Szülőknek

section-6fb61c7

Honvéd Kadét Program

A kötelező sorkatonai szolgálat intézményének 2004-es felfüggesztése óta családalapítóvá vált egy olyan generáció, amely honvédelemmel kapcsolatos feladatokról személyes tapasztalattal nem rendelkezik. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a társadalom távolodni kezdett a honvédelem ügyének fontosságától. Annak érdekében, hogy ez a folyamat megforduljon és az állampolgárok honvédelmi ismeretei megfelelőek legyenek, a Honvédelmi Minisztérium (HM) jelentős szerepet vállal a hazafias, illetve honvédelmi nevelés területén.

A résztvevők saját döntésük alapján csatlakozhatnak, hátrányok nélkül léphetnek ki, és a programban résztvevőknek nincs kötelezettsége a katonai szolgálat létesítésére.

A honvédelmi nevelés a köz- és a felsőoktatás keretein belül, két szinten – általános honvédelmi nevelés és emeltszintű honvédelmi nevelés – formájában valósul meg. A honvédelmi nevelés színtereit a következő ábra foglalja össze:

Az általános honvédelmi nevelés bárki számára elérhető kiállításokat, laktanyai nyílt napokat, katonai bemutatókat, egyetemi előadás-sorozatokat, szabadidős programokat és honvédelmi jellegű versenyeket foglal magába. Ezek közül kiemelendők a Honvédelmi Táborok, az Országos Haditorna Versenyek és a Kormány által alapított Honvédelmi Sportszövetség tevékenysége.

Az emelt szintű honvédelmi nevelést középiskolákban a Honvéd Kadét Program, míg a felsőoktatásban a honvédelmi alapismeretek választható tantárgy biztosítja.

A Honvéd Kadét program a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) által támogatott, a honvéd kadét közismereti képzés vagy a honvéd kadét ágazati szakképzés tantárgyi elemeire épülő rendszer, amely tanórai és szabadidős tevékenységeket foglal magába. A programban részt vevő középiskolák a Magyar Honvédség kijelölt katonai szervezeteivel és a Honvédelmi Sportszövetséggel együttműködési megállapodást kötnek. Az együttműködési megállapodások alapján a katonai szervezetek és a Honvédelmi Sportszövetség szakmai támogatást, pedagógus továbbképzési és mentorálási lehetőséget biztosítanak az iskoláknak. A program felépítése három színtéren valósulhat meg:

 

A HKP – I. szint (honvéd kadét közismereti képzés) gimnáziumokban, szakgimnáziumokban és technikumokban egyaránt elérhető program. Az intézmények vállalják, hogy a honvédelmi alapismeretek választható közismereti tantárgyat tanítják, és ebből biztosítják tanulóik részére az érettségire történő felkészítést.

A HKP – II. szint (honvéd kadét szakképzés) azokban a középiskolákban (szakgimnázium, illetve szeptembertől technikum) működik, amelyek erre a honvédelmi minisztertől engedélyt kaptak. Azok a középiskolák kérelmezhetik a II. szintre történő lépésüket, mely iskolák minimum 3 éve csatlakoztak a programhoz és sikeresen működtetik annak I. szintjét. A szakképzés során a diákok a 9-12. évfolyamon összesen közel 1500 órában tanulnak a honvédelemhez kapcsolódó ágazati tantárgyakat, majd honvédelmi ismeretek szakmai tantárgyból kötelezően érettségi vizsgát tesznek. Várhatóan a következő honvéd kadét szakmairányok érhetőek el középiskolában:

 • Gépjármű mechatronikai technikus
 • Informatikai rendszer-, és alkalmazás üzemeltető
 • Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető technikus
 • Elektronikai technikus
 • Környezetvédelmi technikus (környezetvédelem)
 • Logisztikai technikus

A HKP – III. szint, tehát a honvéd középiskola és kollégium szintén a Honvéd Kadét Program része. A Debrecenben található Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium a kötelező, speciális napirenddel működő kollégiumnak és a katona-pedagógusoknak köszönhetően a legintenzívebb honvédelmi nevelést biztosítja, ugyanakkor a korábban már részletezett alapelveknek megfelelően az itt végző növendékeknek sem kötelező a katonai pályaválasztás. Az iskolába felvételiző diákok két honvéd kadét képzési forma közül választhatnak: honvéd kadét szakképzés vagy honvéd kadét közismereti képzés.

A tanórai oktatást kiegészítő, a honvédelmi neveléshez kapcsolódó szabadidős foglalkozások a Honvéd Kadét Program legnépszerűbb elemét képezik. Ennek keretében az iskolák vállalják, hogy a Magyar Honvédséggel és a Honvédelmi Sportszövetséggel együttműködve diákjaik számára rendszeres, honvédelmi tartalmú programokat, szakköröket szerveznek, valamint biztosítják a HM és a Honvédelmi Sportszövetség által szervezett programokon, rendezvényeken, versenyeken tanulóik önkéntes részvételét is.

A felsőoktatási intézmények részére az emeltszintű honvédelmi nevelés megvalósítása érdekében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara honvédelmi alapismeretek kurzust dolgozott ki.

forrás: https://csonkakadet.hu

 

 

section-d84232d

Honvédelmi tábor

A kötelező sorkatonai szolgálat intézményének 2004-es felfüggesztése óta családalapítóvá vált egy olyan generáció, amely honvédelemmel kapcsolatos feladatokról személyes tapasztalattal nem rendelkezik. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a társadalom távolodni kezdett a honvédelem ügyének fontosságáról. Annak érdekében, hogy ez a folyamat megforduljon és az állampolgárok honvédelmi ismeretei megfelelőek legyenek, a Honvédelmi Minisztérium (HM) jelentős szerepet vállal a hazafias, illetve honvédelmi nevelés területén.

Az általános honvédelmi nevelés bárki számára elérhető kiállításokat, laktanyai nyílt napokat, katonai bemutatókat, egyetemi előadás-sorozatokat, szabadidős programokat és honvédelmi jellegű versenyeket foglal magában. Ezek közül kiemelendők például a Honvédelmi táborok.

A Honvédelmi táborokba 12-18 éves, magyar állampolgársággal rendelkező diákok jelentkezhetnek, amelyeket katonai szervezetek rendeznek.

A tábor programelemei:

 • alaki fogások
 • paintball
 • airsoft játékok
 • légpuska lövészet
 • egészségügyi ismeretek
 • tereptan
 • túlélési ismeretek
 • testnevelés és sport vetélkedők
 • a szervező katonai szervezetre jellemző foglalkozások

A táboroztatás 2016-ban indult, de a programsorozat iránt az érdeklődés folyamatosan nőtt. Célunk, hogy az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer fejlődésével, a tartalékos erők bevonásával a táborozási lehetőségeket bővítsük.

A táborokkal kapcsolatban bővebb információ a https://honvedelmitabor.mhttp.hu/pages/info.html weboldalon olvasható. Ugyanezen a felületen van lehetőség – jelentkezési szakaszban – leadni a regisztrációkat is a különböző tábortípusokra és időpontokra.

610c0d95c206b291308341
610c0d932e78d239501391
610c0d999f6ee209697962
610c0d9737a49914240126
610c0d946082f893330112
6113e303a778d318095695
6113e3007a5ab770852155
6113e3021bf23797591952
6113e30112d5d295032360
610546dec2da5144010040
{"visible_panels":"5","width":"1900","height":"1000","orientation":"horizontal","panel_distance":"20","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"hover","shadow":"false","autoplay":"true","mouse_wheel":"false"}
section-caddeff
//iranyasereg.hu/wp-content/uploads/2021/08/szuloknek-tabor1-1.png
section-00e7069

Országos Haditorna Verseny

A kötelező sorkatonai szolgálat intézményének 2004-es felfüggesztése óta családalapítóvá vált egy olyan generáció, amely honvédelemmel kapcsolatos feladatokról személyes tapasztalattal nem rendelkezik. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a társadalom távolodni kezdett a honvédelem ügyének fontosságáról. Annak érdekében, hogy ez a folyamat megforduljon és az állampolgárok honvédelmi ismeretei megfelelőek legyenek, a Honvédelmi Minisztérium (HM) jelentős szerepet vállal a hazafias, illetve honvédelmi nevelés területén.

Az általános honvédelmi nevelés bárki számára elérhető kiállításokat, laktanyai nyílt napokat, katonai bemutatókat, egyetemi előadás-sorozatokat, szabadidős programokat és honvédelmi jellegű versenyeket foglal magában. Utóbbiak közül kiemelendő az Országos Haditorna Verseny (a továbbiakban: OHV).

Ez egy középiskolásoknak szóló, megyei selejtezőkből és országos döntőből álló honvédelmi csapat-sportverseny.

 

A résztvevők a következő versenyszámokban mérik össze tudásukat:

 • tájfutás
 • figyelés-távbecslés
 • kézigránát hajítás célba
 • légfegyveres/lézerfegyveres lövészet
 • honvédelmi totó
 • elsősegély nyújtás
 • akadálypálya
 • fegyveres váltófutás

A verseny céljai:

 • a honvédelem ügyének népszerűsítése a sport eszközeivel, a hozzá szorosan kapcsolódó értékek közvetítése,
 • a fiatalok készségeinek, erkölcsi, akarati tulajdonságainak és fizikai képességeinek fejlesztése,
 • lehetőséget nyújtani a tanulóknak a honvédelemhez kapcsolódó sporttevékenységek kipróbálására, felkészültségük összemérésére.

A versenysorozat minden év szeptember-október hónapban kezdődik a megyei fordulókkal,

melyeket az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság megyei irodái hajtanak végre.

A Haditorna versennyel kapcsolatos legfrissebb információkat és időpontokat a Kadétprogram oldalán találják: kadetprogram.hu/OHV

 

60ec9e0c51481586418147
60ec9e05e7388279931896
60ec9e0602c80565805567
60f041a517fd3361860656
60f041a594bb3067711639
60f041a5705a6765658080
60f041a624877730789589
60f041abb48c2005114738
60f041ac64b64833621019
60f041ac83c73185487599
60f041b0d2614013130925
60f041b002fa9482388961
60f041b2d8da6306503962
60f041b238fde691842460
{"visible_panels":"5","width":"1900","height":"1000","orientation":"horizontal","panel_distance":"20","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"hover","shadow":"false","autoplay":"true","mouse_wheel":"false"}

Rendeltetés

Az örökség, mely kötelez! Háborúink hősei tetteikkel igazolták bátorságukat, nemzetük és bajtársaik iránti elkötelezettségüket. Az általuk megtestesített ideák gyakorlása, vagyis a hierarchia elfogadása, a parancs és az engedelmesség rendje, a harc közbeni heroizmus, a becsület és hűség, valamint az önfeláldozás erényei, időtlen értékek, melyek a nemzet létének, egységének és fennmaradásának is elengedhetetlen feltételei.

Hol találkozhatunk?

Az online térben a Központi Online Toborzó Iroda várja a jelentkezéssel kapcsolatos kérdéseidet, amit a Facebook Messengeren Irány a Sereg névre címzett új üzeneten keresztül bármikor elküldhetsz.

Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság megyei hadkiegészítő és toborzó irodáinak ügyfélfogadási időpontjai az alábbiak szerint alakulnak!

Toborzó Irodák Elérhetőségei


Ezen kívül rendezvényeinken is találkozhatsz velünk személyesen

Rendezvényeink

Jelentkezz közénk

Érdekel a katona élet? Kipróbálnád magad? Válaszolj pár kérdésünkre és tudd meg mi számodra az ideális pálya:

JELENTKEZÉS

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.

Irány a Sereg! – a Magyar Honvédség Karrieroldala