést kaptam, a tájékoztatástól számított 15 napon belül fellebbezéssel élhetek. Ha nem fellebbezem meg az alkalmatlan minősítésemet, az 3 évig érvényes.
A fellebbezést postán kell megküldenem a másodfokú minősítő bizottságnak (megnevezése és címe a formanyomtatványon megtalálható), vagy a toborzó irodában is leadhatom. 
A másodfokú minősítő bizottság postán, vagy a felvételi eljárásomat intéző toborzó irodán keresztül fog értesíteni a vizsgálat időpontjáról és helyszínéről. Amennyiben itt alkalmas minősítést kapok, ÖT katonai szolgálati jogviszonyt létesíthetek. 
Abban az esetben, hogyha ÖT katonai szolgálatra alkalmatlan minősítést kapok, a minősítésem végleges vagy határozott idejű (konkrét időpontig nem vehetek részt újbóli vizsgálaton), nem köthetnek szerződést velem (nem lehetek tartalékos katona). Ilyen esetben további fellebbezésnek helye nincs.

Milyen okmányok szükségesek a szerződéskötéshez?
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ennek kikérése az adott tárgyévben 4 alkalommal térítésmentesen megtehető) – ennek meglétéről nekem kell gondoskodni,
a pályaalkalmassági minősítést tartalmazó vizsgálati lap kivonata – az MH EK RAVGYI a toborzó irodának küldi meg,
személyazonosító igazolvány,
adó igazolvány vagy az adóazonosító jelet igazoló hivatalos okmány,
társadalombiztosítási azonosító jelet igazoló hatósági bizonyítvány (TAJ),
iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok,
idegennyelvi-tudást igazoló okmányok,
érvényes (gép)járművezetői engedély (ha van),
eddigi munkaviszonyokat igazoló okmányok (ha van),
a munkanélküli járadék folyósításáról igazolás a munkaügyi központtól (mettől meddig folyósították),
bankszámlaszám (vagy folyószámla-szerződés), ahová az illetmény (fizetés) utalását kéri,
házassági anyakönyvi kivonat (ha házas),
gyermek (ha van) születési anyakönyvi kivonata,
feleség/férj, gyermek (ha van) adószáma és társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ), lakcímkártyája,
nyugdíjas törzsszám (ha nyugellátásban részesül, igazolás a NYUFIG által folyósított ellátás törzsszámáról);
a NYUFIG igazolása a folyósított nyugdíj összegéről (ha nyugellátásban részesül);
fegyveres (rendvédelmi) szerveknél töltött szolgálati jogviszony esetén, a katonai szolgálatról szóló igazolás, illetve a legmagasabb elért viselt rendfokozatot igazoló jognyilatkozat (pl.: szolgálati viszony megszüntetésére vonatkozó parancs vagy határozat);
adatlap a bírósági végzéssel megállapított tartási kötelezettségről (eredetben);
esetleges levonásokról szóló jogerős bírósági határozat;
tanulói vagy hallgatói jogviszony megléte esetén jogviszony igazolás.
felhatalmazás adatkezelésre.
A felsorolt okmányok hiánya esetén szerződéskötésre nem kerülhet sor!
Önkéntes műveleti tartalékos (ÖMT) szolgálati jogviszony:

Az ÖMT a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek elsődleges tartaléka. A jelentkezővel ÖMT szolgálati jogviszonyra a szerződéskötés az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiakban: MH KIKNYP) hadi állománytáblájához csatolt ideiglenes állományjegyzékre történik. Az ideiglenes állományjegyzékbe történő felvételre azért van szükség, hogy a katonai szervezeteknél rendszeresített ÖMT beosztások feltöltésének pontos megtervezése, a beosztások betöltéséhez szükséges vizsgálatok elvégzésének ideje alatt az ÖMT már rendelkezésre álljon, és tényleges szolgálatra behívható legyen.

A szerződéskötés 8 hónap időtartamra határozott idejű szerződésként 6 hónap próbaidő kikötésével történik.
Ennek megkötésével egyidejűleg válik a szerződő az MH ÖT katonájává, mely időponttól az ÖT az MH rendelkezésére áll, behívható tényleges katonai szolgálatra.
Az ÖT beosztására történő felkészítésre – katonai előképzettsége szerint differenciáltan – első alkalommal legfeljebb 25 napra, ezt követően a szerződésben foglalt időtartamig évente legfeljebb 15 napra hívható be.
Amennyiben már teljesített katonai szolgálatot, de a korábban viselt rendfokozatnak megfelelő beosztás nem biztosítható, a jelölt - saját kérésre (beleegyezésével)- eltérő rendfokozattal rendszeresített beosztásra is köthet szerződést.

Az ÖMT a próbaidő leteltéig a katonai szervezetek hadi állománytábláiban rendszeresített beosztásra (a szükséges feltételek teljesülése esetén) határozott idejű szerződéshosszabbítással „átszerződtetésre” kerülhet.

Amennyiben azt szerződéskötéskor nem zárta ki, az ÖMT az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság megállapítását, valamint a speciális felkészítés végrehajtását követően részt vehet külföldi műveletekben, missziós feladatokban. Az ÖMT igénybe vehető természeti és ipari katasztrófahelyzetek elhárításában való részvételre, azok megelőzésére, illetve következményeik felszámolására.


Önkéntes védelmi tartalékos (ÖVT) szolgálati jogviszony:

Az ÖVT béke idején a HM Ei Zrt. munkavállalójaként fegyveres biztonsági őr (a továbbiakban: FBŐ) munkakörben a honvédség kijelölt objektumainak őrzés-védelmi feladatait látja el. 
A jelentkező a HM Ei Zrt. részére nyújtja be pályázatot, majd pozitív elbírálás esetén az általuk szervezett sikeres üzemorvosi, valamint a fegyveres pszichológiai vizsgálatot követően munkaszerződést kötnek vele Fegyveres Biztonsági Őr munkakörre. Amennyiben az MH EK RAVGYI által végrehajtott alkalmasság vizsgálat során is alkalmas minősítést kap, a MH illetékes Területvédelmi Ezred parancsnokával megköti az ÖVT katonai szerződést. 

Amennyiben azt szerződéskötéskor nem zárta ki, az ÖVT az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság megállapítását, valamint a speciális felkészítés végrehajtását követően részt vehet külföldi műveletekben, missziós feladatokban. Az ÖVT igénybe vehetők természeti és ipari katasztrófahelyzetek elhárításában való részvételre, azok megelőzésére, illetve következményeik felszámolására.

Az ÖVT esetében, az FBÖ felkészítés és a tartalékos kiképzés végrehajtása összehangoltan, a HM EI Zrt. szervezésében történik.

Önkéntes területvédelmi tartalékos (ÖTT) szolgálati jogviszony:

Az ÖTT állomány tagjai az illetékes Területvédelmi Ezred parancsnokával kötik a határozott időtartamra szóló szerződést.

Az MH – korábbi katonai előképzettség hiányában – (területvédelmi tartalékos) 120 órás alapfelkészítést tart a szerződéssel rendelkezők részvételével, melynek célja az állomány felkészítése a településhez, a járáshoz, illetve a megyéhez kötődő honvédelmi (katonai) feladatokra (rendezvények biztosítása, katasztrófavédelmi helyzet felszámolásában, díszelgő és egyéb protokolláris feladatokban való részvétel stb.).

A felkészítés 10 modulra tagozódik, melyek egyben (20 nap), de jellemzően modulonként felosztva több időpontban (akár hétvégén) is elvégezhetők (általános katonai ismeretek, elsősegély, önvédelem, fegyverismeret, lőelmélet és gyakorlat). Az alapfelkészítés gépkarabély éleslövészettel zárul.

Amennyiben azt szerződéskötéskor nem zárta ki, az ÖTT az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság függvényében, a speciális felkészítés végrehajtását követően részt vehet külföldi műveletekben, missziós feladatokban. A területvédelmi tartalékosok igénybe vehetők természeti és ipari katasztrófahelyzetek elhárításában való részvételre, azok megelőzésére, illetve következményeik felszámolására.

Behívás és szolgálathalasztás:

Az ÖT-k tényleges szolgálatra történő behívására – békeidőszakban kiképzésre és felkészítésre, továbbá tényleges szolgálatra (pl. természeti, ipari katasztrófák idején), személyes vállalás alapján külszolgálat teljesítésére, valamint különleges jogrend bevezetése esetén – az MH KIKNYP által kiadott behívóparanccsal, vagy bevonulási paranccsal kerül sor.
Az ÖT békeidőszakban – a kiképzésen, felkészítésen túl – 3 évente 6 hónap tényleges szolgálatra hívható be, mely csak az ÖT beleegyezésével hosszabbítható.
A behívóparancs vagy bevonulási parancs kézbesítéséig vagy közléséig (ha az ok azt követően keletkezik, akkor utána is) szolgálathalasztási kérelem nyújtható be. A tényleges katonai szolgálat a kérelem alapján elhalasztható, vagy átütemezhető. Érvényes Munkáltatói megállapodás esetén az ÖT munkáltatója is kezdeményezheti a szolgálathalasztást. 

ÖT tiszti- és altiszti alaptanfolyam

Az alaptanfolyamra való jelentkezési feltételeket, a kiképzés rendjét és módját a Honvéd Vezérkar Kiképzési és Oktatási Csoportfőnökség csoportfőnökének 4/2017. szakutasítása határozza meg.
Altiszti alaptanfolyam: a középfokú tanulmányokat folytató ösztöndíjasok, valamint azon középfokú szakképzettséggel rendelkező önkéntes tartalékosok részére szervezett altiszti felkészítés, akik önkéntes tartalékos altiszti beosztásra pályáznak.
Tiszti alaptanfolyam: a felsőfokú tanulmányokat folytató ösztöndíjasok, valamint azon felsőfokú végzettséggel rendelkező önkéntes tartalékosok részére szervezett tiszti felkészítés, akik önkéntes tartalékos tiszti beosztásra pályáznak. 

Az ösztöndíjasok és az önkéntes tartalékos tiszt- altisztképzésre jelentkezők az állománykategóriájuk szerinti felkészítést hajtják végre, melynek végén záróvizsgát tesznek. A képzéseket az az önkéntes tartalékos kezdheti meg, aki sikeresen végrehajtotta az alapfelkészítést. A jelentkezés az MH hivatalos karrier honlapján történik. 

Az alaptanfolyam távoktatási rendszerben oktatott elméleti képzésből és gyakorlati felkészítésből áll. A teljes tananyag két távoktatási modulból, valamint tisztek esetében kétszer kéthetes, altisztek esetében pedig kéthetes gyakorlati felkészítésből áll.

Illetmény és egyéb juttatások
Illetmény
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 219. § (1) szerint az ÖT katona a tényleges szolgálatteljesítése időtartamára
 a) illetményként
 aa) a szolgálati helye szerinti állománytáblában vagy munkaköri jegyzékben rendszeresített szolgálati beosztásához tartozó besorolási osztálynak és besorolási kategóriának megfelelő alapilletményre,
 ab) a honvédelmi illetményalap 100%-ának megfelelő összegű honvédelmi szolgálati díjra, és
 ac) a miniszter által rendeletben meghatározott esetekben egyes illetménypótlékokra és kiegészítő illetményekre,
 b) miniszteri rendeletben meghatározottak szerint laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezési és ruházati ellátásra, továbbá egyes szociális támogatásokra és egyes utazási költségeinek a megtérítésére jogosult.

(2) Ha a szolgálati járandóságban részesülő ÖT katona tényleges szolgálatteljesítése évente
 a) a 60 napot nem haladja meg, akkor távolléti díjba tartozó illetményelemekre nem jogosult,
 b) a 60 napot meghaladja, akkor a 60 napot meghaladó időtartamra az ÖT katonát a személyi jövedelemadó és a járulékok levonása után nem rendszeres illetménypótlékok nélkül számított illetményként az irányadó időszakra vonatkozó, a személyi jövedelemadó és a járulékok levonása után, a távolléti díjba tartozó illetményelemek összegének és szolgálati járandóságának különbözete illeti meg.

Utazási költség
Bevonulás-elbocsátás
Menetjegy 100%-a számla leadásával: 
A tényleges szolgálatteljesítésre történő bevonulás és az onnan történő elbocsátást követő hazautazás költsége közösségi közlekedési eszköz igénybevétele esetén, beleértve a gyorsvonati pótjegy, valamint a távolsági kiegészítő jegy árát is. Ha az utazáshoz az önkéntes tartalékos katona saját gépjárművet vesz igénybe (mely teljes körű CASCO biztosítással rendelkezik) részére a 15 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség fizethető ki. 

Munkábajárás
A szolgálatteljesítés helyére munkába járással kapcsolatos helyközi utazás költségei közösségi közlekedéssel történő napi (hétvégi) munkába járás (hazautazás) esetén 86%-os mértékben számolhatóak el. Az elszámoláshoz menetjegy vagy bérlet leadása szükséges.
Helyi bérlet nem számolható el.
Az állományilletékes parancsnok személygépkocsi használatot is engedélyezheti 15 Ft/km normaköltség térítésével. 
A munkába járási költségek elszámolása havonta, vagy ha tényleges szolgálatteljesítési ideje egy hónapnál kevesebb, akkor a tényleges szolgálatteljesítés utolsó napján, szolgálati jegyen történik. Technikailag bankszámlára történő átutalással, bankszámla hiányában lakcímre történő postai utalással kézbesítik.

Szolgálati út
Közösségi közlekedési eszköz igénybevétele esetén a kiküldött részére a legalacsonyabb komfortfokozatú menetrend szerinti járatokon felmerülő, kedvezmény nélküli díjszabás szerinti összeg kerül megtérítésre. Ezen felül megtérítésre kerül a gyorsvonati pótjegy, valamint a távolsági kiegészítő jegy ára is, ha azokat az adott viszonylaton történő utazás esetén a közlekedési társaság kötelezően felszámítja.
A tiszti állománycsoportba tartozó ÖT katona részére magasabb komfortfokozatú közlekedési eszköz – ideértve a pótjegy-, helyjegy-köteles közlekedési eszközt – igénybevétele is engedélyezett.
Az elszámoláshoz az alakulat nevére szóló számla leadása szükséges.
Megállapodás esetén saját gépjárművel is engedélyezhető.

Ösztöndíj lehetőségek

Az önkéntes tartalékos ösztöndíj rendszere kialakításának célja a fiatalok hazafias nevelése és a katonai alapismereteket alkalmazni képes, fiatal önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint az önkéntes tartalékos tiszt/altiszt utánpótlás bázisának biztosítása.
Az önkéntes tartalékosokkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 50/2017. (IX.15.) HM utasítás alapján a magyarországi polgári felsőoktatási intézmény alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében nappali, esti, levelező munkarendű vagy távoktatás formájában tanulmányokat folytató hallgató vagy iskolai rendszerű, nappali munkarendű szakképzés keretében (OKJ) részt vevő nagykorú tanuló érdeklődésének a honvédelmi tevékenység felé orientálása és a katonai alapismereteket alkalmazni képes, önkéntes tartalékosok számának növelése érdekében önkéntes tartalékos ösztöndíj elnevezéssel a honvédelmi miniszter ösztöndíjat hozott létre.
Az ösztöndíjra való jelentkezés alapfeltétele, az önkéntes tartalékos szolgálati viszony fenntartásának vállalása legalább az ösztöndíjszerződésben meghatározott végzettség vagy szakképzettség megszerzését követően az ösztöndíjjal támogatott tanulmányokkal megegyező ideig. A jelentkező vállalja, hogy az alapfelkészítés/alapkiképzés teljesítését az ösztöndíjszerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül igazolja.
Az ösztöndíj az ösztöndíjszerződésben meghatározott végzettség vagy szakképzettség megszerzéséig az önkéntes tartalékos szolgálati viszony fennállása alatt illeti meg a félévet vagy szemesztert sikeresen lezárt hallgatót.
A hallgató az ösztöndíjszerződés megkötésének napját magában foglaló félév vagy szemeszter kezdő napjától számított minden 6. hónapban utólag ösztöndíjra jogosult, melynek mértéke
a) az alapkiképzést még nem teljesítők esetében a honvédelmi illetményalap 90%-a (2019-ben: 40.140 Ft),
b) az alapkiképzést teljesítők esetében a honvédelmi illetményalap 120%-a (2019-ben: 53.520 Ft),
c) az önkéntes tartalékos tiszti, illetve altiszti alaptanfolyam 1. modulját sikeresen teljesítők esetében a honvédelmi illetményalap 150%-a (2019-ben: 66.900 Ft) és
d) az önkéntes tartalékos tiszti, illetve altiszti alaptanfolyam 2. modulját sikeresen teljesítők esetében a honvédelmi illetményalap 180%-a (2019-ben: 80.280 Ft).
Tanulmányi halasztás időtartamára a hallgatót nem illeti meg ösztöndíj
Ha a hallgató az ÖT szolgálati viszonyát az ösztöndíjszerződésben vállalt idő előtt megszünteti, az ösztöndíjszerződés alapján részére folyósított tanulmányi támogatásnak a még le nem szolgált időre eső időarányos összegét köteles visszafizetni. Abban az esetben, ha a hallgató az MH-val létesített ÖT szolgálati viszonya önhibáján kívül megszűnik, megtérítési kötelezettség nem terheli.
A pályázati felhívás a tárgyévben legkésőbb április elejéig kikerül a HM hivatalos honlapjára, a közösségi média profilokra, valamint megküldésre kerül az illetékes képző intézmények részére. A pályázati felhívás tartalmazza a jelentkezés feltételeit, a pályázat benyújtásának módját, határidejét, egyéb feltételeit, továbbá az ösztöndíjszerződés alapján adható ösztöndíj összegét, az ösztöndíj folyósításának rendjét és az ösztöndíjjal támogatható leghosszabb időtartamot. 

Szociális juttatás:
Segély
A tényleges szolgálatot teljesítő ÖT katona részére, kérelmére – súlyos anyagi megterheléssel járó körülményeinek enyhítésére – parancsnoki segély, magasabb parancsnoki segély, valamint a HM közigazgatási államtitkár által engedélyezett segély adható.
Parancsnok:                     120 % (2019-ben: 46.380,- Ft)
Magasabb parancsnok: 360% (2019-ben: 139.140,- Ft)
HM KÁT:                         egyedi döntés szerinti összeg

Temetési segély
A Honvédség, az elhalálozás időpontjában az elhunyttal közös háztartásban élő házastárs, vagy élettárs részére, ha ilyen nincs, az intézkedésre jogosult közeli hozzátartozó részére, intézményes temetési segélyt folyósít:
ha a tényleges szolgálatot teljesítő ÖT katona szolgálati feladat teljesítése közben baleset vagy betegség következtében veszíti életét,
ha a halál a tényleges katonai szolgálat megszűnését követő egy éven belül, szolgálati kötelmekkel összefüggő okból következik be.
Az intézményes temetési segély összege az elhunyt utolsó havi távolléti díjának háromszorosa.


Egyéb, nem pénzbeli juttatás, ösztönző elem:
Szabadság
Évi 25 nap időarányosan, ha az adott évben 60 napot meghaladóan tényleges szolgálatteljesítés történik.
Egészségügyi szabadság
Legfeljebb a tényleges szolgálatteljesítésre történő behívás időtartamának utolsó napjáig, illetve nem szolgálati eredet esetén évente maximum 60 nap.
Egészségügyi ellátás (tényleges szolgálat idején):
Csapat orvosi szolgáltatások
MH EK igénybevételi lehetősége
MH EK igénybevétele gyógykezelések esetében
Rekreációs szolgáltatás
Legalább 3 év ÖT jogviszony meglétéhez kötötten
Regeneráló pihenés
Legalább 1 év ÖT jogviszony meglétéhez és legalább 6 hónap tényleges szolgálatteljesítéshez kötötten
Honvédségi vásárlási kedvezmények
Az áruházláncokkal, gyógyszertárakkal, egyéb szolgáltatókkal megkötött együttműködési megállapodások alapján.

Szerződéskötési díj (csak ÖVT, ÖTT esetében jár)
ÖVT: a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. HM rendelet 74/A.§ (1): A szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes védelmi tartalékos katona egyszeri alkalommal a honvédelmi illetményalap 45%-ában megállapított szerződéskötési díjra jogosult.
(2019-ben: 20.070,- Ft)
ÖTT: a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. HM rendelet 74/A.§ (2): A szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes területvédelmi tartalékos katona egyszeri alkalommal a honvédelmi illetményalap 75%-ában megállapított szerződéskötési díjra jogosult, ha az ÖT katonai szolgálatot legalább két évre vállalja.
(2019-ben: 33.450,- Ft)
Nem jogosult a szerződéskötési díjra az az ÖTT, aki önkéntes tartalékos szolgálat vállalását ösztönző juttatásban részesült.
Rendelkezésre állási díj (csak ÖMT, ÖTT esetében jár)
ÖMT: a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. HM rendelet 74/A.§ (4): A szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes műveleti tartalékos katona teljesített szolgálati évenként utólag rendelkezésre állási díjra jogosult, melynek összege a minimálbér 150%-a.
(2019-ben: 223.500,- Ft)
ÖTT: a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. HM rendelet 74/A.§ (5): A szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes területvédelmi tartalékos katona teljesített szolgálati évenként utólag rendelkezésre állási díjra jogosult, melynek összege megegyezik a minimálbérrel.
(2019-ben: 149.000,- Ft)

Munkáltatói kompenzáció
A munkáltatói ösztönző és kompenzációs rendszer célja az önkéntes tartalékos munkáltatójának érdekelté tétele önkéntes tartalékos foglakoztatásában, illetve a tartalékos munkahelyétől való ideiglenes távolléte idejére a munkáltatónál jelentkező személyi erőforrás deficitből eredő következmények részleges vagy teljes ellentételezése.
Az MH a munkáltatót az önkéntes tartalékosnak jelentkező segítségével még a szerződés megkötése előtt megkeresi a megállapodás megkötése érdekében. A megállapodás megkötése a munkáltató részéről opcionális, azonban az abban foglaltak el nem fogadása esetén a munkáltató a kompenzációtól és az MH vele szemben vállalt kötelezettségeitől elesik. Amennyiben a munkáltatóval a megállapodás megkötése megtörténik, a munkáltató – a kieső munkaerő pótlásának ellentételezéseként – a tényleges katonai szolgálatteljesítése időtartamára, valamint az ezzel kapcsolatban kiadott pótszabadság időtartamára kompenzációs juttatásra jogosult, amelynek mértéke a Központi Statisztikai Hivatal által utoljára publikált féléves, vagy éves ágazati bruttó átlagkereseti adatok alapján számított napi összeg.
Megállapodás alapján a kompenzáció teljes összegére jogosult a munkáltató, ha munkavállalója ÖT katonai szolgálatteljesítését az MH által meghatározott időpontban biztosítja, és nem kezdeményezi a behívás elhalasztását, átütemezését. A munkáltató részleges kompenzációra jogosult, amennyiben nem vállalja, hogy lemond a szolgálat átütemezésre vonatkozó jogáról. A részleges kompenzáció mértéke a teljes kompenzáció összegének 50%-a.

Tetszik az oldal? Mondd el másoknak is!
További elérhetőségek és ügyfélfogadás

A jelenlegi tartózkodási helyed alapján jelenítettük meg a hozzád legközelebbi Toborzó Irodánkat, de a címre kattintva válogathatsz a többi közül is.

KAPCSOLAT

Maradt még kérdésed? Vagy csak megosztanád velünk gondolataidat, ötleteidet? Keress minket!

Írj üzenetet Nekünk! A kiválasztott tárgynak megfelelően továbbitjuk leveledet az illetékes Bajtársainkhoz, akik
3 munkanapon belül felveszik veled a kapcsolatot!

Hátralévő karaterek száma: