Történet

section-65b357c

MIT KÉPVISELÜNK? Történet

A valaha létezett összes hadakozó nép nemzeti büszkeségének egyik legfontosabb pillére saját katonai múltja. A társadalmakat a háborúk kényszerítik a legnagyobb erőfeszítésekre, az abban mutatott eredmények megfellebbezhetetlenül tükrözik a hadviselők bátorságát, elszántságát, erejét, kitartását.

Nyilvánvalóan ez a befolyás azoknál a népeknél jelentkezik legerősebben, melyek történelme permanens háborúk sora. Ennél fogva Magyarországon a vitézi múlt megbecsülésének és a katonahősök mély tiszteletének a legtermészetesebbnek kell lennie, hiszen nemzetünk történelme a csatatereken íródott.

A magyar hadtörténelem több mint ezer éves múltra tekint vissza, régebbi, mint az államiság. Ennek során számtalan csatát vívtunk tengernyi vért áldozva, hosszú történelmünk során nemzetünk sorsa többször függött a Hazáért fegyvert fogó férfiak vitézségétől.

A katonai szolgálatot vállalók olyan dicsőséges elődök nyomába lépnek, mint a honfoglalás és a kalandozások lovashadseregeinek harcosai, a Szent István birodalmát oltalmazó középkori lovagok, a hódító iszlámmal szembeszálló végvári vitézek, sorozatos szabadságharcaink mindenre elszánt harcosai, és a Habsburg-dinasztiáért vérüket ontó, akkor Európa-hírű, mára méltatlanul elfelejtett magyar katonák, és a két világháborút végigküzdő frontharcosok, akik esküjükhöz híven a végsőkig kitartottak, példát mutatva becsületből és kötelességtudatból.

Még az igen dicsőséges múltból is kitűnik az 1848-49-es szabadságharc, ami a nemzeti emlékezetünk része lett. Nem ok nélkül. Egy, a jóformán semmiből támadt hadsereg, rosszul felszerelve, egy nála erősebb, önhitt, minden irányból támadó ellenséget vert meg. Óriási eredmény volt ez, kiindulási alapját a híres „Mit kíván a magyar nemzet?” 12 pontjából ötödikként megfogalmazott „Nemzeti őrsereg” kitétel jelentette.
A honvédsereg ekkor kizárólag önkéntes alapon működött, nem volt semmilyen előfeltétele a jelentkezésnek. Ettől az időszaktól kezdve van országunkban „egységes honvédség”. Az évek előrehaladtával a haderő folyamatosan nőtt, különböző „alakulatok” megalakulásával. Az állandó harcokban edzett katonanemzetünket egész addigi története során az első világháború kényszerítette a legnagyobb áldozatra.

A Magyar Királyság területéről besorozott 3.797.000 katona 98 gyalogezredbe, 11 tábori vadászzászlóaljba, 171 népfelkelő- és hadtápzászlóaljba, 18 lovasezredbe és 20 lovasosztályba, 39 tüzérezredbe és 16 tüzérosztályba, 27 műszaki zászlóaljba tagolva vett részt a háborúban, nem szólva a számos kisebb önálló kötelékben, valamint a cs. és kir. Légjáró csapatnál és a haditengerészetnél szolgáló magyar állampolgárokról, akik közül rengetegen elestek, megsebesültek vagy fogságba estek.
1919. június 9-én felállították a Magyar Királyi hadsereget, a magyar haderőt, melynek létszámát a trianoni szerződés 35.000 főben maximalizálta. A békeszerződés korlátai és a megcsonkított ország ipari háttere csak nagyon korlátozott fejlesztéseket tett lehetővé, amit a csak 1938-ban meghirdetett győri program keretében gyorsítottak fel, azonban az 1941-es hadba lépésig nem sikerült megfelelő modern haditechnikával és felszereléssel ellátni a hadsereget.

A második világháború során is számtalan hősi halott magyar katonának emléke előtt tiszteleghetünk napjainkban, valamint rengetegen estek hadifogságba is. A hadműveletek közvetlenül érintették a védtelen civil lakosságot, hatalmas pusztítást okozva annak soraiban.
A második világháború utánra a honvédség létszáma alig 50 ezer főből állt: 1951. június 1-jétől a Magyar Honvédség a Magyar Néphadsereg névre hallgatott. Az 1956-os forradalmat követően azonban a Néphadsereg újra szigorú irányítás alá került, ám a következő évtizedekben mégis megkezdődött a modernizálása.

1990-tól viseli újra az egykor Magyar Néphadsereg a Magyar Honvédség nevet. Ekkor újra megkezdődött a haderő átszervezése, mely során szem előtt tartották a NATO-hoz való csatlakozás vágyát (mely végül 1999. március 12-én be is következett). Ekkor a sorkatonai szolgálat időtartamát is lecsökkentették.
1993. december 7-én fogadták el az új honvédelmi törvényt, mely az ország védelmét teljesen új alapra helyezte.

section-d344e82
https://iranyasereg.hu/wp-content/uploads/2021/08/alapkik-5-600x400.jpg
https://iranyasereg.hu/wp-content/uploads/2021/08/eskutetel-1-scaled-600x400.jpg

Rendeltetés

Az örökség, mely kötelez! Háborúink hősei tetteikkel igazolták bátorságukat, nemzetük és bajtársaik iránti elkötelezettségüket. Az általuk megtestesített ideák gyakorlása, vagyis a hierarchia elfogadása, a parancs és az engedelmesség rendje, a harc közbeni heroizmus, a becsület és hűség, valamint az önfeláldozás erényei, időtlen értékek, melyek a nemzet létének, egységének és fennmaradásának is elengedhetetlen feltételei.

Hol találkozhatunk?

Az online térben a Központi Online Toborzó Iroda várja a jelentkezéssel kapcsolatos kérdéseidet, amit a Facebook Messengeren Irány a Sereg névre címzett új üzeneten keresztül bármikor elküldhetsz.

Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság megyei hadkiegészítő és toborzó irodáinak ügyfélfogadási időpontjai az alábbiak szerint alakulnak!

Toborzó Irodák Elérhetőségei


Ezen kívül rendezvényeinken is találkozhatsz velünk személyesen

Rendezvényeink

Jelentkezz közénk

Érdekel a katona élet? Kipróbálnád magad? Válaszolj pár kérdésünkre és tudd meg mi számodra az ideális pálya:

JELENTKEZÉS

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.

Irány a Sereg! – a Magyar Honvédség Karrieroldala