Gyakori kérdések

A jelentkezés

Jelentkezés

A Magyar Honvédségben szeretnék szolgálni, hogyan tudom ezt megtenni?

Informálódj az oldalon, majd add le jelentkezésed a számodra legmegfelelőbb szolgálati forma kiválasztásával az "Érdekel" felületen. A kérdőíven válaszd ki a hozzád legközelebb eső toborzó irodáink egyikét, ahol megteremtjük a személyes találkozást kollegáinkkal, és együtt felépítjük a jelentkezésed.

Nem tudok vagy nem akarok a Magyar Honvédségben szolgálni, de érdekel a katonák élete, mit tehetek ilyenkor?

Több lehetőség közül is választhatsz. Ha még nem múltál el 18 éves, részt vehetsz országszerte középiskolákban indított Honvéd Kadét Programunkban vagy – főleg nyaranta – kipróbálhatod magad Honvédelmi Táboraink egyikében. Akkor sem maradtál le semmiről, ha már elmúltál 18 éves, ugyanis az egyetemi-főiskolai korosztály számára is indítunk Honvédelmi Tábort, illetve kipróbálhatod magad új programunkban, az Önkéntes Honvédelmi Előképzésben is, mely során nem kell, hogy bármilyen jogviszonyban állj velünk.

Jelentkezhetek-e katonának, ha nem vagyok magyar állampolgár vagy nincs magyarországi lakhelyem?

Kizárólag a 18. életévét betöltött, magyarországi lakhellyel rendelkező magyar állampolgár lehet katona. Ez nem zárja ki más állampolgárság meglétét, tehát kettős állampolgárként is létesíthet veled jogviszonyt a Magyar Honvédség.

Szerződéses jogviszony

Szerződéses jogviszony

Alapveto kérdések, amire segítünk megtalálni a válaszod:

 • Melyik szolgálati forma állna hozzád a legközelebb?
 • Milyen feltételek mellett választhatod az adott szolgálati formát?
 • Mennyire illeszkedik a személyiségedhez/életedhez a választott szolgálati forma?
 • Milyen megpályázható pozíció érheto el számodra a Magyar Honvédség állományában jelenleg?

A Szerzodéses Katonai Szolgálat

Ezt a szolgálati formát leginkább a hivatásos katonai szolgálathoz lehet hasonlítani. Alapvető eltérés a hivatásostól, hogy ez a munkaviszony határozott idejű.

  A Katonák életéről alapvetően a 2012 évi CCV. törvény szabályai az irányadók. A jogszabály 32.§ (3) bekezdés alapján szerződéses szolgálati viszony azzal létesíthető, aki első alkalommal

 • tiszti vagy altiszti rendfokozattal rendszeresített beosztás esetén legalább öt év, de legfeljebb tíz év,
 • tisztesi rendfokozattal rendszeresített beosztás esetén legalább három év, de legfeljebb tíz év

időtartamra vállalja a szolgálatot.

 • Ettől eltérő rövidebb időtartamra is létesíthető szerződéses szolgálati viszony az állomány tartósan távollévő tagjának helyettesítése céljából. A szolgálati viszony időtartamát naptárilag vagy más alkalmas módon, különösen meghatározott szolgálati feladat elvégzéséhez, vagy esemény bekövetkeztéhez kötődően kell meghatározni.

Ha a szerződéses állomány tagjának szolgálati viszonya a szerződésben vállalt szolgálati idő leteltével szűnt meg, a szolgálati viszony 5 éven belüli ismételt létesítését miniszteri rendelet szolgálati érdekből kizárhatja vagy a szerződéses szolgálati viszony korábbi megszűnése vonatkozásában kifizetett leszerelési segély, visszailleszkedési támogatás vagy végkielégítés miniszteri rendeletben meghatározottak szerinti, teljes vagy részleges visszafizetéséhez kötheti.

Amit nyújt a szerződéses katonai szolgálat:

 • Kiszámítható karrier;
 • Felelősséget, teljesítményt elismerő jövedelem;
 • Béren kívüli juttatási rendszer;
 • Kedvezményes étkezési lehetőség;
 • Széleskörű szociális juttatás;
 • Tapasztalatszerzés lehetősége külföldi szolgálatban;
 • Távolabbi lakhely esetén szállás biztosítása;
 • Idővel missziós feladatokban való részvétel lehetősége (nem kötelező).

Ami a katonai szolgálat ellátásához alapvetően szükséges:

 • Betöltött 18. életév
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezés
 • Katonai szolgálatra egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas minősítés,
 • Beosztás betöltéséhez előírt iskolai végzettség,
 • Elfogadja egyes alkotmányos jogainak törvény szerinti korlátozását.
 • A 599/2021. (X.28.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint a koronavírus elleni védőoltás felvételének vagy a felvétel alóli mentességnek az igazolása

Ami a tiszti, vagy altiszti és a legénységi állományba kerülés követelménye:

 • 33§ (1) Tiszti állományba kerülés esetén legalább főiskolai vagy felsőfokú alapképzésben szerzett alapfokozatú végzettség, B1 államilag elismert nyelvvizsga;
 • Az altiszti rendfokozattal rendszeresített beosztás betöltéséhez legalább érettségi bizonyítvány;
 • A legénységi beosztásokhoz pedig legalább alapfokú iskolai végzettség szükséges.
 • Az állomány tagjának a katonai szolgálatra való alkalmasságon túl meg kell felelnie a szolgálati beosztáshoz kapcsolódó egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági feltételeknek. (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500010.hm)

Egyéb megfelelési követelmények:

 • Miniszteri rendelet határozza meg a szolgálati beosztásokhoz kapcsolódó iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, továbbá más munkaköri követelményeket. (Ebben a kérdésben kérd online toborzó kollegánk segítségét! lásd alul.)
 • A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörben pedig az állami élet és a nemzetgazdaság jogszerű működéséhez indokolt, valamint - amennyiben szükséges - a nemzetközi kötelezettségvállalásokból fakadó biztonsági feltételeknek való megfelelés (a továbbiakban együtt: nemzetbiztonsági alkalmasság).

==> Amennyiben nem felelsz meg minden elvárásnak ne keseredj el és olvasd el a többi szolgálati forma követelményeit is, biztosan lesz Neked személyre szabott szolgálati forma.

==> Amennyiben megfelelsz a követelményeknek és nem tudsz választani kérd online toborzó kollégánk segítségét!

- Hívd telefonon a +36/1-433-9099 számon; vagy

- Küldj egy Messenger üzenetet BÁRMIKOR az Irány a Sereg névre címezve. Mihamarabb válaszolunk!

Átjelentkezés

Átjelentkezés

Hogyan tudok más fegyveres szervtől áthelyezésre kerülni a Magyar Honvédséghez?

 • A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény lehetőséget biztosít a más fegyveres szervtől való áthelyezés lehetőségére. Ebben az esetben az adott személyt – a háromoldalú megállapodás megkötésével – hivatásos állományba tudja áthelyezni a Magyar Honvédség.

  A pályázó, áthelyezési szándéka jelzéséül a Magyar Honvédség Parancsnoksága Személyzeti Csoportfőnökség, Központi Online Toborzó Iroda munkatársainak elektronikus úton (onlinetoborzo@mil.hu) megküldi az arcképes önéletrajzát, amennyiben van irányultsága megjelölve a helyőrséget és az alakulatot, ahol jogviszonyt szeretne létesíteni. Az Online Toborzó Iroda előzetesen megvizsgálja a jogviszony létesítés feltételeinek meglétét, majd továbbítja az adott önéletrajzot a kiválasztott és/vagy az általa javasolt katonai alakulatok részére. A katonai alakulatok fogadó készsége alapján az iroda munkatársai felveszik a kapcsolatot a pályázóval és tájékoztatják a beosztáskeresés sikerességéről, majd átirányítják az adott katonai szervezet kijelölt személyügyi munkatársa felé, aki az átadó fegyveres szervvel elindítja az áthelyezési folyamatot és elküldi alkalmassági vizsgálatra a személyt. A sikeres alkalmassági vizsgálatot és állományba vételt követően, amennyiben a pályázó nem mentesíthető az alapkiképzés elvégzése alól, az áthelyezéstől számított 1 éven belül részt kell vennie azon.

  A Honvédség – a pályázó iskolai végzettsége és megszerzett tapasztalatai alapján – törekszik a megszerzett rendfokozat megtartására. Áthelyezés esetén a szolgálati idő folytonosan kerül számításra az előző jogviszonyban szerzett időponttól számítva.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK #1

Jelentkezés menete, bekerülés folyamata

MELYEK A KATONAI SZOLGÁLATVÁLLALÁS ALAPVETŐ FELTÉTELEI?

 • A Magyar Honvédség keretein belül többféle katonai jogviszonyban is lehet szolgálni, azonban kivétel nélkül mindegyikhez alapvető feltétel a következők megléte:

  -           18. életév betöltése

  -           magyar állampolgárság

  -           cselekvőképesség

  -           büntetlen előélet

  -           állandó belföldi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezés

  -           katonai szolgálatra egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas minősítés

  -           2 db SARS-COV-2 elleni védőoltás megléte (és igazolása)

  -           a beosztás betöltéséhez előírt iskolai végzettség,

  -           egyes alkotmányos jogainak törvény szerinti korlátozásának elfogadása

  -           valamint amennyiben a beosztás ellátáshoz nemzetbiztonsági szakvélemény megléte szükséges, akkor ennek a feltételnek történő megfelelés

HOGYAN ÉS MIKOR TUDOK JELENTKEZNI?

 • A Magyar Honvédség soraiba való toborzás folyamatos, így tulajdonképpen bármikor leadhatod jelentkezésedet. Ezt két különböző módon teheted meg, melyekből te választhatod ki a számodra kényelmesebbet illetve praktikusabbat. Ugyanakkor arra kérünk, hogy csak az egyik lehetőséget választd ki, és egy helyen indítsd el a beosztáskeresési folyamatot. Bármelyik mellett is döntesz, az eljárásrend nagyjából megegyezik, a toborzó kollégák pedig készséggel állnak majd rendelkezésedre.

   

  Az egyik opció az online jelentkezés: a számodra legmegfelelőbb szolgálati forma kiválasztásával itt adhatod le a jelentkezésed, amit a Központi Online Toborzó Iroda – a jelentkezési lapodon adott válaszaid alapján – továbbít az általad megjelölt helyőrségek katonai alakulatai részére.

   

  A másik opció pedig a személyes jelentkezés, melyet az ország bármelyik toborzó irodájában elindíthatsz.

   

   

MIT VIGYEK MAGAMMAL A TOBORZÓ IRODÁBA?

 • A jelentkezési folyamat csak akkor indítható el, ha a szükséges okmányok nálad vannak:
  • személyazonosító igazolvány
  • lakcímkártya
  • adókártya
  • TAJ-kártya
  • bizonyítványok lehetőleg eredeti példányban (iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány)
  • érvényes gépjárművezetői engedély (ha rendelkezik vele)
  • a 599/2021. (X.28.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint a koronavírus elleni védőoltás felvételének vagy a felvétel alóli mentességnek az igazolása.

   

   

NŐKÉNT IS LEHET JELENTKEZNI KATONAI SZOLGÁLATRA? ÉRI ŐKET VALAMILYEN MEGKÜLÖNBÖZTETÉS, PÉLDÁUL NŐKÉNT NEHEZEBB TELJESÍTENI A KIKÉPZÉST?

 • Igen, természetesen a nők jelentkezését is várja a Magyar Honvédség, hátrányos megkülönböztetés pedig nem éri őket. Ha fizikailag és szellemileg felkészültnek érzed magad a szolgálat vállalására, akkor várjuk jelentkezésedet!

 

 

MENNYI IDŐT VESZ IGÉNYBE A JELENTKEZÉSI FOLYAMAT, VÁRHATÓAN MIKOR FOGOK BEVONULNI?

 • Mivel a jelentkezési folyamat összetettebb, így sok mindentől függ, hogy éppen a te beosztáskeresési eljárásod mennyi időt vesz igénybe. Amivel mindenképpen tudsz számolni, hogy minden hónap első hétfői munkanapján indul alapkiképzés. Mielőtt bevonulhatsz, át kell esned a beosztáskeresési eljáráson, akár az alkalmasság-vizsgálat folyamatán is, amely így – tapasztalatok alapján – több hetet vesz igénybe.

 

JELENLEG IS HIVATÁSOSKÉNT SZOLGÁLOK VALAMELY TÁRSSZERVEZETNÉL, EBBEN AZ ESETBEN HOGY TUDOK JELENTKEZNI?

 • A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény lehetőséget biztosít a más fegyveres szervtől való áthelyezés lehetőségére. Ebben az esetben az adott személyt – a háromoldalú megállapodás megkötésével – hivatásos állományba tudja áthelyezni a Magyar Honvédség.

   

  A katonai alakulatok fogadókészsége alapján – beosztásfelajánlás esetén – a kiválasztott toborzó iroda munkatársai felveszik a kapcsolatot a pályázóval, és tájékoztatják a beosztáskeresés sikerességéről, majd átirányítják az adott katonai szervezet kijelölt személyügyi munkatársa felé, aki az átadó fegyveres szervvel elindítja az áthelyezési folyamatot, és elküldi alkalmassági vizsgálatra a személyt. A sikeres alkalmassági vizsgálatot és állományba vételt követő egy éven belül – amennyiben nem mentesíthető – a pályázónak részt kell venni az alapkiképzésen.

   

  A Honvédség – a pályázó iskolai végzettsége és megszerzett tapasztalatai alapján – törekszik a megszerzett rendfokozat megtartására. Áthelyezés esetén a szolgálati idő folytonosan kerül számításra az előző jogviszonyban szerzett időponttól számítva.

   

MILYEN ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZÜKSÉGES A KATONÁVÁ VÁLÁSHOZ?

 • A katonai szolgálatvállalás feltételei között szerepel az adott beosztáshoz tartozó minimálisan előírt iskolai végzettség:
  • legénységi állománykategóriában legalább 8 általános iskolai végzettség
  • altiszti állománykategóriában legalább középfokú iskolai végzettség
  • tiszti állománykategóriában legalább felsőfokú iskolai végzettség.

 

KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRKÉNT VÁLLALHATOK KATONAI SZOLGÁLATOT?

 • Igen, kettős állampolgár is vállalhat katonai szolgálatot, amennyiben az egyik magyar állampolgárság.

   

  Az online toborzók természetesen figyelembe veszik a végzettséged és a szakmai tapasztalataidat is. Sikeres beosztáskeresést követően, a felvételi eljárást – a jelentkezésed aláírása és hitelesítése érdekében –személyesen kell folytatnod az általad választott hadkiegészítő és toborzó irodán.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK #2

Alkalmasság

Mik az elvárások az alkalmassági-vizsgálaton?

 • A katonává válás folyamatába beletartozik a komplex alkalmasság-vizsgálat (továbbiakban: AVI) is, mely során egészségügyi, pszichikai és fizikai szempontból is megvizsgálnak majd. Alkalmas minősítést úgy szerezhetsz, ha mindhárom területen sikeres eredményt érsz el. A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló jogszabály a 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet.
 • Az MH Egységes Alapkiképzési és Lövész Alapozó Felkészítési Program, röviden az EAP megkezdéséhez a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet szerinti II. típusú alkalmasság-vizsgálaton kell részt venniük. A vizsgálat részleteiről az "Alkalmasság" menüpontban tájékozódhatsz.

Hogyan zajlik az AVI?

 • A vizsgálatot a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Repülőorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézet hajtja végre, melynek pontos címe: 6000 Kecskemét, Balaton utca 17. Az alkalmassági vizsgálat 1 napot vesz igénybe.

  A vizsgálatra sor kerülhet a kiképzés előtt, ekkor a jelentkezőnek saját költségén kell megoldania az utazást, vagy a bevonulás után is, ez esetben pedig a kiképzést lebonyolító katonai alakulat gondoskodik a lejutásról.

   

Mit vigyek magammal?

 • Az alkalmasság vizsgálatra néhány iratot és orvosi dokumentumot is magaddal kell vinned:
  • személyi okmányok (kiemelten a TAJ-kártya)
  • tiszti és altiszti beosztás esetén beosztástervezési lap
  • 1 hónapnál nem régebbi háziorvosi tájékoztató
  • 1 évnél nem régebbi (negatív) mellkasröntgen lelet
  • nők esetében 3 hónapnál nem régebbi nőgyógyászati lelet
  • nők esetében 1 évnél nem régebbi citológiai lelet

  Éhgyomorral kell a vizsgálatra érkezni, ezért hideg élelem és víz is legyen nálad, mert a nap folyamán a fizikai alkalmasságin is átt kell esned. Ez utóbbi miatt évszaknak megfelelő sportfelszerelés és tisztálkodóeszköz is legyen nálad, és saját íróeszközt is hozz magaddal.

   

NŐKÉNT IS LEHET JELENTKEZNI KATONAI SZOLGÁLATRA? ÉRI ŐKET VALAMILYEN MEGKÜLÖNBÖZTETÉS, PÉLDÁUL NŐKÉNT NEHEZEBB TELJESÍTENI A KIKÉPZÉST?

 • Igen, természetesen a nők jelentkezését is várja a Magyar Honvédség, hátrányos megkülönböztetés pedig nem éri őket. Ha fizikailag és szellemileg felkészültnek érzed magad a szolgálat vállalására, akkor várjuk jelentkezésedet!

 

 

Mik az elvárások az egészségügyi AVI-n?

 • A nap folyamán labor- (kiemelten a drogteszt, a HIV-vizsgálat és a nőknél terhességi teszt), belgyógyászati-, sebészeti-, szemészeti, ideggyógyászati, fül-orr-gégészeti és fogászati vizsgálaton fogsz részt venni.

 

Mik az elvárások a pszichikai AVI-n?

 • A pszichológiai vizsgálatok során monotóniatűrésnek vetnek alá, és motorikus képességeket vizsgálnak majd, továbbá személyiség-, intelligencia- és figyelemtesztet csináltatnak veled, valamint egy pszichológussal való személyes elbeszélgetésen is részt veszel majd.

 

Mik az elvárások a fizikai AVI-n?

 • A fizikai vizsgálat során 3200 métert kell a lehető legrövidebb idő alatt lefutnod, valamint fekvőtámasz és felülés mozgásnemekben mérnek fel 2-2 perc alatt. Ezt egy nemekre és korosztályokra bontott táblázat alapján értékelik, melyet megtalálhatsz a 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet 3. számú mellékletében.

  A három mozgásnemből összesen 360 pontot lehet szerezni, melyből legalább 220 pontot kell elérned az alkalmas minősítéshez. Ugyanakkor arra is figyelj, hogy mozgásnemenként külön-külön is teljesítened kell a minimum ponthatárt. Ez azt jelenti, hogy felülés és fekvőtámaszból az elérhető 100 pontból legalább 30 pontot, futásból 160 pontból minimum 60 pontot kell szerezned.

   

Kizáró ok-e ha van tetoválásom?

 • Alapvetően nem kizáró ok, vannak azonban olyan beosztások (pl.: díszelgő), ahol a mai napig sem volt megengedett a látható testrészeken lévő tetoválás, melyeket az egyenruha nem takar (pl.: kézfej, nyak). A díszelgő beosztáshoz hasonlóan ma már minden katonára érvényes ez a szabály.

 

Van meghatározott minimum testmagasság?

 • Alapvetően nincs meghatározott testmagasság, vannak azonban olyan beosztások (pl.: díszelgő), ahol előírt követelmény a 175-180 cm, de olyanok is (pl.: harckocsizó), ahol az alacsony termet számít előnynek.

 

Szemüvegesként lehetek-e katona?

 • Alapvetően vannak olyan harcoló beosztások (pl.: harckocsizó, tüzér, lövész) ahol a legkisebb dioptria is kizáró tényező, viszont ettől függetlenül a „klasszikus harcoló alakulatoknál” is vannak olyan támogató/kiszolgáló munkakörök, melyet szemüveggel is betölthetsz. Ugyanakkor egy látásjavító szemműtét után kaphatsz korlátozás nélküli alkalmas minősítést is.

 

Mi történik akkor, ha nem sikerül az AVI-m?

 • Az első fokú minősítésről szóló tájékoztatást a toborzó irodától fogod megkapni. Ha esetleg ez alkalmatlan minősítéssel zárult, a tájékoztatástól számított 15 napon belül fellebbezéssel élhetsz.

 

A szerződéses katonai szolgálat ideje alatt részt kell vennem rendszeres egészségügyi és fizikai ellenőrzéseken?

 • Igen, évente egyszer kötelező jelleggel teljesítened kell a fizikai állapotfelmérést, és 45 éves kor felett egészségügyi szűrővizsgálatokon is át kell esned.

 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK #3 alapkiképzés

Alapkiképzés

2022. szeptember 1-től jelentősen megváltozott a Magyar Honvédség alapkiképzési rendszere. Az új rendszerelem elnevetése: MH Egységes Alapkiképzési és Lövész Alapozó Felkészítési Program, röviden az EAP.

Mikor és hol kell teljesítenem az alapkiképzést?

 • Jellemzően minden hónap első hétfői munkanapján indul alapkiképzés, egy időpontban akár több alakulatnál is. A fő szabály szerint a lakhelyedhez legközelebb eső alkulatnál napi bejárás mellett végezheted el az alapkiképzésed. Amennyiben a napi bejárás feltételei nem állnak fenn, mert például jelentkezésed idejében nem indul kiképzés a lakhelyed elérhető közelében, a Magyar Honvédség szállást is biztosíthat a részedre. A bevonulásod helyszínéről és időpontjáról bővebb információt toborzó kollégánkkal fenttartott folyamatos kapcsolattartás alatt fogsz kapni.

 

Mennyi ideig tart az alapkiképzés?

 • Az EAP három részre bontható időbeli felépítése a következő:
  1. Az öt hét alapkiképzésed magába foglalja a
  • katonai testnevelést,
  • szolgálati szabályzat megismerését,
  • alaki foglalkozást,
  • híradó ismereteket,
  • egészségügyi ismereteket,
  • logisztikai ismereteket,
  • kommunikációs ismereteket.

  2. Az egy hetes adminisztrációs héten a pályaalkalmassági vizsgálatod végezheted el, ha úgy döntesz, hogy szerződéses, vagy hivatásos szolgálati viszonyt tervezel létesíteni. Amennyiben munkaviszonnyal rendelkezel, tehát munkát váltani szeretnél, a kockázatok csökkentése érdekében lehetőséged nyílik előzetes alkalmassági vizsgálatok igénybevételére, amit toborzó kollegaink felé jelezned szükséges.

  3. A két hetes lövész alapozó felkészítésen megismerheted a tűzpár harcászat, SERE „A”+ túlélő elméleti és gyakorlati elemeit, pisztoly és gépkarabély szakalap lőgyakorlatokon, menetgyakorlaton, katonai testnevelésen vehetsz részt.

 

 

Mire számítsak az alapkiképzés során?

 • Az alapkiképzés alatt eltöltött idő során olyan értékeket erősíthetsz fel magadban, mint a csapatszellem, bajtársiasság, állóképesség, valamint minden olyan egyéb tulajdonságot, amely a későbbiekben a szolgálatteljesítésed alatt hasznodra válik majd. A kiképzésed alatt többek között honvédelmi, jogi ismereteket szerezhetsz, katonai testnevelésben és alaki kiképzésen veszel részt, továbbá általános lőkiképzésen és harcászaton is teljesítened kell majd. A kiképzés végén pedig hivatalosan is sor kerül a katonai eskü letételére.

 

Haza lehet majd utazni a kiképzés alatt?

 • A korábbi 5+1 hét időtartamú bentlakásos alapkiképzés helyett, 5+1+2 hét időszak alatt napi bejárás mellett, étkeztetéssel vehetsz részt a felkészítésen. A napi bejárás költségeihez az MH hozzájárul. Ha a saját gépkocsidat használod kilóméterenként 15 forint támogatásban részesülhetsz, vagy távolsági bérlet leadása esetén a bérlet árának 86%-a lehet a hozzájárulás.

  Amennyiben a napi bejárás feltételei nem állnak fenn, mert például jelentkezésed idejében nem indul kiképzés a lakhelyed elérhető közelében, a Magyar Honvédség szállást is biztosíthat a részedre.

  A napi foglalkozás alapvetően munkaidőben történik, hétfőtől csütörtökig 7:30- 16:00 óráig és pénteken 8:30-13:30 óráig.

 

Ha már voltam korábban katona, akkor is teljesítenem kell az alapkiképzést?

 • Ha korábban már teljesítettél katonai szolgálatot és rendelkezel alapkiképzéssel, parancsnoki döntés alapján akár mentesülhetsz is az alapkiképzés alól. Ebben az esetben a kapott beosztáshoz tartozó katonai szervezethez közvetlenül történik a bevonulás.

 

Mi történik, ha nem tudom teljesíteni az alapkiképzést?

 • Amennyiben valamilyen oknál fogva meg kell szakítanod az alapkiképzést (pl.: baleset), akkor vissza fognak vezényelni a fogadó alakulatodhoz, és egy későbbi alapkiképzésen fogsz részt venni. 

Mik az elvárások a fizikai AVI-n?

 • Az EAP megkezdéséhez nem szükséges a fizikai alkalmasság felmérése - mert a hozzá tartozó II. típusú vizsgálat nem írja elő - , így lényegében az első  öt hét alapkiképzésed alatt felkészülhetsz a hatodik héten (adminisztrációs hét) megtartott fizikai vizsgálatra. A fizikai felmérés már a szerződéses jogviszonyod létesítéséhez lesz szükséges.
 • A fizikai vizsgálat során 3200 métert kell a lehető legrövidebb idő alatt lefutnod, valamint fekvőtámasz és felülés mozgásnemekben mérnek fel 2-2 perc alatt. Ezt egy nemekre és korosztályokra bontott táblázat alapján értékelik, melyet megtalálhatsz a 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet 3. számú mellékletében.A három mozgásnemből összesen 360 pontot lehet szerezni, melyből legalább 220 pontot kell elérned az alkalmas minősítéshez. Ugyanakkor arra is figyelj, hogy mozgásnemenként külön-külön is teljesítened kell a minimum ponthatárt. Ez azt jelenti, hogy felülés és fekvőtámaszból az elérhető 100 pontból legalább 30 pontot, futásból 160 pontból minimum 60 pontot kell szerezned.

   

Kizáró ok-e ha van tetoválásom?

 • Alapvetően nem kizáró ok, vannak azonban olyan beosztások (pl.: díszelgő), ahol a mai napig sem volt megengedett a látható testrészeken lévő tetoválás, melyeket az egyenruha nem takar (pl.: kézfej, nyak). A díszelgő beosztáshoz hasonlóan ma már minden katonára érvényes ez a szabály.

 

Van meghatározott minimum testmagasság?

 • Alapvetően nincs meghatározott testmagasság, vannak azonban olyan beosztások (pl.: díszelgő), ahol előírt követelmény a 175-180 cm, de olyanok is (pl.: harckocsizó), ahol az alacsony termet számít előnynek.

 

Szemüvegesként lehetek-e katona?

 • Alapvetően vannak olyan harcoló beosztások (pl.: harckocsizó, tüzér, lövész) ahol a legkisebb dioptria is kizáró tényező, viszont ettől függetlenül a „klasszikus harcoló alakulatoknál” is vannak olyan támogató/kiszolgáló munkakörök, melyet szemüveggel is betölthetsz. Ugyanakkor egy látásjavító szemműtét után kaphatsz korlátozás nélküli alkalmas minősítést is.

 

Mi történik akkor, ha nem sikerül az AVI-m?

 • Az első fokú minősítésről szóló tájékoztatást a toborzó irodától fogod megkapni. Ha esetleg ez alkalmatlan minősítéssel zárult, a tájékoztatástól számított 15 napon belül fellebbezéssel élhetsz.

 

A szerződéses katonai szolgálat ideje alatt részt kell vennem rendszeres egészségügyi és fizikai ellenőrzéseken?

 • Igen, évente egyszer kötelező jelleggel teljesítened kell a fizikai állapotfelmérést, és 45 éves kor felett egészségügyi szűrővizsgálatokon is át kell esned.

 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK #4

Életpálya, katonák mindennapjai

Mit jelent a rendfokozat?

 • A rendfokozat kifejezi a hozzá kapcsolódó beosztási szintet, az állománykategóriába tartozást, valamint a függelmi viszonyt, ami meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel jár együtt. A rendfokozati jelzést az egyenruhán kell viselned.

 

Milyen illetményre számíthatok?

 • Az illetmény az az összeg, amely havi munkabér átutalás, tehát fizetés címén érkezik a bankszámládra, ez azonban csupán egy része a tényleges juttatási rendszernek, amelyet a Magyar Honvédség havi, illetve időszakos szinten biztosít számodra.

  Az összeg megállapításához figyelembe kell venni a beosztást, ezáltal a kapott rendfokozatot, valamint annak besorolási osztályát/kategóriáját valamint az iskolai végzettséget is.

  A különböző rendfokozatokhoz tartozó minimálisan elérhető nettó összilletményeket ebből a táblázatból olvashatod ki.

   

Milyen ma Magyarországon egy katona élete?

 • Egy katona élete változatos, sokszínű és kihívásokkal teli. Biztos lehetsz benne, hogy ha katonának állsz, az iskolapadokban tanultakon túl használnod kell majd a képességeidet, intuícióidat, tapasztalataidat, ahhoz hogy az akadályokat leküzdd.

  Bajtársiasság és testvériesség: mind a két szó lehetne a honvédség jelszava. Biztos lehetsz benne, hogy ha katonaként teljesítesz szolgálatot, a bajtársaidra számíthatsz, és ők is számítanak rád.

 

Mit jelent a vezénylés? Mikor és hova vezényelhetnek el?

 • Szerződéses katonaként a szolgálat érdekében ideiglenesen bármely szervezeti egységhez, bármely helyőrségbe vezényelhető leszel a beleegyezésed nélkül, de a vezénylések együttes időtartama 3 évenként a 6 hónapot nem haladhatja meg.

   

Hogyan lesz lehetőségem előrelépni?

 • Az előmenetel a magasabb beosztásba és/vagy az ahhoz tartozó magasabb rendfokozatba történő kinevezést és előléptetést jelenti.

  Legénységi állománykategória esetén amennyiben kezdő közkatonaként kezded katonai pályafutásodat, egy év elteltével lehetsz majd őrvezető, majd 3 év elteltével tizedes és újabb 3 év után pedig szakaszvezető.

  Tiszti és altiszti beosztások esetén 4-5 év kivárási idő után érheted el a következő rendfokozatot.

 

Hogyan mehetek külföldi szolgálatra/misszióba?

 • Jó tudnod, hogy a külszolgálaton résztvevők kiválasztásakor az önként jelentkezőket előnyben részesítik. Ugyanakkor azzal is kell számolni, hogy a beleegyezésed nélkül is vezényelhetnek külföldi katonai szolgálatra, ha annak az időtartama az 1 évet nem haladja meg.

 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK #5

Tartalékos katonai szolgálat

Milyen rendfokozatot kaphatok?

 • A szerződéses katonai szolgálatvállaláshoz hasonlóan a feltételek között szerepel az adott beosztáshoz tartozó előírt iskolai végzettség, amellyel rendelkezni kell:
  • legénységi állománykategóriában legalább 8 általános iskolai végzettség
  • altiszti állománykategóriában legalább középfokú iskolai végzettség
  • tiszti állománykategóriában legalább felsőfokú iskolai végzettség.

  Ha tartalékos szolgálatot szeretnél vállalni, a Magyar Honvédség törekszik arra, hogy végzettségednek megfelelő rendfokozatot viselhess.

 

Milyen illetményre számíthatok?

 • Az illetmény összege a betöltött szolgálati beosztástól függően alakul. Ennek megfelelően a havi illetmény tényleges szolgálatteljesítés alatt
  • legénységi beosztásban 148.932 forint és 170.465 forint között
  • altiszti beosztásban 213.530 forint és 263.772 forint között
  • tiszti beosztásban 253.006 forint és 405.527 forint között mozog

  Az önkéntes műveleti tartalékos (ÖMT) és önkéntes területvédelmi tartalékos (ÖTT)  katonák évente egyszer rendelkezési díjra jogosultak, mely a mindenkori minimálbér összegével függ össze: ÖMT esetében ennek 150%-a, így 2022-ben 198.000 forint, ÖTT esetében pedig a 100%-a, így 2022-ben 132.000 forint.

 

Mit jelent a munkáltatói kompenzáció?

 • Amennyiben civil munkahely megléte mellett vállalsz önkéntes tartalékos szolgálatot, a Magyar Honvédség és a munkáltató között megállapodás jöhet létre, melynek célja a munkaadó ösztönzése és ellentételezése. Amennyiben ez a megállapodás létrejön a munkáltató – a kieső munkaerő pótlásának ellentételezéseként – a tényleges katonai szolgálatteljesítés időtartamára, valamint az ezzel kapcsolatban kiadott pótszabadság időtartamára kompenzációs juttatásra jogosult. A kifizetés utólagos finanszírozással (vagyis a tényleges szolgálatteljesítés megtörténte után) történik.

 

Külföldön élő magyar vállalhat-e tartalékos katonai szolgálatot?

 • Igen, amennyiben maradéktalanul megfelel a szolgálatvállalás feltételeinek (pl.: állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik), és vállalni tudja a behívások teljesítését.

 

Mennyi időre kötnek velem szerződést?

 • ÖMT esetében először 8 hónapos, határozott idejű szerződéssel ideiglenes állományjegyzékre vesznek fel, ÖTT esetében pedig a szintén határozott szerződés 2-5 évre szól.

 

ÖMT esetében mit jelent az, hogy ideiglenes állományjegyzékre vesznek fel? 8 hónap elteltével mi fog velem történni?

 • Az MH KIKNYP hadi állománytáblájához csatolt ideiglenes állományjegyzékbe történő felvételre azért van szükség, hogy a katonai szervezeteknél rendszeresítésre került önkéntes műveleti tartalékos beosztások feltöltésének pontos megtervezése, a beosztások betöltéséhez szükséges vizsgálatok elvégzésének ideje alatt az önkéntes tartalékos már rendelkezésre álljon, és tényleges szolgálatra behívható legyen.

  A szerződéskötés - az esetleg korábban viselt rendfokozat figyelembevételével - 8 hónap időtartamra határozott idejű szerződésként 6 hónap próbaidő kikötésével történik.

   

  Az ideiglenes állományjegyzékre történő szerződést a próbaidő végéig felülvizsgálják, és a végleges beosztáshoz (mely az egyes katonai szervezetek hadi állománytábláiban van rendszeresítve) szükséges feltételek teljesülése esetén véglegesítik vagy – nem teljesülése esetén – felbontják.  A véglegesített szerződés 3-5 évre szól.

 

Van-e lehetőségem elhalasztani a katonai szolgálatot?

 • A behívóparancs vagy bevonulási parancs kézbesítéséig vagy közléséig (ha az ok azt követően keletkezik akkor akár ez után is) szolgálathalasztási kérelmet tudsz benyújtani. Ilyen esetben a tényleges katonai szolgálat a kérelem alapján elhalasztható vagy átütemezhető. Érvényes munkáltatói megállapodás esetén az ÖT munkáltatója is kezdeményezheti a szolgálathalasztást.

   

Hogyan zajlik a tartalékosok kiképzése?

 • Az ÖMT állománynak egy 1 hónapos egységes kiképzést kell végrehajtania, amire általában a nyári hónapokban kerül sor. Az ÖTT felkészítés 12 modulra tagozódik, melyek akár egyben is (20 nap) elvégezhetők, de jellemzően modulonként több időpontban (akár hétvégén) is teljesíthetők.
 • 2022. szeptember 1-től egységes alapkiképzés folyik a Magyar Honvédségben, amennyiben területvédelmi tartalékos szeretnél lenni a modulképzés mellett választhatod ezt a kiképzési formát is. Részletesen a "Kiképzés" menüpontban tájékozódhatsz.

 

Tartalékosként mehetek külföldi szolgálatra/misszióba?

 • Igen, amennyiben azt a szerződéskötéskor nem zártad ki, és megfelelsz az egészségi-, pszichikai- és fizikai alkalmassági vizsgálaton, a speciális felkésztés végrehajtását követően részt vehetsz külföldi műveletekben is.

   

Rendeltetés

Az örökség, mely kötelez! Háborúink hősei tetteikkel igazolták bátorságukat, nemzetük és bajtársaik iránti elkötelezettségüket. Az általuk megtestesített ideák gyakorlása, vagyis a hierarchia elfogadása, a parancs és az engedelmesség rendje, a harc közbeni heroizmus, a becsület és hűség, valamint az önfeláldozás erényei, időtlen értékek, melyek a nemzet létének, egységének és fennmaradásának is elengedhetetlen feltételei.

Hol találkozhatunk?

Az online térben a Központi Online Toborzó Iroda várja a jelentkezéssel kapcsolatos kérdéseidet, amit a Facebook Messengeren Irány a Sereg névre címzett új üzeneten keresztül bármikor elküldhetsz.

Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság megyei hadkiegészítő és toborzó irodáinak ügyfélfogadási időpontjai az alábbiak szerint alakulnak!

Toborzó Irodák Elérhetőségei


Ezen kívül rendezvényeinken is találkozhatsz velünk személyesen

Rendezvényeink

Jelentkezz közénk

Érdekel a katona élet? Kipróbálnád magad? Válaszolj pár kérdésünkre és tudd meg mi számodra az ideális pálya:

JELENTKEZÉS

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.

Irány a Sereg! – a Magyar Honvédség Karrieroldala