Altiszti aloldal

section-00875e6

A MAGYAR HONVÉDSÉG VITÉZ SZURMAY SÁNDOR BUDAPEST HELYŐRSÉG DANDÁR ALTISZTI TÁMOGATÓ CSATORNA

3658

Az Altiszti Támogató Csatorna működésének alapja a Honvéd Vezérkar Főnök 142/2016 HVKF intézkedés, 1 számú melléklete.

A parancsnok vezetői tevékenysége során támaszkodik az alárendelt parancsnokokra és szakmai vezetőkre, valamint a vezénylő zászlósi támogató rendszerre. A parancsnok vezetői tevékenységének segítése, a zászlósi, altiszti, tisztesi és rendfokozat nélküli állomány végrehajtói tevékenységének hatékonyabb megszervezése és felügyelete érdekében a parancsnok közvetlen alárendeltségében a csapatoknál és egyéb katonai szervezeteknél vezénylő zászlós teljesít szolgálatot.

Az Altiszti Támogató csatorna a Magyar Honvédségben, stratégiai szinttől harcászati szintig kiépült a parancsnoki döntéshozatali, döntés előkészítési folyamatot támogatni hívatott rendszer.

 

Rendeltetése:

A parancsnoki vezetési rendszer támogatása. Biztosítja a kiadott intézkedések, parancsok érvényre juttatását. Folyamatos, aktuális, hiteles információforrás a parancsnoki, valamint az alárendelt állomány részére. Gyors hatékony reagálás az esetleg felmerülő problémákra. A feladatokra történő jobb felkészülés a döntésmeghozatalok alaposabb előkészítése.

 

Stratégiai szinten a működtetéséért felelős:

A Magyar Honvédség vezénylő zászlósa. A Magyar Honvédség vezénylő zászlósa koordinálja az Altiszti Támogató Csatorna működését. Az Altiszti Támogató Csatornán keresztül érvényt szerez az altiszti és legénységi állomány feladat végrehajtására, kiképzésére, öltözködésére, megjelenésére, viselkedésére vonatkozó szabályzatokban foglalt követelményeknek.

 

Az Altiszti Támogató Csatorna tagjai a dandárnál:

dandár vezénylő zászlós, zászlóalj vezénylő zászlósok, század vezénylő zászlósok, szakasz altisztek, rangidős altisztek, rajparancsnokok.

 

Működtetéséért felelős:

dandár vezénylő zászlós

 

Működése:

Az Altiszti Támogató Csatornán továbbított feladatokat, feladatszabásokat, információkat az adott szintű vezénylő zászlós köteles jelenteni közvetlen elöljárójának. Az elöljáróval történt egyeztetés követően, intézkedik a további szükséges feladatok végrehajtására. Az Altiszti Támogató Csatornán meghatározott jelentések elkészítését, feladatok végrehajtását követően, a vezénylő zászlós jelentést tesz közvetlen szolgálati elöljárójának a feladat végrehajtás tartalmáról, majd az elöljáró jóváhagyását követően továbbítja jelentését az Altiszti Támogató Csatornán.

 

Rendeltetés

Az örökség, mely kötelez! Háborúink hősei tetteikkel igazolták bátorságukat, nemzetük és bajtársaik iránti elkötelezettségüket. Az általuk megtestesített ideák gyakorlása, vagyis a hierarchia elfogadása, a parancs és az engedelmesség rendje, a harc közbeni heroizmus, a becsület és hűség, valamint az önfeláldozás erényei, időtlen értékek, melyek a nemzet létének, egységének és fennmaradásának is elengedhetetlen feltételei.

Hol találkozhatunk?

Az online térben a Központi Online Toborzó Iroda várja a jelentkezéssel kapcsolatos kérdéseidet, amit a Facebook Messengeren Irány a Sereg névre címzett új üzeneten keresztül bármikor elküldhetsz.

Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság megyei hadkiegészítő és toborzó irodáinak ügyfélfogadási időpontjai az alábbiak szerint alakulnak!

Toborzó Irodák Elérhetőségei


Ezen kívül rendezvényeinken is találkozhatsz velünk személyesen

Rendezvényeink

Jelentkezz közénk

Érdekel a katona élet? Kipróbálnád magad? Válaszolj pár kérdésünkre és tudd meg mi számodra az ideális pálya:

JELENTKEZÉS

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.

Irány a Sereg! – a Magyar Honvédség Karrieroldala