Szervezetünk

section-32bc037
//iranyasereg.hu/wp-content/uploads/2021/08/MH_organogram_202008.jpg
section-5f0bd74

MIT KÉPVISELÜNK? Szervezet

A Magyar Honvédség központi irányítás alatt működik, melynek jogalapját az Alaptörvény 45. cikk (2) bekezdés képezi. Ennek megfelelően a Magyar Honvédség irányítására – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – az Alaptörvényben és sarkalatos törvényben meghatározott keretek között az Országgyűlés, a köztársasági elnök, a Honvédelmi Tanács (csak rendkívüli állapotban), a Kormány, valamint a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter jogosult.

 

A fentiek alapján tehát a Magyar Honvédség békében az Országgyűlés, a Kormány és a Honvédelmi Miniszter irányítása alatt álló fegyveres állami szervezet. Az alkotmányos szabályok alapján a magyar haderő főparancsnoka Magyarország Köztársasági Elnöke. A szervezet katonai vezetőjeként gyakorolja jogszabályban rögzített hatáskörét a Magyar Honvédség Parancsnoka, aki a legmagasabb szintű katonai parancsnoka és elöljárója a Magyar Honvédségben szolgáló összes katonának és civilnek.

A Honvédség szervezeti felépítését a Magyar Honvédség Parancsnoksága és az alárendeltségébe tartozó valamennyi honvédségi szervezet összessége képezi.

Az egyes honvédségi szervezetek konkrét feladatait jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a belső rendelkezések határozzák meg.

A Honvédség szervezeteit a béke és háborús működési rendnek megfelelően úgy kell kialakítani, hogy azok képesek legyenek a Honvédség egésze, és annak egyes elemei tekintetében a meghatározott feladatok végrehajtására. A Honvédség szervezeti felépítésének meg kell felelnie a rendeltetés szerinti szervezeti hierarchia, haditechnikai eszközökkel és hadfelszereléssel való ellátás, hadrafoghatóság, létszám, állományarányok, beosztási, rendfokozati kategóriák, a szabályozott működés és vezetés elveinek, valamint követelményeinek.

A Honvédséget a Magyar Honvédség Parancsnoksága, a szárazföldi csapatok, a légierő csapatai, a logisztikai és támogató erők, valamint a Honvédség feladatainak végrehajtása érdekében egyéb szaktevékenységet folytató szervezetek alkotják. A szárazföldi csapatok és a légierő csapatai haderőnemet képeznek. A haderőnemek fegyvernemekből és szakcsapatokból tevődnek össze.

A MAGYAR HONVÉDSÉG PARANCSNOKSÁGA

alárendelt alakulatai:

 • MH Transzformációs Parancsnokág
 • MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság
 • MH 1. Honvéd Tűzszerész- és Hadihajós Ezred (Budapest)
 • MH Pápa Bázisrepülőtér (Pápa)
 • MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási központ (Veszprém)
 • MH vizét Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (Budapest)
 • MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ (Balatonakarattya)
 • MH Egészségügyi Központ (Budapest)
 • MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár (Szolnok)
 • MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred (Kaposvár)
 • MH 86. Szolnok Helikopter Bázis (Szolnok)
 • MH 5. Bocskai István Lövészdandár (Debrecen)
 • MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis (Kecskemét)
 • MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred (Győr)
 • MH Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ (Szentendre)
 • MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj (Székesfehérvár)
 • MH 43. Nagysándor József Híradó és vezetéstámogató Ezred (Székesfehérvár)
 • MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred (Szentes)
 • MH 25. Klapka György Lövészdandár (Tata)
 • MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred (Debrecen)

MH TARTALÉKKÉPZŐ ÉS TÁMOGATÓ PARANCSNOKSÁG

alárendelt alakulatai:

 • MH Görgei Artúr vegyivédelmi információs Központ (Budapest)
 • MH Anyagellátó Raktárbázis (Budapest)
 • MH Katonai Közlekedési Központ (Budapest)
 • MH Légijármű javítóüzem (Kecskemét)
 • MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (Budapest)
 • MH Geoinformációs Szolgálat (Budapest)
 • MH Katonai Rendészeti Központ (Budapest)
 • MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred (Nyíregyháza)
 • MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred (Székesfehérvár)

MH TRANSZFORMÁCIÓS PARANCSNOKSÁG

alárendelt alakulatai:

 • MH Altiszti Akadémia (Szentendre)
 • MH Bakony Harckiképző Központ (Várpalota)
 • MH Béketámogató Kiképző Központ (Szolnok)
 • MH Ludovika Zászlóalj (Budapest)

 

section-66b0a74
section-f6acc2d

EGYÉB SZERVEZETEK (nem az MHP alárendeltsége alatt)

 • HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Budapest)
 • Katolikus Tábori Püspökség – Katonai Ordinariátus (Budapest)
 • Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (Budapest)

Magyar katonák világszerte

Napjainkban a Magyar Honvédség a nemzetközi béketámogató feladatokban vesz részt (nagyjából 900 fő), jelenleg 10 országban:

 • NATO műveletekben: Koszovóban, Bosznia-Hercegovinában
 • ENSZ műveletekben: Nyugat-Szaharában, Libanonon és Cipruson;
 • EU műveletekben: Bosznia-Hercegovinában, Malin, Rómában és Grúziában;
 • valamint egyéb szerepvállalás okán Irakban.

 

Jellemzően a lövész alakulatok, alapvetően Debrecen, Hódmezővásárhely és Tata szerződéses és hivatásos katonai állománya adja az iraki, afganisztáni és balkáni külszolgálati beosztások magját, mert ezeknek a szervezeteknek állandó körforgást kell fenntartaniuk. A katonák egyharmada pihen, egyharmada felkészül, egyharmada misszióban van – így váltják egymást. A kiképzett katonákat külföldi szolgálatra jellemzően és elsősorban önként jelentkezés útján küldik, hiszen az önszántukból jelentkezőket előnyben részesítik, de fontos, hogy beleegyezés nélkül (leginkább harcoló alakulatoknál) is sor kerülhet a vezénylésre. A külszolgálat időtartama az egy évet nem haladja meg. (Ez azt jelenti, hogy 2 éven belül több, egymást követő külszolgálat esetén is legfeljebb 12 hónap lehet.) Az egymást követő külszolgálatra vezénylések között legalább 2 hónapnak el kell telnie.

 

A missziók szolgálati-, élet- és munkakörülményei területenként különbözőek, de ami mindegyikre egyaránt jellemző, hogy olyan feltételeket igyekeznek biztosítani, amelyeknek köszönhetően a katona komfortosan érezheti magát annak ellenére, hogy távol van otthonától: klimatizált helyiségekben való elszállásolás, a legújabb katonai ruházati és technikai eszközök használata, az étkeztetés minősége, sportolási lehetőség stb.

 

A külföldi szolgálatteljesítéshez elengedhetetlen a katonai alapképzettség, a katonai szakmai ismeretek, katonai szakmai nyelvismeret, kifogástalan egészségi-, pszichikai- és fizikai állapot, de ezeken kívül a pályázati kiírásokban szerepelhetnek egyéb feltételek is. Misszióra jelentkezni nemcsak a hivatásos és szerződéses állománynak van lehetősége, hanem tartalékos katonai szolgálatot teljesítő állomány számára is nyitottak a pályázatok.

 

A hazai illetmény (fizetés) mellett devizaellátmányban is részesül a misszióban szolgáló katona, amely akár a hazai illetmény többszöröse is lehet (a külszolgálat helyétől és a feladattól függ). Teljes és ingyenes ellátás (ruházat, fegyverzet, felszerelés, elhelyezés, étkezés és szállítás) biztosított számukra. A szolgálatteljesítéssel összefüggésben bekövetkezett baleset esetén kárigény terjeszthető elő. A külszolgálatról történő visszatérés után ingyenes 6 napos regeneráló pihentetés illeti meg a katonát és közeli hozzátartozóit honvédségi üdülőkben.

section-5fb3cf0

Rendeltetés

Az örökség, mely kötelez! Háborúink hősei tetteikkel igazolták bátorságukat, nemzetük és bajtársaik iránti elkötelezettségüket. Az általuk megtestesített ideák gyakorlása, vagyis a hierarchia elfogadása, a parancs és az engedelmesség rendje, a harc közbeni heroizmus, a becsület és hűség, valamint az önfeláldozás erényei, időtlen értékek, melyek a nemzet létének, egységének és fennmaradásának is elengedhetetlen feltételei.

Hol találkozhatunk?

Az online térben a Központi Online Toborzó Iroda várja a jelentkezéssel kapcsolatos kérdéseidet, amit a Facebook Messengeren Irány a Sereg névre címzett új üzeneten keresztül bármikor elküldhetsz.

Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság megyei hadkiegészítő és toborzó irodáinak ügyfélfogadási időpontjai az alábbiak szerint alakulnak!

Toborzó Irodák Elérhetőségei


Ezen kívül rendezvényeinken is találkozhatsz velünk személyesen

Rendezvényeink

Jelentkezz közénk

Érdekel a katona élet? Kipróbálnád magad? Válaszolj pár kérdésünkre és tudd meg mi számodra az ideális pálya:

JELENTKEZÉS

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.

Irány a Sereg! – a Magyar Honvédség Karrieroldala