Mit nyújtunk ?

szolgálati formák

Szolgálati formák

A Magyar Honvédség katonai állományát jelenleg a szerződéses és hivatásos, valamint a tartalékos katonai szolgálatot vállalók együttese teszi ki, emellett pedig van lehetőség honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, egyenruha nélküli munkát is vállalni.

Az első és legfontosabb szempont a választásnál, hogy milyen részben szeretnél részt venni a Magyar Honvédség életében!? Ha főállásként vagy hivatásként szeretnéd a katonai életformát választani, akkor a szerződéses (majd hivatásos) katonai szolgálat lesz a megfelelő számodra.

Amennyiben azonban polgári munkád megtartása, vagy esetleg tanulmányaid mellett szeretnél bizonyos időszakok erejéig „egyenruhát viselni” akkor valószínűleg a tartalékos katonai szolgálat lesz megfelelő számodra.

 

A katonai szolgálatra való jelentkezés alapvető feltételei

 • betöltött 18. életév,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezés,
 • katonai szolgálatra egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas minősítés (szolgálati formánként eltérő módon megszerzett okmányok alapján),
 • a beosztás betöltéséhez (állománykategóriánként eltérő) előírt iskolai végzettség,
 • egyes alkotmányos jogok törvény szerinti korlátozásának elfogadása,
 • amennyiben a beosztás ellátáshoz nemzetbiztonsági szakvélemény megléte szükséges, akkor ennek a feltételnek történő megfelelés
 • A koronavírus elleni védőoltás felvételének vagy a felvétel alóli mentességnek az igazolása (kivéve tartalékos szolgálat esetében)

 

szerződéses és hivatásos

Szerződéses és hivatásos katonai szolgálat

A Magyar Honvédség magját a szerződéses és hivatásos katonák alkotják. A fő különbség a két jogviszony között abban ragadható meg, hogy a szerződéses katonák határozott időre vállalnak katonai szolgálatot, míg a hivatásos katonák határozatlan időtartamú jogviszonyban szolgálják a Hazát. A tapasztalat azt mutatja, hogy a civil életből érkező jelentkezők számára először (szabad helyek függvényében) szerződéses beosztás lesz felajánlva, majd bizonyos szolgálatteljesítési idő után (általában 2-3 év) van lehetőségük kérvényezni a hivatásos állományba helyezést.

Hivatásos állományba pályakezdőként jellemzően a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán, illetve az Altiszti Akadémia altisztképzési rendszerén, az Acélkockán végzett katonák lépnek.

A jogviszony létesítéséhez szükséges a betöltött 18. életév és a mindenkori nyugdíjkorhatárig (jelenleg ez 65 év) lehet elindítani a jelentkezési folyamatot (de azzal számolni kell, hogy a bizonyos időtartamú szerződést még tudni kell vállalni, ami jellemzően 3-5 év!). Ezen kívül feltétel még a magyar állampolgárság (kettős állampolgárság esetén ha az egyik magyar, az már megfelelő), cselekvőképesség, állandó belföldi lakó- vagy legalább (ideiglenes) tartózkodási hellyel rendelkezés, egyes alkotmányos jogainak törvény szerinti korlátozásának elfogadása valamint amennyiben a beosztás ellátáshoz nemzetbiztonsági szakvélemény megléte szükséges, akkor ennek a feltételnek történő megfelelés. Szükséges emellett a koronavírus elleni védőoltás felvételének vagy a felvétel alóli mentességnek az igazolása.

A bizonyos megpályázott beosztások mindegyikéhez tartozik előírt iskolai végzettség, amellyel rendelkezni kell, melyek általánosságban, a három nagy állománykategóriát tekintve a következők:

 • legénységi állománykategóriában legalább 8 általános iskolai végzettség
 • altiszti állománykategóriában legalább középfokú iskolai végzettség
 • tiszti állománykategóriában legalább felsőfokú iskolai végzettség

Fontos azonban azzal számolni, hogy a jelentkező nem feltétlenül kapja meg azt a rendfokozatot, melyet végzettségével betölthetne. Például, ha te diplomával rendelkezel, nem feltétlenül kapod meg a kezdő hadnagyi rendfokozatot. Minden beosztás/pozíció rendelkezik egy rendszeresített rendfokozattal, és ettől függ majd a továbbiakban a kapott rendfokozatod is.

Ha szerződéses legénységi állományba vesznek fel, de előzőleg nem rendelkeztél rendfokozattal, akkor az első 1 évben közkatonaként teljesíthetsz szolgálatot. Ennek leteltét követően őrvezetői rendfokozatot kapsz, majd jellemzően 3-3 év megléte után tizedesi és szakaszvezetői rendfokozatot érhetsz el.

Ha korábban nem rendelkeztél rendfokozattal, akkor szerződéses altiszti állományban kezdetben őrmesterként, tiszti állományban pedig hadnagyként teljesítesz szolgálatot, és 4 év kivárási idő után léphetsz a következő rendfokozatra.

Ha már volt korábbi katonai szolgálatteljesítés, közös megegyezéssel történő megszakítás esetén legalább a meglévő rendfokozat megadható.

Nem létesíthető katonai jogviszony azzal, akinek a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítésétől számítva még nem telt el 3 év, továbbá akkor sem, ha a bíróság közügyektől eltiltás, lefokozás, szolgálati viszony megszüntetése büntetést szabott ki, vagy ezekre fegyelmi fenyítésként került sor.

Az alkalmasság feltételeit a szerződéses katonai szolgálatra való jelentkezés esetén a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015 (VII. 30) HM rendelet határozza meg. Az alkalmasság-vizsgálat rendjét és részletes leírását itt olvashatod el. E rendelet értelmében a következő betegségek kizáró okoknak számíthatnak: cukorbetegség, csonkolt végtag, egy vese, transzplantáció, gerinc műtét, diszlexia, fém a testben, +/- 3 dioptriánál nagyobb látásélesség csökkenés, magas vérnyomás, súlyos foghiány, daganatos betegségek, pajzsmirigy betegségek, egész testet borító pikkelysömör, túlsúly, epilepszia, asztma, súlyos esetű allergia.

A különböző egészségügyi problémák várható elbírálását a fenti jogszabályból, pontosabban is az 1. sz. melléklet táblázataiból tudod önállóan ellenőrizni, hogy személy szerint a te esetedben milyen elbírálásra lehet számítani.

2022. szeptember 1-től jelentősen megváltozott a Magyar Honvédség alapkiképzési rendszere. Az új rendszerelem elnevetése: MH Egységes Alapkiképzési és Lövész Alapozó Felkészítési Program, röviden az EAP.

A korábbi 5+1 hét időtartamú bentlakásos alapkiképzés helyett, 5+1+2 hét időszak alatt napi bejárás mellett, étkeztetéssel vehetsz részt a felkészítésen Területvédelmi Tartalékos katonai szolgálati formában. A kiképzésről és a bekerülésről bővebben itt tájékozódhatsz.

A szerződés megkötésére azután kerül sor, hogy  az EAP-ot sikeresen befejezted, azaz eleget tettél a felkészítés követelményeinek és a program  közepén lefolytatott 1 hetes adminisztráció héten az alkalmassági vizsgálaton is megfeleltél. Ha munkaviszonnyal rendelkezel, tehát munkát váltani szeretnél, akkor a kockázat csökkentése érdekében lehetőséged nyílik előzetes alkalmassági vizsgálton részt venni. Ebben az esetben kérd toborzó kollégáink segítségét. Amennyiben ezek rendben vannak, aláírhatod a szerződésedet, és akkor már szerződéses katonaként megkezdheted a szolgálatodat a megpályázott beosztásodban. A szerződés időtartama állománykategóriától függ: legénységi beosztás esetén 3 évre, tiszti és altiszti beosztás esetén 5 évre szól. A szerződés tartalmazza a szolgálati viszony kezdetét, jellegét és időtartamát, a próbaidő tartamát, a rendfokozatot, valamint az eskü letételének időpontját.

A szerződéskötéskor legalább 3, de legfeljebb 6 hónapig terjedő próbaidő köthető ki. Minden állománykategóriára igaz, hogy már próbaidő alatt is jogosult a beosztásának megfelelő illetményre (fizetésre), lakhatási támogatás vagy laktanyai/helyőrségi szállón történő elhelyezésre, továbbá a szolgálat teljesítéséhez szükséges egyéb ellátásra (egyenruha, felszerelés, étkezés, munkába járás költségtérítése stb.).

A próbaidő alatt bármelyik fél (akár a katonai alakulat parancsnoka, akár a szerződéses katona) indoklás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti a szerződést, ilyenkor azonban a katona a kapott ruházatot és egyéb felszereléseket köteles visszaszolgáltatni.

A szerződéses szolgálat időtartama közös megegyezés alapján, alkalmanként legalább egy, de legfeljebb 10 év időtartammal meghosszabbítható.

A szerződéses katonákat a szolgálat érdekében eredeti szolgálati beosztásban való meghagyás mellett bármely szervezeti egységhez, bármely helyőrségbe, a beleegyezése nélkül meghatározott szolgálati feladat teljesítésére vezényelhető amennyiben annak tervezett időtartama nem haladja meg az 1 évet.

A Magyar Honvédség katonái számára a szolgálatteljesítési idő (azaz munkaidő) heti 40 óra. A készenléti jellegű beosztásokban lehet ez hosszabb időtartam is. A 24 órás őr- és ügyeleti szolgálat után egy nap pihenőidő jár. A pihenőnapon és a munkaszüneti napon teljesített szolgálat után ezen túlmenően még egy szabadnapot kell biztosítani. A külön jogszabályban meghatározott munkaszüneti napokon felül munkaszüneti nap a magyar honvédelem napja, ami május 21.-re esik.

Ha a szolgálat érdeke, vagy rendkívüli eset megelőzése, illetőleg elhárítása, következményeinek felszámolása, továbbá egyéb, előre nem látható körülmény bekövetkezése esetén, a meghatározott napi szolgálatteljesítési időn túl, valamint a munkaszüneti és pihenőnapon, továbbá a szabadnapon és szabadidőn túl is kötelezhető arra a katona, hogy szolgálatot teljesítsen, illetőleg meghatározott ideig és helyen arra készen álljon. Ezt nevezik túlszolgálatnak. (Nem minősül túlszolgálatnak az ügyeleti, őr- és készenléti szolgálat, valamint a gyakorlaton való részvétel.)

Az elrendelhető (!) túlszolgálat tartama naptári évenként 300 óra, amely a miniszter által kiadott rendelkezésben további 50%-kal, tehát 450 órára növelhető. A túlszolgálatért szabadidő vagy díjazás illeti meg a katonát.

Az előmenetel a magasabb beosztásba és az ahhoz tartozó magasabb rendfokozatba történő kinevezést és előléptetést jelentheti.

Speciális beosztásba kinevezhető, illetve áthelyezhető az a katona, aki az általános követelményeken túl rendelkezik az adott beosztáshoz előírt sajátos képzettséggel, illetve vállalja annak a számára meghatározott időtartamon belüli megszerzését.

Minden tiszti és altiszti állományban lévő katonáról készítenek írásos teljesítményértékelést, évente legalább egyszer. Ezt minden esetben a közvetlen elöljáró készíti el, majd a minősítést az állományilletékes parancsnok hagyja jóvá, melyet később ismertetnek a nevezettel is. A legénységi állomány tagját pedig a várakozási idő leteltekor, magasabb beosztásba kinevezése előtt, vagy az altiszti beosztásba történő felkészítése előtt, esetleg szolgálati beosztás ellátására való alkalmatlanság felmerülésekor kell értékelni.

Érdekel
önkéntes tartalékos

Önkéntes tartalékos katonai szolgálat

Kipróbálnád magad katonaként? Ha baj van, szeretnél Te is ott lenni, ahol segíthetsz és számítanak rád, de nem szeretnéd feladni jelenlegi munkahelyedet vagy tanulmányaidat? Ezek mellett is segíthetsz/állhatsz a Haza szolgálatában! Jelentkezz tartalékos katonának, és garantáltan száműzheted az egyhangúságot az életedből!

Béke időszakban akkor is lehetsz katona, ha ezt nem főfoglalkozásodnak szeretnéd tekinteni, hiszen a  tartalékos szolgálati forma létrehozásának az volt a fő célja, hogy kiegészítsék és olykor tehermentesítsék a hivatásos és szerződéses állományt, valamint rendkívüli állapot és megelőző védelmi helyzet esetén katonai szolgálatot teljesítsenek. Minden nemzet hadereje a hivatásos katonákon túl a felkészült és sokoldalú tartalékos állományon nyugszik. Hazánknak is szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra, akik civil foglalkozásuk vagy tanulmányaik mellett támogatják a honvédség munkáját, és veszélyhelyzetben sem riadnak vissza attól, hogy komoly segítséget nyújtsanak az országnak.

Az önkéntes tartalékos katonák tényleges szolgálati időtartama 3 éven belül összesen 6 hónap lehet. Amennyiben éppen nem hívják be őket – civil munkahelyeken dolgoznak, ezért a kormány arra törekedett, hogy különféle eszközökkel – motiválja a munkáltatókat az önkéntes katonai szolgálat tagjainak növelése érdekében. Az önkéntes tartalékos katonai szolgálatot támogató munkáltató a munkavállalójának fizetetlen szabadság terhe alatti tényleges katonai szolgálatteljesítési időtartamára, valamint az ezzel kapcsolatban kiadott pótszabadság időtartamára munkáltatói kompenzációra jogosult. Kivéve az állami költségvetési szervek, önkormányzati költségvetési szervek, az államháztartás társadalombiztosítási rendszerében működő szervek, az elkülönített állami alapokat kezelő szervek, valamint a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok, az egyéni vállalkozók, továbbá a mezőgazdasági őstermelők.

Az önkéntes tartalékosok (ÖT) között megkülönböztetünk önkéntes műveleti tartalékos (ÖMT) önkéntes területvédelmi tartalékos (ÖTT), valamint önkéntes védelmi tartalékos (ÖVT) katonákat.  Bármelyikre is jelentkezik az érdeklődő, az alapvető feltételek a következők:

 • 18. életév betöltése,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezés,
 • katonai szolgálatra egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas minősítés (szolgálati formánként eltérő módon megszerzett okmányok alapján),
 • a beosztás betöltéséhez előírt iskolai végzettség,
 • egyes alkotmányos jogainak törvény szerinti korlátozásának elfogadása,
 • valamint amennyiben a beosztás ellátáshoz nemzetbiztonsági szakvélemény megléte szükséges, akkor ennek a feltételnek történő megfelelés.

A jelentkező legegyszerűbben online itt, de minden megyeszékhelyen megtalálható toborzó irodák egyikén is el tudja indítani a felvételi eljárás folyamatát a jelentkezési lap kitöltésével. Alapvetően a lakhelyének megfelelő toborzó irodában célszerű leadni a jelentkezést, azonban saját döntés alapján, praktikum szempontjából másik irodában is leadható. Online jelentkezés esetén a jelentkezési lapodon kiválasztott, számodra legmegfelelőbb toborzó iroda veszi fel veled a kapcsolatot, ezért is javasoljuk az online jelentkezést.

Nem létesíthető tartalékos katonai jogviszony azzal, akinek a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítésétől számítva még nem telt el 3 év. Továbbá akkor sem, ha a bíróság közügyektől eltiltás, lefokozás, szolgálati viszony megszüntetése büntetést szabott ki, vagy ezekre fegyelmi fenyítésként került sor.

A három tartalékos jogviszony között vannak egyezőségek és különbségek.

EGYEZŐSÉGEK:

Mindegyik szolgálati formára igaz, hogy (a kiképzéseken és felkészítéseken túl) 3 évente maximum 6 hónapra hívhatók be tényleges szolgálatteljesítésre. A szerződés megkötésére – szolgálati formától függően – 6 hónap próbaidő kikötésével kerül sor.

Az ÖT-k tényleges szolgálatra történő behívására behívóparanccsal vagy bevonulási paranccsal kerülhet sor. Amennyiben van olyan időszak, amikor alkalmatlan lenne a behívás, szolgálathalasztási kérelem nyújtható be. A tényleges katonai szolgálat a kérelem alapján elhalasztható vagy átütemezhető, illetve érvényes munkáltatói megállapodás esetén az ÖT munkaadója is kérvényezheti a szolgálathalasztást.

Önkéntes tartalékos katonaként a szerződés megkötésekor a külföldi szolgálatteljesítést írásban kizárható, de ezt a kizárást bármikor indokolás nélkül írásban vissza is vonhatod.

Az ÖT szolgálatot vállaló katonát évente egyszer rendelkezésre állási díj illeti meg, melynek mértéke szolgálati formánként eltérő. A tényleges szolgálatteljesítése időtartama alatt pedig a következőkre jogosult: tényleges szolgálatért járó illetményre (időarányosan számítva), laktanyai elhelyezésre, élelmezési és ruházati ellátásra, szociális támogatásokra, valamint utazási költségeihez való hozzájárulásra. Mindemellett pedig, amennyiben az adott évben 60 napot meghaladó tényleges szolgálatteljesítés történik, az évi 25 szabadnap időarányosan az ÖT katonának is jár, emellett igénybe veheti az egészségügyi ellátást, valamint a honvédségi vásárlási kedvezményeket is.

ÖNKÉNTES TARTALÉKOS legénységi katona HAVI ILLETMÉNYE közkatona viselt rendfokozattal ÉRETTSÉGIVEL VAGY ÉRETTSÉGI NÉLKÜL (közkatona besorolással)
tényleges szolgálatteljesítés alatt
BÉRELEMEKösszes bruttóösszes nettó
Alapilletmény140.490 forint
Honvédelmi szolgálati díj44.600 forint
Honvédelmi szolgálat kiegészítő illetmény38.869 forint
Bérminimum kiegészítő illetmény14.910 forint
Szolgálati kiegészítő illetmény160.311 forint
Összesen339.180 forint265.454 forint

 

ÖNKÉNTES TARTALÉKOS legénységi katona HAVI ILLETMÉNYE közkatona viselt rendfokozattal ÉRETTSÉGIVEL VAGY ÉRETTSÉGI NÉLKÜL (szakaszvezető besorolással)
tényleges szolgálatteljesítés alatt
BÉRELEMEKösszes bruttóösszes nettó
Alapilletmény167.250 forint
Honvédelmi szolgálati díj44.600 forint
Honvédelmi szolgálat kiegészítő illetmény44.489 forint
Szolgálati kiegészítő illetmény142.841 forint
Összesen399.180 forint265.454 forint

 

Az önkéntes katonai szolgálatot (ÖKSZ) teljesítő katonára NEM vonatkoznak az előző táblában megadott összegek.

Érdekel

ÖNKÉNTES MŰVELETI TARTALÉKOS (ÖMT) katonai szolgálat

Az ÖMT katonák a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek elsődleges tartaléka, hiszen elsősorban olyan beosztásokat hoztak létre, amelyek során hasonló feladatokat láthatnak el, mint a hivatásos vagy szerződéses katonák látnának el, azonban folyamatos vagy tényleges állománnyal történő feltöltése nem elsődleges fontosságú, vagy nem biztosított, ugyanakkor a betöltésükhöz szükséges felkészülésre már a békeidőszakban szükség van.

Ha önkéntes műveleti tartalékos katona leszel, tényleges szolgálatod során pótolod a humánerőforrás hiányokat. Így többek között beosztható leszel huzamosabb ideje feltöltetlen beosztásokba vagy misszióban résztvevők hazai pótlására, elláthatsz időszakosan jelentkező speciális feladatokat, vagy katonai szaktudásod és civil képzettséged, illetve alkalmasságod figyelembe vételével külszolgálati feladatokban vehetsz részt. Fontos azonban azt is megjegyezni, hogy az önkéntes műveleti tartalékosok igénybe vehetők természeti és ipari katasztrófahelyzetek elhárítására, azok megelőzésére, illetve következményeik felszámolására.

A tényleges szolgálatteljesítésért járó illetményen felül az önkéntes műveleti tartalékos katona szolgálati viszonya fennállása alatt, a leszolgált évet követően, évente rendelkezésre állási díjat kap, amely a mindenkori minimálbér összegének 150%-ával egyezik meg. 2022-ben ez az összeg bruttó 300.000 forint.

Az ÖMT katonai szolgálat teljesítése előtt hasonló alkalmasság-vizsgálaton kell átesni, mint a szerződéses katonai szolgálatvállalás esetén. A fő különbség a kettő között a fizikai alkalmasság során állapítható meg, hiszen itt nem 3200 méter futást, hanem 1600 méter gyorsgyaloglást kell végrehajtani. A 2-2 perc felülés és fekvőtámasz vagy húzódzkodás megegyezik, ahogyan az egészségügyi és a pszichológiai vizsgálatok is.

Az ÖMT katonák alapkiképzése legfeljebb 25 munkanapot vehet igénybe, melynek végrehajtása általában nyári hónapokban, tömbösítve történik, hasonlóképp, mint a szerződéses katonai szolgálatra jelentkezők alapkiképzése.

ÖNKÉNTES TERÜLETVÉDELMI TARTALÉKOS (ÖTT) katonai szolgálat

A Magyar Honvédség tartalékos rendszerének elemeként a helyi közösségekre építve létrehozta az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati formát. Az ország valamennyi járásában a területi elven szervezett önkéntes tartalékos századok megalakításának célja, hogy szükség esetén helyben álljon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő. Az ÖTT állomány tagjai az illetékes Területvédelmi Ezred parancsnokával kötik a határozott idejű szerződésüket.

Az ÖTT katona egyszeri alkalommal szerződéskötési díjra jogosult, melynek összege 2022-ben 33.450 forint.

A területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések alkalmával olyan kiképzést, tudást kapnak, mely a helyi közösség védelmi képességét növeli, legyen szó honvédelmi vagy katasztrófavédelmi helyzetről. Miután protokolláris feladatai is lehetnek a tartalékos katonáknak, jelenlétükkel emelhetik helyi szinten is az ünnepi megemlékezések, koszorúzások színvonalát.

Ha eddig vonzott a katonaság, de vonakodtál a lakóhelyedtől rövidebb-hosszabb időre elszakadni, hogy kiképzésen/felkészítésen vegyél részt, akkor ez a szolgálati forma pont Neked való. A Magyar Honvédség lehetőséget ad arra, hogy lakókörnyezetedben kamatoztasd tudásodat országunk védelmében. Fontos azonban azt is megjegyezni, hogy az önkéntes területvédelmi tartalékosok igénybe vehetők természeti és ipari katasztrófahelyzetek elhárításában való részvételre, azok megelőzésére, illetve következményeik felszámolására.

A tényleges szolgálatteljesítésért járó illetményen felül az önkéntes területvédelmi tartalékos katona szolgálati viszonya fennállása alatt, a leszolgált évet követően, évente rendelkezésre állási díjat kap, amely a mindenkori minimálbér összeg 100%-ával egyezik meg. 2022-ben ez az összeg bruttó 200.000 forint.

Az ÖTT katonai szolgálat esetén a jelentkezőknek a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmasság vizsgálaton, tehát a jogszabályok szerint meghatározott II. típusú alkalmasság-vizsgálaton kell megfelelniük. Ebben az esetben az orvosi vizsgálat költségét – a toborzó irodán leadott, orvos által kiállított átutalásos számla meglétével – a Magyar Honvédség fizeti. Sőt, az is elképzelhető, hogy a toborzó iroda tud segíteni a megfelelő vizsgálatok leszervezésében is.Bővebb információt az "Alkalmasság" menüpont alatt kaphatsz.

Korábbi katonai előképzettség hiányában 120 órás alapfelkészítésen kell részt vennie az ÖTT katonának, melynek célja az állomány felkészítése a településhez, járáshoz illetve a megyéhez kötődő honvédelmi (katonai) feladatokra (pl: rendezvények biztosítása, katasztrófavédelmi helyzet felszámolása, díszelgő és egyéb protokolláris feladatokban való részvétel, stb.). A felkészítés 10 modulra tagozódik, melyek akár egyben (20 nap), de jellemzően inkább modulonként felosztva több időpontban (akár hétvégén is) elvégezhetők. Az alapfelkészítés gépkarabély éleslövészettel zárul. A további részletekről a "Kiképzés" menüpont alatt tájékozódhatsz.

ÖNKÉNTES KATONAI SZOLGÁLAT (ÖKSZ)

A 2020. júliusában elindult Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálat sikerét alapul véve született meg a Magyar Honvédség új programja az Önkéntes Katonai Szolgálat (ÖKSZ). A szolgálat létrehozásakor egyértelmű célkitűzés volt, hogy egy olyan képzési és kereseti alternatíva jöhessen létre, amely főként azokat a fiatalokat szólítja meg, akik valamiért kénytelenek elhalasztani felsőfokú tanulmányaik megkezdését, illetve szeretnék kipróbálni magukat a katonai pályán.

Az ÖKSZ 2+4 hónapos katonai szolgálat teljesítését vállaló jelentkezők egy átfogó honvédelmi ismereteket nyújtó képzésen vehetnek részt, mely az élmény-tapasztalatszerzés mellett stabil kereseti lehetőséget, megélhetési alternatívát is kínál.

A képzés első ciklusában (2 hónap) a résztvevők egységesen a mindenkori minimálbérnek megfelelő összegre jogosultak, mely 2022-ben bruttó 200.000,- forint.

A második, 4 hónapos ciklus megkezdése előtt több választási lehetősége van a résztvevőnek:

 • a fennmaradó szolgálati idejére (is) az adott területvédelmi köteléknél marad, ahol alapszintű lövészképzésben részesül
 • lehetősége van a jogviszonyváltásra - például szerződéses katonának
 • a műveleti besorolású katonai szervezetnél töltött kiképzés mellett (illetménye ekkor bruttó 260.000,- forintra emelkedik, azonban számolni kell az esetleges helyőrségváltással, ilyenkor viszont jogosulttá válik laktanyai elhelyezésre). A magasabb jövedelem-forrás mellett előny továbbá, hogy olyan különleges felkészítési foglalkozásokon is részt vehetnek, mint az ejtőernyős-, búvár-, speciális lövész kiképzés, de akár elsajátíthatják a különleges katonai gépjármű, harcjármű, munkagép vezetésével, kezelésével összefüggő képességeket is.
 • természetesen a szerződésbontás is választható opció, hiszen a program az önkéntesség elvén alapul

Az ÖKSZ jelentkezők a fent felsorolt illetményeken kívül élelmezési ellátásban, utazási költségtérítésben, szükség esetén szociális támogatásban is részesülnek, továbbá a katonáknak járó vásárlási kedvezménnyel is élhetnek.

A jelentkezés feltételei: a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó egészségügyi alkalmassági vizsgálaton, tehát a jogszabályok szerint meghatározott II. típusú alkalmasság-vizsgálaton való megfelelés, betöltött 18. életév, magyar állampolgárság, magyarországi bejelentett lakcím, legalább 8 általános iskolai végzettség, valamint büntetlen előélet.

Az önkéntes katonai szolgálat többletpontokat jelent a felsőoktatásban a felvételizők számára:

 • a szakképzés nélkül legalább hat hónapos szolgálat után 16,
 • az alapkiképzést követően a szakképzéssel kiegészített legalább hat hónapos szolgálatot követően 32,
 • az előző pontban teljesítetteket követően folytatólagosan hat hónap szolgálati ideje alatt a szakkiképzést folytatva és végrehajtva további 32

többletpontra számíthatnak a felsőoktatásba felvételizők.

Habár a program kiemelt célcsoportjai a felsőoktatásba jelentkező, de felvételt nem nyert, vagy a köznevelési intézményeket szakképesítéssel vagy anélkül elhagyó 18 év feletti fiatalok, azonban az ÖKSZ nemtől függetlenül, minden 18 és 65 év közötti magyar állampolgár előtt nyitva áll.

Az ÖKSZ programra a jelentzkezés 2022. augusztus 15 napjával lezárult.  Addig se várakozz! Keresd meg a hozzád illő szolgálati formát. A jelentkezés online kezdeményezése az "Érdekel" felületen keresztül lehetséges.

 

Érdekel

ÖNKÉNTES VÉDELMI TARTALÉKOS (ÖVT) katonai szolgálat

Az ÖVT katona béke idejében a HM Ei Zrt. munkavállalójaként fegyveres biztonsági őr (FBŐ) munkakörben a honvédség kijelölt objektumainak őrzés-védelmi feladatait látja el. A jelentkező a HM Ei Zrt. részére nyújtja be a pályázatát, majd pozitív elbírálás esetén az általuk szervezett sikeres üzemorvosi, valamint a fegyveres pszichológiai vizsgálatot követően munkaszerződést kötnek vele FBŐ munkakörre. Amennyiben az alkalmasság vizsgálat során alkalmas minősítést kap, a Magyar Honvédség illetékes területvédelmi ezredének parancsnokával megköti az ÖVT katonai szerződését is. Fontos azt is megjegyezni, hogy az önkéntes védelmi tartalékosok igénybe vehetők természeti és ipari katasztrófahelyzetek elhárításában való részvételre, azok megelőzésére, illetve következményeik felszámolására. Ez esetben a szerződésedet határozatlan időre.

Az ÖVT katona egyszeri alkalommal szerződéskötési díjra jogosult, melynek összege 2022-ben 20.070 forint.

Az ÖVT esetében, az FBŐ felkészítés és a tartalékos kiképzés végrehajtása összehangoltan, a HM Ei Zrt. szervezésében történik meg.

Az ÖVT katonai szolgálat teljesítése előtt hasonló alkalmasság-vizsgálaton kell átesni, mint a szerződéses katonai szolgálatvállalás esetén. A fő különbség a kettő között a fizikai alkalmasság során állapítható meg, hiszen itt nem 3200 méter futást, hanem 1600 méter gyorsgyaloglást kell végrehajtani. A 2-2 perc felülés és fekvőtámasz megegyezik, ahogyan az egészségügyi és a pszichológiai vizsgálatok is.

A munkáltatói ösztönző és kompenzációs rendszer célja az ÖT munkáltatójának érdekelté tétele a foglalkoztatásban, illetve a tartalékos munkahelyétől való ideiglenes távolléte idejére a munkáltatónál jelentkező személyi erőforrás-deficitből eredő következmények részleges vagy teljes ellentételezése. Amennyiben a Magyar Honvédséggel megállapodást köt, a munkáltató a tényleges katonai szolgálatteljesítés időtartamára, valamint az ezzel kapcsolatban kiadott pótszabadság időtartamára kompenzációs juttatásra jogosult.

Ha szerződéses katona voltál, de lejárt a szerződésed és nem akarsz hosszabbítani, attól még maradhatsz önkéntes tartalékos katona.

Mi ebben a jó neked?

 1. Nem kell egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálat. (Ha az önkéntes tartalékos szolgálati viszony létesítésére a hivatásos vagy a szerződéses szolgálati viszony megszűnésével egyidejűleg kerül sor, az önkéntes tartalékos katona egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatától el kell tekinteni, feltéve, hogy a hivatásos vagy a szerződéses szolgálati viszony nem az állomány tagjának egészségi, vagy pszichikai állapota miatt lett megszüntetve.)
 2. Nincs próbaidő. (Nem kell próbaidőt kikötni, ha az önkéntes tartalékos szolgálati viszony létesítésére a hivatásos vagy a szerződéses szolgálati viszony megszűnésével egyidejűleg kerül sor.)
 3. Egyéb juttatásokat kapsz (lásd feljebb)
honvéd tiszt

Honvéd Tiszt- és Altiszt Jelöltek

Ha érettségi után továbbtanulásban gondolkozol, és katonai pályát szeretnél választani magadnak, két lehetőséget kínál neked a Magyar Honvédség.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara (HHK) az ország egyetlen katonai felsőoktatást végző intézménye, amely a – haderőfejlesztésnek köszönhetően egy dinamikusan fejlődő és XXI. századi haditechnikát alkalmazó – Magyar Honvédség számára képez katonai vezetőket, parancsnokokat. A kar a korszerű ismeretek átadásán túl nagy hangsúlyt helyez a katonai hagyományápolásra és erősíti a hallgatók haza iránti elkötelezettségét. A honvéd tisztjelöltek – a felvétel napjától – szerződéses katonaként a Magyar Honvédség tényleges katonai állományába tartoznak, az MH Ludovika Zászlóaljnál töltenek be szolgálati beosztást, az aktuális évfolyamnak megfelelő altiszti rendfokozatot viselnek, így tanulmányaik mellett a katonai élettel is megismerkednek. Életük szoros napirend mentén zajlik: 24 órás szolgálatokat adnak, készenléti feladatokat látnak el, és gyakorlatokon vesznek részt. A HHK honvéd tisztjelöltjei a felsőoktatásban szinte egyedülálló módon rendszeres havi illetményt (alapilletmény + tanulmányi díj) kapnak, melynek mértéke évfolyamtól és tanulmányi eredménytől függ. A hallgatók a tanulmányi napokon
ingyenes étkeztetésben (reggeli + ebéd) részesülnek, kollégiumi elhelyezésük térítésmentes, így nem kell albérletre költeniük. Tanulmányaik során eltölthetnek egy szemesztert egy hasonló képzést biztosító európai felsőoktatási intézményben is, amennyiben sikeresen
pályáznak az ERASMUS+ programban. Emellett lehetőség van külföldi hadseregek katonai tanintézetében is tanulmányokat folytatni, szakmai
gyakorlatot teljesíteni.

A Magyar Honvédség – a hallgatói jogviszony létesítésével egyidőben – szerződéses szolgálati viszonyt létesít a tisztjelöltekkel, akik a tanulmányaik sikeres befejezését követően megkapják hadnagyi rendfokozatukat és első tiszti beosztásukat. Mindezzel kötelezettséget is vállalnak: a Magyar Honvédség állományában kell szolgálatot teljesíteniük legkevesebb 10 évig.

A tisztjelöltek mindennapjait számos esemény színesíti. Ilyen például a gólyatábor, a gólyabál, a gyűrűavató bál, a kollégiumi hét, a vetélkedőnapok és a sportnapok. A katonáktól joggal elvárt fizikai állóképesség fenntartását nagyban megkönnyítik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakosztályai. A tudományos élet ugyancsak fontos szerepet kap a kampuszon: a hallgatók szakmai konferenciákon és előadásokon, Tudományos Diákköri versenyeken vehetnek részt.

Az oktatási egységek csaknem az összes katonai szakterületet átfogják: a karon folyó hadtudományi és katonai szakmai képzés lehetővé teszi, hogy a honvédtiszti hivatást választó fiatalok az érdeklődésüknek leginkább megfelelő szakterületre kerüljenek. A harckocsizótól a lövészig, a híradótól az informatikusig, a hadtápostól a technikusig, a légiirányítótól a repülőműszakiig megannyi érdekes szakma elsajátítására van lehetőség 4 alapszak szak keretein belül:

 • katonai vezetői
 • katonai logisztika
 • állami légiközlekedés
 • katonai infokommunikáció

Az egyetemre a jelentkezést a központi felvételirendszeren keresztül lehet leadni a többi egyetemmel/főiskolával együtt, az adott évben megjelölt jelentkezési határidőig.

A jelentkezés alapfeltételei – hivatásos katonai szolgálati jogviszonyra – az alábbiak:

 • betöltött 18. életév (de a felvétel évében a 25. életévét be nem töltötte)
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • egészségi, pszichológiai, fizikai alkalmasság
 • sikeres pályaorientációs beszélgetés
 • B2 szintű komplex nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű okirat
 • hozzájárulás nemzetbiztonsági alkalmasági ellenőrzéshez
 • A koronavírus elleni védőoltás felvételének vagy a felvétel alóli mentességnek az igazolása
 • szerződéses katonai szolgálati viszony vállalása és fenntartása
 • repülőalkalmassági vizsga (állami légiközlekedési szak esetén)

Az egyéb információk, jelentkezési feltételek, induló ágazatok és szakirányok minden évben a https://hhk.uni-nke.hu és a https://felveteli.uni-nke.hu/hhk/ weboldalakon találhatóak meg. A felvételi eljárással kapcsolatban felmerülő további kérdéseket a következő e-mail címre küldheted el: hhk.felveteli@uni-nke.hu

Ha a szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban lenne kérdésed, keresd bizalommal bármelyik toborzó irodánkat!

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar ismertetőjét letöltheted itt.

A hivatásos altisztképzés pedig a Magyar Honvédség tanfolyamrendszerű, belső altisztképzési rendszere,az 1 év időtartamú, „Acélkocka” Altisztképzési Rendszerre a polgári életből a jelentkezést a megyeszékhelyen található hadkiegészítő és toborzó irodákon keresztül lehet leadni az adott évben a jelentkezési határidőig.

A jelentkezés alapfeltételei megegyeznek a katonai szolgálatra való jelentkezés alapfeltételeivel, tehát:

 • betöltött 18. életév
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezés
 • katonai szolgálatra egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas minősítés (szolgálati formánként eltérő módon megszerzett okmányok alapján)
 • legalább érettségi bizonyítvány megléte vagy annak folyó tanévben való megszerzése
 • egyes alkotmányos jogainak törvény szerinti korlátozásának elfogadása

A jelentkezőkkel pálya iránti elkötelezettségét az alkalmasság-vizsgálat részeként pályaalkalmassági orientációs beszélgetés keretében vizsgálja a felvételi bizottság.

Pozitív elbírálás után a képzés Szentendrén, az MH Altiszti Akadémián és a szakmai képzésbe bevont alakulatok helyőrségein zajlik.

Az egyéb információk, jelentkezési feltételek, induló ágazatok és szakirányok minden évben a www.mhaa.hu weboldalon találhatóak meg. A felvételi eljárással kapcsolatban felmerülő további kérdéseket a következő e-mail címre küldheted el: mhaa.tanulmanyi@mil.hu

Ha a szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban lenne kérdésed, keresd bizalommal bármelyik toborzó irodánkat!

SZERZŐDÉSES HONVÉD TISZTJELÖLT ALAPILLETTMÉNYE
2022. SZEPTEMBER 1-TŐL
ÉVFOLYAMösszes bruttóösszes nettó (kedvezmények nélkül)
Első évfolyam332.270 forint220.959 forint
Második évfolyam348.772 forint231.933 forint
Harmadik évfolyam366.166 forint243.500 forint
Negyedik évfolyam382.668 forint254.474 forint

 

 

SZERZŐDÉSES HONVÉD TISZTJELÖLT TANULMÁNYI DÍJA
2022. SZEPTEMBER 1-TŐL
TANULMÁNYI ÁTLAGösszes bruttóösszes nettó (kedvezmények nélkül)
3,51- 4,5019.624 forint13.049 forint
4,51-5,0039.694 forint26.396 forint
Az első évfolyamot megkezdő honvéd tisztjelölt az első szemeszterben tanulmányi díjra nem jogosult.
honvédelmi alkalmazotti

Honvédelmi Alkalmaztott, egyenruha nélküli munkavállalás

Honvédelmi alkalmazotti jogviszony alapvető feltételei

 

 • büntetlen előélet
 • betöltött 18. életév
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogviszony
 • cselekvőképesség
 • állam elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll
 • A koronavírus elleni védőoltás felvételének vagy a felvétel alóli mentességnek az igazolása

(Nem magyar állampolgár kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha a honvédelmi alkalmazotti munkakör nemzetbiztonsági ellenőrzéshez nem kötött, és az alkalmazni tervezett személy a honvédelmi alkalmazotti munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik.)

A szerződéses katonai szolgálatra való alkalmasság-vizsgálati eljárással szemben a honvédelmi alkalmazott egészségügyi alkalmasságát a jelentkezési eljárást lefolytató katonai szervezet üzemorvosi szolgálata végzi.

Az alkalmassági vizsgálathoz az alábbi okmányok megléte szükséges

 • társadalombiztosítási azonosító jelet igazoló okmány (TAJ kártya)
 • 1 hónapnál nem régebbi háziorvosi tájékoztató (igazolás az egészségi állapotról)
 • 1 évnél nem régebbi negatív mellkasröntgen lelet
 • nők esetében 3 hónapnál nem régebbi nőgyógyászati lelet és 1 éven belüli cytológia lelet, 45 éves életkor felett 1 évnél nem régebbi mammográfiai lelet
 • 1 évnél nem régebbi laboratóriumi lelet
 • munkakörtől függően gépjárművezetőknek jogosítvány, konyhai alkalmazottak esetében egészségügyi kiskönyv, monitor előtt végzett munkakör esetén szemészeti vizsgálat eredménye

A kinevezésben a honvédelmi alkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hónapot meghaladó próbaidő köthető ki, melynek tartama legfeljebb 4 hónapig terjedhet, és nem hosszabbítható meg. Ezalatt a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal indokolás nélkül megszüntetheti.

Honvédelmi alkalmazotti állománykategória esetén fizetésre, kedvezményes étkezésre, a munkába járás költségtérítésre jogosult, valamint egyes nagyvállalatoknál kedvezményes vásárlási lehetőségek (Praktiker, Hervis stb.) illetik meg a honvédelmi alkalmazottat már próbaidő alatt is.

A honvédelmi alkalmazott és a munkáltató között határozatlan idejű munkaszerződés jön létre a 3 vagy 4 hónapos próbaidő leteltével. Határozott idejű szerződés csak konkrét projektfeladat ellátása mellett lehetséges.

A honvédelmi alkalmazotti kinevezésnél a korábbi katonai rendfokozatok nem vehetők figyelembe. A honvédelmi szervezet tartósan magas színvonalú munkavégzés vagy kiemelkedő munkateljesítmény esetén (fizetési osztályba besorolástól függően) munkatársi, főmunkatársi, tanácsosi, illetve főtanácsosi címet adományozhat.

Amennyiben egyenruha nélküli munkát szeretnél vállalni a Magyar Honvédségben, jelentkezésedet az Online Toborzó Irodának tudod leadni a  főoldalon található "Jelentkezem" gomb alatt.

Ide kell megküldened önéletrajzodat, melyet követően az iroda elindítja beosztáskeresési folyamatot. Amennyiben az sikeresen végződik, várhatóan egy személyi meghallgatásban lesz részed, ahol a jogviszony létesítésével és a munkakörrel  kapcsolatosan bővebb információkat az adott honvédelmi szervezet személyügyi részlegétől fogsz kapni.

Érdekel
illetmény

A magyar katona egy nagyon komplex, jogszabályok szerint meghatározott illetményrendszer alapján kapja meg havonta a szolgálatáért járó fizetést.

Az illetmény az az összeg, amely havi munkabér átutalás, tehát fizetés címén érkezik a bankszámládra, ez azonban csupán egy része a tényleges juttatási rendszernek, amelyet a Magyar Honvédség havi, illetve időszakos szinten biztosít számodra.

Habár a katonai szolgálat hivatás, tisztában vagyunk azzal, hogy szeretnéd látni, milyen anyagi és természetbeni ellentételezésére/juttatásra számíthatsz szolgálatodért.

Az összeg megállapításához figyelembe kell venni a beosztást, valamint annak besorolási osztályát/kategóriáját valamint az iskolai végzettséget is. Az illetmény teljes összege a következőkből áll össze: alapilletmény, honvédelmi szolgálati díj, legénységi állománykategória esetén legénységi kiegészítő illetmény, munkaerőpiaci kiegészítő illetmény, honvédelmi szervezetek kiegészítő illetménye, valamint jogosultság fennállása esetén rendszeres és eseti jellegű illetménypótlékok és kiegészítő illetmények. A rendszeres pótlékok közül kiemelendő a STANAG 6001 pótlék, mely a katona (nyelvvizsgával alátámasztott) idegennyelv-tudását díjazza.

A következő táblázat egy iránymutató, hogy várhatóan az egyes viselt rendfokozatok mellett milyen minimálisan elérhető összilletményekre lehet számítani.

SZERZŐDÉSES KATONAI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐK
havi minimálisan elérhető összilletményük
ÁLLOMÁNYKATEGÓRIAösszes bruttóösszes nettó
Legénységi katona (érettségi nélkül)399.180 forint265.454 forint
Legénységi katona (érettségvel)414.446 forint275.606 forint
Altiszt474.456 forint315.513 forint
Tiszt567.858 forint377.625 forint
Az Egységes Alapkiképzés Program időtartama alatt, minden kiképzés alatt álló (Önkéntes Tartalékos legénységi) katona399.180 forint265.454 forint

A szolgálati idő előrehaladtával, valamint meghatározott időnként letehető sikeres fokozati vizsgák függvényében tovább növekszik az illetmény.

A nettó illetmény számítása során a gyermekszám nem került figyelembe vételre. A jelenleg hatályban lévő adózási szabályoknak köszönhetően növekvő gyerekszámhoz növekvő nettó illetmény is tartozik ugyanazon bruttó illetmény alapul vételével. A nettó illetmény számításánál nem került figyelembe vételre továbbá a 25 év alatti fiatalok kedvezménye sem.

A szerződéses legénységi állományú katona az első évben közkatonaként teljesít szolgálatot. Ezt követően az általa betöltött beosztáshoz rendszeresített rendfokozatnak megfelelően alakul az illetménye is.

Ahogyan az fentebb is olvasható volt, a havi rendszeres illetmény mellett további kiegészítő juttatások illetve járandóságok illetik meg a szerződéses katonákat.

6115526c40b14442897689
60f7fdcfeab89006913183
60f7fdcfc3b98918033543
60f7fdcde3dcd873330717
60f7fdcdbfbab002282827
{"visible_panels":"5","width":"1200","height":"600","orientation":"horizontal","panel_distance":"10","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"hover","shadow":"true","autoplay":"true","mouse_wheel":"false"}

JUTTATÁSOK

Állománykategóriától függetlenül a havi illetményen túlmenően különböző illetményen kívüli juttatásokra, költségtérítésekre és támogatásra jogosultak a szerződéses katonák:

 • étkezési támogatás: 12.000 forint összegű SZÉP-kártya, a Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás alszámlájára feltöltött hozzájárulás
 • helyi közlekedési bérlethez való bruttó 100%-os munkáltatói hozzájárulás
 • havi bruttó 7.100 forint összegű önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás
 • havi bruttó 1.000 forint összegű bankszámla-hozzájárulás
 • gyermek születésekor a katona részére bruttó 200.000 Ft összegű születési támogatás igényelhető (ha mindkét szülő a honvédelmi szervezet állományában tartozik, akkor mindkét szülő részére jár a juttatás)
 • a gyermek születésétől kezdve egyéb feltételektől függően maximum a gyermek 25 éves koráig bruttó 50.000 forint/év összegű nevelési támogatás
 • közoktatásban részt vevő gyermek után bruttó 45.000 forint/év összegű tanévindítási hozzájárulás
 • térítésmentes természetbeni egyenruházati ellátás
 • 24.000 forint/év sportruházatra és fehérneműre felhasználható elszámolásköteles költségtérítés
 • 15.000 forint/év sportruházatra és fehérneműre felhasználható nem elszámolásköteles költségtérítés (katonanők részére további 15.000 forint/év) összegű elszámolásköteles kifizetés)
 • üdülési, rekreáció szolgáltatás, regeneráló pihenés igénybevétele,
 • lakhatási támogatás, ingyenes laktanyai, vagy kedvezményes áron honvédségi szállón történő elhelyezés
 • lakáspénz: lakhely és rendfokozat függvényében kezdetben nettó 54.000 – 84.000 Ft/hó között, ezen felül házas- vagy élettárssal való együttélés esetén nettó 20.000 Ft/hó, nevelt gyermekenként nettó 10.000 Ft/hó
 • kérelemre bérlet leadása ellenében a helyközi utazási költségek 86%-ának megfelelő költségtérítés, vagy az állományilletékes parancsnok döntése függvényében 15 forint/km összegű személygépkocsi normaköltség folyósítás
 • 1 évet meghaladó szolgálati jogviszony megléte esetén évi 12 alkalomra szóló 50%-os kedvezmény a közösségi közlekedési eszközök (MÁV, Volán) igénybevétele esetén

A szerződéses állományú katona egyszeri szerződéskötési díjra jogosult, melynek összege bruttó 100.000 forint. Ha a szerződéses LEGÉNYSÉGI állomány tagja a szerződését meghosszabbítja, szerződés-hosszabbítási díjra lesz jogosult, amelynek mértéke a vállalt szolgálati évektől függ. Amennyiben a legénységi állományú katona a szerződését nem hosszabbítja meg, a vállalt szolgálati idő letelte után visszailleszkedési támogatásra jogosult.

A tiszti és altiszti állomány tagja 25 év szolgálati idő után 5 évenként jubileumi jutalomra jogosult, mely, többhavi illetménynek megfelelő összeg.

Mindezeken kívül számos egyéb támogatás igényelhető még, mint például: parancsnoki segély, temetési segély, házastársi jövedelem kiegészítés, a honvédségi étkezdében biztosított kedvezményes árú ebéd is.

JÁRANDÓSÁGOK

A szerződéses katona alap-, pót-, egészségügyi, szülési és illetmény nélküli szabadságra, továbbá gyermek születése esetén járó munkaidőkedvezményre jogosult. Az alapszabadság évi 25 munkanap.

Attól függően, hogy a katona mennyi szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezik, pótszabadság illeti meg:

 • 2 évig terjedő szolgálat után 2 munkanap
 • 3-5 év szolgálat után 3 munkanap
 • 5-10 év szolgálat után 4 munkanap
 • 11-15 év szolgálat után 5 munkanap
 • 16-20 év szolgálati viszonyban töltött idő után 6 munkanap
 • 21–25 év szolgálati viszonyban töltött idő után 7 munkanap
 • 26–30 év szolgálati viszonyban töltött idő után 8 munkanap
 • 30 évnél hosszabb szolgálati viszonyban töltött idő után 9 munkanap

Amennyiben felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezel, akkor pótszabadságod mértéke 1-1 nappal emelkedik.

Szerződéses katonák esetén 16 évesnél fiatalabb gyermek után is jár pótszabadság (ha mindkét szülő a honvédelmi szervezet állományában tartozik, akkor mindkét szülő részére jár). Először a születési évében, utoljára pedig abban az évben lehet figyelembe venni, amelyben betölti a 16. életévét.

 • 1 gyermek után 2 munkanap
 • 2 gyermek után 4 munkanap
 • 2-nél több gyermek után 7 munkanap

A folyamatos és átlagon felüli fizikai, pszichikai igénybevételből származó egészségkárosodás megelőzése, illetve a fizikai állóképességének megőrzése céljából a pótszabadságon felül külön pótszabadságra jogosult az, aki:

 • az egészségkárosító veszélynek kitett, külön jogszabályban meghatározott beosztásban szolgál: évente legfeljebb 10 munkanap,
 • repülőgép- és helikoptervezető, fedélzeti szolgálattevő és ejtőernyős, valamint közvetlen életveszélynek kitett tűzszerész, búvár beosztásban szolgál: évente legfeljebb 14 munkanap

Az alapkiképzés befejezése után közvetlenül 5 nap szolgálatmentességre jogosult minden katona.

Az egészségügyi szabadság gyógyulásig jár, melyre évente maximum 30 napra – a rendszeres illetményelemek figyelembevételével meghatározott – teljes fizetést kapható. A katonanők esetében szükség esetén, orvosi javaslatra a várandósság megállapításától egészségügyi szabadság adható, hogy semmi se veszélyeztesse a kisbaba fejlődését. A szülést követően pedig 24 hét (168 nap) szülési szabadságot biztosítunk, amely idő alatt szintén teljes fizetés jár. Az ezt követő időszakban – egészen a munkába való visszatérésig – a civil szférában foglalkoztatottakkal megegyezően a GYED és GYES pénzügyi juttatásai a mérvadóak. A katona apukák 5 munkanap (ikergyermekek esetén 7 munkanap) pótszabadságra jogosultak gyermek születése esetén, így megkönnyítve a baba és a mama első hetét a családban.

KEDVEZMÉNYEK

Szolgálati igazolvány felmutatásával számos üzlet és szolgáltató biztosít kedvezményeket:

 • 15% kedvezmény az InterSport áruházakban
 • 15% kedvezmény a Hervis áruházakban
 • 5-10% kedvezmény a Stavmat Építőanyag kereskedelmi pontokon
 • 10% kedvezmény bizonyos hétvégéken a Praktiker áruházakban
 • 5% kedvezmény a Kulcs Patika gyógyszertárakban
 • 10% kedvezmény Orion-Molecz Fény Világítástechnika üzletben
 • 15% kedvezmény a J. Press ruházati üzletekben
 • 10% kedvezmény a Pátria Papír üzletekben
 • 7% kedvezmény a Líra Könyv üzletekben
 • 3-12% kedvezmény a Harmónia Bútor áruházakban
 • 20% kedvezmény a Mentavill üzletekben
 • 10-15% kedvezmény a Játéksziget játékboltokban
 • 20% kedvezmény a Zeller Optikában
 • 5-10% kedvemény a Cívis Papír-Írószer boltokban
 • 5-15% kedvetmény a Flatco Ingatlan lakásbérleteire
 • 20% kedvezmény a Fotohozman műterem és webáruházban
 • 20% kedvezmény a Gerinc Egészség Központ szolgáltatásaira
 • 20% kedvezmény a Tavi Túra szolgáltatásaira
 • kedvezmény a Toyota Márkakereskedés és Márkaszervízben
 • 15-25% kedvezmény a Lege Dentist Bt. Fogászatnál
 • 20% kedvezmény a Winner Gumi szervíznél

ÜDÜLÉS

A Magyar Honvédség számos üdülővel rendelkezik országszerte, ahol a katonák családjaikkal kedvezményes áron nyaralhatnak, üdülhetnek, aktívan tölthetik szabadidejüket.

A honvédségi üdülésre jogosultak köre:

 • a Magyar Honvédség személyi állományának (hivatásos-, szerződéses-, önkéntes tartalékos katona, közalkalmazott, kormánytisztviselő, honvédségi munkavállalók) tagja
 • a családtagok (személyi állomány közös háztartásában élő házastársa/élettársa)
 • a vérszerinti, nevelt és örökbefogadott gyermek 18. életévének betöltéséig, de legfeljebb 25 éves koráig, amennyiben felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, vagy életkorától függetlenül, ha az egészségi állapota miatt munkaképtelen, feltéve, hogy tartásáról az igényjogosult gondoskodik, vagy akiknek tartásához az igényjogosult igazoltan hozzájárul

A rekreáció és a regenerálódás a Magyar Honvédség személyi állománya és családtagjai részére az MH által biztosított juttatási forma, amely lehetőséget ad a pihenésre, kikapcsolódásra, az egészség megőrzésére.

katonaélet

MELYEK LESZNEK SZERZŐDÉSES KATONAKÉNT A LEGFONTOSABB KÖTELESSÉGEIM?

 • Az előírt helyen és időben, szolgálatképes állapotban megjelennem és feladatomat teljesítenem, illetve e célból rendelkezésre állnom.
 • Szolgálati feladataimat a törvényes előírásoknak, a parancsoknak és intézkedéseknek megfelelően – szükség esetén veszély vállalásával – az elvárható szakértelemmel és gondossággal, pártatlanul és igazságosan kell végrehajtanom.
 • Munkatársaimmal együttműködve munkámat úgy kell végeznem és általában olyan magatartást tanúsítanom, hogy az – kivéve, ha ez a feladat végrehajtásával elkerülhetetlenül együtt jár – más egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, anyagi károsodását ne idézze elő.
 • A szervezeti egység feladatainak megfelelően kell az őr-, ügyeleti, illetve készenléti szolgálatot ellátnom.
 • A számomra meghatározott oktatásban (képzésben) kell részt vennem, az előírt vizsgákat le kell tennem.
 • Szolgálaton kívül is a Magyar Honvédség tagjához és beosztásomhoz méltó magatartást kell tanúsítanom.
 • A rendelkezésemre bocsátott fegyverzetet, felszerelést, ruházatot, egyéb eszközöket és anyagokat rendeltetésszerűen kell használnom és gondoznom.
 • Köteles vagyok megtartani az állami és szolgálati titkot, valamint az adatok védelmére vonatkozó szabályokat.
 • Az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményeknek eleget kell tennem, az ezek ellenőrzése érdekében szükséges külön rendelkezésben meghatározott felméréseknek, szűréseknek és vizsgálatoknak alá kell vetnem magam.
//iranyasereg.hu/wp-content/uploads/2021/08/04-scaled.jpg

Sportszázad

A Sportszázad az MH Altiszti Akadémia szervezetébe tartozó, élsportolókból létrehozott alegység, melynek rendeltetése a katonai szolgálat, a hazafias és honvédelmi nevelés népszerűsítésében való közreműködés. Az alegységet több évtizedes szünet után, 2017-ben hívták újra életre, ma már közel hetven magyar sportoló teljesít szolgálatot a században. A Sportszázad kettős életpálya-modellt biztosít állomány tagjai számára, vagyis a versenysport mellett lehetőséget ad arra, hogy a katonasportolók megalapozzák a sport utáni civil életüket is. Versenyzőink a társadalmi felelősségvállalás jegyében teljesítenek szolgálatot, katonasportolóként képviselik hazánkat világversenyeken, nemzetközi katonai sportversenyeken és a haderő rendezvényein.

A Budapest Honvéd Sportegyesületnek is köszönhetünk számos büszkeséget. Céljuk, hogy Budapest és az ország első számú sportegyesületeként mindenki számára megteremtsék a mozgás és az egészséges életmód szabadságának élményét. Egészséges sportembereket, sportolókat nevelnek a társadalom számára, melyhez a sportegyesületük biztosít szakmai hátteret, infrastruktúrát, közösséget!

ösztöndíjak

A Honvédelmi Minisztérium számos évente megpályázható ösztöndíjjal támogatja a honvédség iránt érdeklődőket és a leendő katonákat.

Megújított és kibővített ösztöndíjainkkal már a középiskolás kortól az egyetemig tudjuk a diákokat ösztönözni arra, hogy fontolják meg a haza védelmére történő eskü nyilvános elmondását követően a hon védelmének gyakorlati megvalósítását.

Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj

Megállapítható annak a honvéd kadétnak, aki magyar állampolgársággal rendelkezik, aki a Honvéd Kadét Programhoz csatlakozott középiskola 9–12. évfolyamán nappali tagozatos tanulmányokat folytat, és aki a honvéd kadét ösztöndíj kifizetésének félévében választott tantárgyként honvédelmi alapismeretek közismereti tantárgyat tanul.

5f221b69534bc972791814
5f51caa0aac6e114547203
5f51ca9e9ca63660474126
5f51caa04d935169496950
5f221b659251a619347992
{"visible_panels":"5","width":"1200","height":"600","orientation":"horizontal","panel_distance":"10","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"hover","shadow":"false","autoplay":"false","mouse_wheel":"false"}

Lippai Balázs Esélyegyenlőségi ösztöndíj

A Honvédelmi Minisztérium minden évben pályázati felhívást ad ki, melynek elnyerésére a magyarországi államilag elismert felsőoktatási intézmény nappali tagozatán első felsőfokú tanulmányokat folytató, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos helyzetűnek vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősülő magyar állampolgárok pályázhatnak. Évente maximum 30 fő részesíthető az ösztöndíjban. Az ösztöndíjat 3,00 átlag feletti tanulmányt elérő, legalább jó magaviseletű tanuló, fegyelmi felelősségre vonásban NEM részesült, honvédelmi alapismeretek oktatásban részesülő hallgató nyerheti el, legfeljebb egy tanév (10 hónap) időtartamra.

Mészáros Lázár ösztöndíj

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatói jogviszonyban álló 18. életévüket betöltött fiatal felnőttek, akik hiányszakmák figyelembevételével, a szakmai felelősök által megállapított képzési igényeknek megfelelő, hazai iskolarendszerű szakmai oktatásban tanulmányokat folytatnak. Az ösztöndíjban részesülők vállalják, hogy a képzésük befejezését követően az MH-val szerződéses katonai szolgálati viszonyt létesítenek, és azt az ösztöndíj folyósításával megegyező időtartamig fenntartják.

Az aktuális Mészáros Lázár Ösztöndíj pályázatod 2022. június 1. beérkezési határidővel postai úton nyújthatod be, amiről bővebb információt az alábbi dokumentumok letöltésével kaphatsz.

Letöltés:

 1. Dokumentum: Pályázati Felhívás Mészáros Lázár ösztöndíj benyújtásához
 2. Dokumentum: Adatkezelési tájékoztató Mészáros Lázár ösztöndíj pályázatához
 3. Dokumentum: Pályázati Adatlap

 

Önkéntes Tartalékos Ösztöndíj

Az Önkéntes Tartalékos Ösztöndíjra azok a Magyar Honvédség állományába tartozó műveleti és területvédelmi tartalékos katonák pályázhatnak, akik nappali, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formájú felsőoktatási alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben tanulmányokat folytató hallgatók, vagy iskolai rendszerű, nappali formájú, szakmajegyzékben szereplő, államilag elismert szakma megszerzésére irányuló szakképzésben részt vevő nagykorú tanulók. Az ösztöndíjra az a tanuló is pályázhat, aki még nem a tartalékos állomány része, de legkésőbb az ösztöndíjszerződés megkötéséig tartalékos jogviszonyba lép.

Az ösztöndíjszerződés megkötésével az arra jogosult vállalja a meghatározott végzettség vagy szakképzettség megszerzését, és legalább a támogatott tanulmányokkal megegyező ideig fenntartja a jogviszonyát – akkor is, ha a képesítést végül nem szerzi meg. Az önkéntes műveleti tartalékosoknak az alapkiképzés teljesítését, az önkéntes területvédelmi tartalékosoknak pedig az alapfelkészítés elvégzését kell vállalnia egy éven belül, valamint beosztásra történő felkészítéshez az önkéntes tartalékos tiszti vagy altiszti alaptanfolyam mindkét moduljának teljesítését.

Az aktuális ÖNkéntes tartalékos Ösztöndíj pályázatod 2022. június 1. beérkezési határidővel postai úton nyújthatod be, amiről bővebb információt az alábbi dokumentumok letöltésével kaphatsz.

Letöltés:

 1. Dokumentum: Önkéntes Tartalékos ösztöndíj Pályázati Felhívás - 2022
 2. Dokumentum: Önkéntes Tartalékos ösztöndíj pályázati Adatlap - 2022

 

 

Rendeltetés

Az örökség, mely kötelez! Háborúink hősei tetteikkel igazolták bátorságukat, nemzetük és bajtársaik iránti elkötelezettségüket. Az általuk megtestesített ideák gyakorlása, vagyis a hierarchia elfogadása, a parancs és az engedelmesség rendje, a harc közbeni heroizmus, a becsület és hűség, valamint az önfeláldozás erényei, időtlen értékek, melyek a nemzet létének, egységének és fennmaradásának is elengedhetetlen feltételei.

Hol találkozhatunk?

Az online térben a Központi Online Toborzó Iroda várja a jelentkezéssel kapcsolatos kérdéseidet, amit a Facebook Messengeren Irány a Sereg névre címzett új üzeneten keresztül bármikor elküldhetsz.

Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság megyei hadkiegészítő és toborzó irodáinak ügyfélfogadási időpontjai az alábbiak szerint alakulnak!

Toborzó Irodák Elérhetőségei


Ezen kívül rendezvényeinken is találkozhatsz velünk személyesen

Rendezvényeink

Jelentkezz közénk

Érdekel a katona élet? Kipróbálnád magad? Válaszolj pár kérdésünkre és tudd meg mi számodra az ideális pálya:

JELENTKEZÉS

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.

Irány a Sereg! – a Magyar Honvédség Karrieroldala